Revoluce v právu: nový občanský zákoník mění rodinu, vlastnictví a smlouvy | E15.cz

Revoluce v právu: nový občanský zákoník mění rodinu, vlastnictví a smlouvy

Zákony - ilustrační foto
Zákony - ilustrační foto
• 
ZDROJ: reprofoto

Pavel Otto

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Rodinné a sousedské majetkoprávní vztahy, vyšší odškodnění nejen za úrazy či úmrtí, ale také za věci citové povahy, náhradu za zkaženou dovolenou nebo akciové společnosti bez dozorčích rad. Definice téměř veškerých oblastí každodenního života a zároveň sjednocení norem soukromého práva přináší přes tři tisícovky paragrafů nového občanského zákoníku. Obsáhlou normu, která vznikala téměř jedenáct let a má nahradit kodex z roku 1964, dnes schválila Poslanecká sněmovna.

Navzdory dlouhé debatě se KSČM nepodařilo prosadit zamítnutí rozsáhlé předlohy a její vrácení do druhého čtení, nyní tedy míří do Senátu. Komunisté namítají, že norma zvýhodní vlastníky a movitější lidi.

Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila přinese zákoník definitivní rozchod s komunistickým právem a mnohem lépe ochrání práva občanů. „Sjednotí soukromé právo a vrátit ho k tradičnímu pojetí běžnému v demokratické Evropě,“ řekl Pospíšil. Autoři normy, která upravuje tři základní oblasti - rodinu, vlastnictví a smlouvy - se inspirovali v Německu, Rakousku, Švýcarsku či Nizozemsku.

Výjimka pro advokáty a notáře neprošla

Z podstatných pozměňovacích návrhů poslanci přijali jen předlohu ústavně-právního výboru. Změny navržené výborem se týkají například úpravy veřejné prospěšnosti, definice zvířete, posílení práv dětí v dětských domovech, opuštěných nemovitostí, omezení zvyšování nájemného nebo „zkažených“ dovolených. Výbor také upravil povinnosti dětí a posílil osobnostní práva lidí ohledně zveřejňování jejich fotografií bez souhlasu.

Sněmovna neschválila jen jedno ustanovení z návrhu výboru, podle kterého by smlouvy o převodech nemovitostí museli sepisovat výhradně advokáti nebo notáři. Jednotliví poslanci se svými pozměňovacími návrhy až na dvě nepříliš podstatné výjimky neuspěli.

Definice rodiny a manželství se nemění

Zákoník klade podle předkladatelů větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Novými pravidly se bude řídit například dědictví, norma umožní například bez problémů věnovat umělecké dílo galerii. Bude možné si osvojit i zletilou osobu. U náhradního mateřství zákon výslovně řekne, že druhá žena má právo si dítě osvojit. Bude také možné uzavřít dohodu o odděleném majetku, v takovém případě norma posiluje ochranu ekonomicky slabšího v manželském páru. Definice rodiny, manželství a rozvodu by měla zůsta t v podstatě stejná jako v současnosti.

Kodex navazuje na tradice před rokem 1948

Česko je jednou z posledních zemí střední a východní Evropy bez nového zákoníku, který by navázal na tradice přerušené v roce 1948 komunistickým režimem. Přesto není jisté, zda navržená norma začne platit. Opoziční sociální demokracie ji vytýká nesrozumitelnost, prý by přinesla do českého právního řádu zmatek a další soudní spory. Jedno z ustanovení má třeba umožnit, aby umírající člověk bez přítomnosti notáře řekl, kdo po něm má dědit.

Některé z důležitých změn:

Rodina

• Manžel/ka bude moci zabránit podnikání svého partnera - například riskantním investicím ze společného majetku.
• Rodič bude moci převést část majetku do svěřeneckého fondu, o který se bude starat správce. Až bude dětem osmnáct, majetek převezmou.
• Vznikne veřejný seznam, kam si budou manželé zapisovat, jak si dohodli majetkové poměry. Tedy, zda mají společné vlastnictví, nebo zda si třeba dům, auto nebo jiný majetek ze společného jmění vyloučili.
• Umírající člověk bude moci bez přítomnosti notáře rozhodnout, kdo po něm bude dědit. Stačit budou pouze svědci.
• Vrací se „výminek“: než starý člověk nechá svůj dům napsat na děti, bude si moci pojistit, aby ho v něm nechaly dál bydlet.

Vlastnictví

• Kupec auta, o němž se později dozví, že bylo kradené, zůstane oproti současnosti nadále jeho majitelem. Kodex počítá s institutem „dobré víry“, v níž za vůz zaplatil.
• Budova a pozemek už nebudou moci mít rozdílného vlastníka.
• Pokud sousedův strom zasahuje na váš pozemek, musíte souseda na svou zahradu pustit, aby si očesal ovoce.
• Když někdo přijde krádeží a dalším cizím zaviněním o „věc zvláštní obliby“, tedy například jedinou fotografii zemřelých rodičů, knihu s autorskými poznámkami nebo strom zasazený při narození potomka, bude mít nárok na zvláštní odškodnění.

Smlouvy

• Klienti cestovních kanceláří budou mít nárok nejen na vrácení části peněz, ale i na odškodnění za zkaženou dovolenou. Například proto, že si volno neužili, protože se ztratily jejich zavazadla. • Při koupi bytu nebo domu nebude nutné čekat na zápis do katastru. Vše vstoupí v platnost podpisem smlouvy.
• Byt, pole, les či auto už nebude nutné si pronajmout písemně. Stačit bude ústní smlouva.
• Akciová společnost už nebude muset mít dozorčí radu. Zavádí se pružnější západní model, kdy akciovku řídí pouze správní rada.
• Ve sdružení podnikatelů bude platit: váha hlasů bude při rozhodování odvislá od majetku členů sdružení.
• Soud bude moci určit výši pokuty za nedodržení smlouvy. Například penále za pozdě dokončenou zakázku bude moci označit za nemravně vysoké a snížit jej.
• Jedna špatně sepsaná část smlouvy už nebude znamenat neplatnost celého kontraktu.
• Návrh zákoníku vždy chrání slabší stranu, například člověka, který si nevšimne důležitého dodatku ve smlouvě napsaného drobným písmem. • Zavádí se takzvaná výprosa - obdoba půjčky. Pouze není stanoveno pevné datum, dokdy se má půjčená věc vrátit.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video