Zjednodušte daňový systém, doporučuje Česku Brusel | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Zjednodušte daňový systém, doporučuje Česku Brusel

Zjednodušte daňový systém, doporučuje Česku Brusel
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Anna Vackova, E15

pav, ČTK

Česko by mělo zjednodušit svůj daňový systém a vylepšit výběr daní. Doporučuje to zvláštní materiál Evropské komise, který zmiňuje také potřebu zajistit dlouhodobou udržitelnost penzijního systému či posílení efektivity a výkonnosti úřadů práce. Ještě letos by měl být podle komise přijat zákon o státní službě.

Zákon, jehož přijetí je jednou z podmínek budoucího čerpání prostředků z evropských fondů, by měl podle komise zajistit stabilní, výkonnou a profesionální státní administrativu. Samotné čerpání evropských fondů je prý také potřeba zlepšit, především zjednodušením celého systému, zvýšením jeho kapacit a vyřešením možných konfliktů zájmů.

Zjednodušení daňového systému by mělo snížit náklady na výběr daní, při kterém komise doporučuje více se soustředit na daň z přidané hodnoty. Daň z příjmů by prý bylo dobré lépe sladit se zdravotními a sociálními odvody. Bod doporučení týkající se daní zmiňuje také potřebu snížit vysoké daňové zatížení práce, především pro nízkopříjmové skupiny. Zdanění by se prý mělo přesunout do oblastí, které méně poškozují růst, zmíněny jsou ekologické daně či daň z nemovitosti.

Dokument zmiňuje také potřebu dalšího snižování rozdílů zdanění mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými.

Česko by mělo víc zohlednit stárnutí populace, tvrdí komise

Česko by také podle doporučení, které komise v rámci posuzování stavu ekonomik členských zemí vydává každý rok, mělo zrychlit růst věku odchodu do důchodu a jasněji jej spojit se změnami v očekávané délce dožití. Praha by se měla soustředit na posílení zaměstnanosti starších pracovníků a zabývat se způsobem indexace penzí. Určitá opatření by prý ČR měla přijmout také v řízení zdravotnictví, především pokud se týká snahy zmenšovat náklady například v nemocniční péči.

Zlepšit je podle komise třeba činnost úřadů práce, materiál zmiňuje též potřebu posílit nabídku a dostupnost školek a zařízení pro děti do tří let.

Učitelství by mělo být v Česku atraktivnější

Komise doporučuje zatraktivnění učitelské profese, ale také podporu škol s žáky z nižších příjmových skupin. Zmíněna je také potřeba zapojení sociálně znevýhodněných a romských dětí, především na nižších stupních škol. Další doporučení se týkají vyššího vzdělávání, kde by jak akreditace, tak i řízení a financování mělo přispívat nejen ke kvalitě, ale také relevantnosti vůči požadavkům trhu.

Komise zmiňuje také změnu systému takzvaných regulovaných profesí, jejichž počet by se měl snížit, snižování energetické náročnosti české ekonomiky nebo pokračování boje s korupcí.

Daně: Měli jsme se za socialismu lépe?

Autor: pav, ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!