Získání povolení pro cizince k práci v Česku se zjednoduší

Obvyklý byznys. Vietnamští podnikatelé jsou v Česku
nejčastěji k vidění za pulty malých obchůdků

Obvyklý byznys. Vietnamští podnikatelé jsou v Česku nejčastěji k vidění za pulty malých obchůdků Zdroj: E15 Anna Vackova

Postup získání povolení k práci v Česku pro cizince z mimoevropských zemí se od příštího týdne zjednoduší. Místo dvou dokumentů bude stačit jedna kartička. Řekla to dnes sdělila mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková. Zjednodušení přinášejí úpravy zákonů o pobytu cizinců a o zaměstnanosti, které nabývají účinnosti 24. června.

Doposud museli cizinci, kromě občanů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, v případě zájmu o práci v Česku nejdříve získat povolení k zaměstnání od příslušného krajského úřadu práce. Až poté mohli dostat vízum k pobytu nad 90 dnů, které vydává ministerstvo vnitra. Od příštího úterý už bude stačit jen zaměstnanecká karta, kterou cizincům vydá přímo vnitro.

„Nová právní úprava zjednoduší celý proces. Řízení o vydání bude v gesci pouze jednoho správního orgánu. Cizinci tak už nebudou muset zdlouhavě čekat na potřebné dokumenty. Bude jim stačit jedna plastová kartička,“ uvedl ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva Tomáš Haišman.

Přednostně Čechům

„Změna zjednoduší život i zaměstnavatelům, kteří už nebudou muset předem oznamovat Úřadu práce České republiky záměr zaměstnávat cizince,“ doplnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová.

Ovšem nadále budou zaměstnavatelé přednostně nabízet volná místa Čechům nebo občanům EU, EHP a Švýcarska. „Tedy nahlásit ho do evidence příslušné krajské pobočky úřadu práce. Teprve po uplynutí třicetidenní lhůty na něj bude moci přijmout občana třetí země,“ oznámila generální ředitelka Úřadu práce České republiky Marie Bílková.

Zejména žádosti o prodloužení

Letos stát očekává 30 tisíc žádostí o kartu, z toho dvě třetiny tvoří žádosti o prodloužení současných povolení. Zahraniční zájemci o práci v Česku budou muset stejně jako dosud požádat o vydání povolení, tedy nově zaměstnanecké karty, na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí. Výjimkou jsou jen cizinci, kteří už v Česku jsou na základě víza na 90 dnů, nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Aby cizinec kartu získal, bude muset mimo jiné prokázat odbornou způsobilost k výkonu dané profese. Karta bude mít platnost nejvýše dva roky. Podrobnější informace najdou zájemci na webu ministerstva vnitra a portálu ministerstva práce a sociálních věcí.