V Česku letos zkrachovalo nejvíce firem od jara 2009

průmysl

průmysl Zdroj: ctk

Za první tři měsíce roku zkrachovalo v Česku 489 firem na 10 tisíc podnikatelských subjektů, což je druhá nejvyšší hodnota od druhého čtvrtletí 2009, kdy vrcholila globální krize. Vysoké číslo úpadků je za poslední čtyři roky hlavně v dopravě, stavebnictví, zpracovatelském průmyslu, administrativě a ubytování, vyplývá z analýzy společnosti Dun & Bradstreet. Nejlépe si naopak vede vzdělávání, zdravotnictví, kulturní a rekreační činnosti a služby.

„Za důvody vysokého počtu krachů v dopravě, stavebnictví a zpracovatelském průmyslu lze považovat vysokou náročnost na zdroje financování, které plynou z potřeby disponovat dlouhodobým majetkem, jenž je nezbytný k provozním aktivitám podniků v těchto oblastech podnikání,“ uvedla ředitelka D&B Alena Seoud.

Dalším významným zdrojem nadprůměrného počtu insolvencí je podle ní velmi konkurenční prostředí a značná nejistota ohledně budoucího ekonomického vývoje. Navíc důsledky ekonomické krize jsou v těchto oborech stále patrné zejména v objemu zakázek, ale i době splatnosti pohledávek, čímž je silně ovlivněn tok hotovosti, a tedy schopnost vhodně zajišťovat chod firmy.

Administrativa se z dlouhodobého hlediska jeví jako neperspektivní oblast podnikání, které vzhledem výrazné rizikovosti nenabízí relevantní zisk. „Při porovnání počtu nově vzniklých a zaniklých firem je poměr nejméně příznivý ze všech sledovaných oborů,“ dodala Seoud s tím, že firmy z tohoto oboru přecházejí do jiných, více perspektivních oblastí podnikání.

Ubytování je podle ní silně spjato s cestovním ruchem, který v posledních letech vykazuje značný pokles, což je důsledkem ekonomické krize.

Počet insolvencí na 10 tisíc firem:

2. čtvrtletí 2008 285
3. čtvrtletí 2008 311
4. čtvrtletí 2008 332
1. čtvrtletí 2009 396
2. čtvrtletí 2009 537
3. čtvrtletí 2009 489
4. čtvrtletí 2009 487
1. čtvrtletí 2010 418
2. čtvrtletí 2010 426
3. čtvrtletí 2010 443
4. čtvrtletí 2010 487
1. čtvrtletí 2011 406
2. čtvrtletí 2011 432
3. čtvrtletí 2011 398
4. čtvrtletí 2011 477
1. čtvrtletí 2012 489