Transparency: Velké úplatkářské kauzy soudy neřešily

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Sedmicka, Dominik Bachurek

Soudy v letech 2007 až 2009 řešily spíše malé úplatkářské kauzy, velká sofistikovaná korupce se před trestními tribunály ocitla jen v omezené míře. Vyplývá to z analýzy 233 soudních rozhodnutí, kterou provedla organizace Transparency International (TI)

V závažnějších případech úplatkářství hrály podle posouzení TI v letech 2007 až 2009 podstatnou roli odposlechy a záznamy ze sledování. „Tam se objevují pochybení, které vedou ke zprošťovacím rozsudkům,“ představila Radka Pavlišová z TI výsledky analýzy na půdě úřadu vlády.

Vicepremiérka pro potírání korupce Karolína Peake (VV) chce, aby organizace TI vypracovala i návaznou analýzu. Výsledky chce Peake použít při rozhodování o kompetencích připravovaného speciálního státního zastupitelství pro potírání korupce. Fungovat by mělo začít v polovině příštího roku.

Soudy podle analýzy postupovaly v souladu se zákony a ustálenou judikaturou. Pokud se rozhodnutí výrazně odchýlila od ustálené praxe, šlo ale obvykle o případy závažnější korupce. Soudy podle TI ukládaly nepřiměřeně nízké sankce. Tresty převážně výchovné povahy byly ukládány v dolních sazbách, a to prý i v závažnějších případech. Pokud se objevilo přísné prvoinstanční rozhodnutí, soud vyšší instance ho většinou zrušil jako přísný. Jako příklad uvedla TI případ lékaře, který opakovaně žádal o úplatek, vyšší instance mu uložila pouze pokutu.

Nejčastějším případem, který soudy v rámci úplatkářství řešily, bylo pochybení dopravního policisty, který za úplatek „přehlédl“ přestupek. Podle Peake od té doby nastal vývoj legislativy, chce proto TI požádat o provedení navazující analýzy za léta 2010 až 2012.

Vláda podle ní podniká kroky, jak bránit velké korupci, kterou soudy dosud neřešily. K tomu, aby se podařilo chytnout i „velké ryby“, může pomoct například zavedení korunního svědka, míní. Peake chce výsledky analýzy použít i při vyjednávání o kompetencích nového specializovaného státního zastupitelství pro potírání korupce.