Stát chystá zpřísnění pravidel pro státní podniky a jejich šéfy

Budova společnosti ČEZ

Budova společnosti ČEZ Zdroj: Rasch Jan/Euro

Stát chce od příštího roku zpřísnit regulaci činnosti státních podniků. Návrh zákona z dílny ministerstva průmyslu a obchodu počítá mimo jiné s větším dohledem ministerstev nad státem vlastněnými firmami, zavádí konkurenční doložky pro jejich generální ředitele a posiluje pravomoci dozorčích rad. Vyplývá to z důvodové zprávy k zákonu o státním podniku.

Návrh má kromě jiného omezit korupční rizika, zamezit špatnému hospodaření či netransparentním prodejům majetku. Novela se týká státem ovládaných firem jako jsou například Správa železniční dopravní cesty, Budějovický Budvar či České dráhy.

Zákaz konkurence

Novela počítá se zákazem konkurence pro ředitele, jeho zástupce a pro členy dozorčí rady státního podniku. Při jeho porušení je ministerstvo odvolá z funkce. Opatření má zabránit tomu, aby podnikali ve stejném předmětu činnosti jako státní firma.

„Kdo porušením zákazu konkurence získá prospěch, je povinen vydat podniku dvojnásobek takto získaného prospěchu, a to in natura nebo není-li to možné, v penězích,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Posíleny mají být pravomoci dozorčích rad státních firem. Ty budou nově oprávněny zakázat řediteli jeho jednání, je-li v rozporu s právními předpisy, zakládací listinou nebo statutem společnosti.

Ministerstva mají více kontrolovat jak státní firmy se svým majetkem nakládají a určovat jaký majetek nemohou bez předchozího souhlasu zakladatele prodat.

„Je třeba posílit působnosti zakladatelů vůči státním podnikům, a to zejména z hlediska monitoringu a kontroly nakládání s finančními prostředky a hospodaření s majetkem státu,“ uvádí MPO.

Majetek pod dohledem ministerstva

„Převody nemovitých věcí z majetku státního podniku do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob musí podléhat alespoň schválení zakladatele (ministerstva),“ uvádí důvodová zpráva.

Metody, kterými jsou zejména nemovité věci z majetku státních podniků převáděny do vlastnictví jiných osob, bývají málo transparentní a jsou často spojovány s podezřením na korupci, uvádí MPO. Nově má být také zavedena povinnost podniku sledovat určený majetek v účetnictví odděleně na samostatných účtech.

Předložený návrh zákona vychází mimo jiné z podnětu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ve kterém poukazuje na nedostatečnost současné právní úpravy, která má za následek, že státní podnik nemá povinnost definovat kritéria pro hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti či nestanovuje povinnost vést v účetnictví odděleně určený majetek.