Změny daní: ovlivní ceny, dopadnou na důchodce i živnostníky

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

V oblasti daní by měla příští rok nejen vzrůst daň z přidané hodnoty (DPH) o jeden procentní bod na 15 a 21 procent, což zvýší domácnostem v průměru výdaje o tisícikorunu ročně, ale zákony zavádí také například institut takzvaného nespolehlivého plátce daně a ručení za nezaplacenou DPH. Živnostníky postihne omezení výdajových paušálů, lidem s vyššími příjmy se mají dodatečně zdanit příjmy nad 48násobkem průměrné mzdy a pracující důchodci by neměli mít nárok na daňovou slevu.

Takzvaný daňový balíček i technická novela k DPH nyní čekají na podpis prezidenta, a není tak jisté kvůli zákonným lhůtám, zda změny budou platit hned od 1. ledna.

U daně z přidané hodnoty se mění nejen její výše, ale i zboží, které patří do snížené sazby daně. „Snížené sazbě daně by nadále neměly podléhat dětské pleny a částečně bude omezeno uplatnění snížené sazby daně na zdravotnické prostředky. Ty budou nově určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených,“ upozornil Petr Toman z KPMG.

Schválené zvýšení DPH by mělo z peněženky průměrné rodiny podle odhadů ředitele v Daňovém a právním oddělení PwC Martina Diviše odsát zhruba tisícovku ročně. „Kdyby však návrh úsporného daňového balíčku neprošel a počátkem roku začala platit jednotná sazba DPH ve výši 17,5 procenta, lidé by naopak ušetřili zhruba 270 Kč ročně,“ dodal. Podle analytika ČSOB Petra Dufka změna DPH nejvíce dopadne na rozpočet domácností bez dětí, těm se měsíčně zvýší podle analytika výdaje o 130 korun.

Daňový balíček zavádí vedle vyšší DPH dodatečné sedmiprocentní zdanění lidí s vyššími příjmy. Omezuje také výdajové paušály u živnostníků. Jejich absolutní výše u příjmů z podnikání a z autorských práv bude maximálně 800 tisíc korun, u příjmů z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku nejvýše 600 tisíc korun.

Firmy si budou muset dát pozor na „nespolehlivé plátce daně“

Firem se výrazně dotkne institut takzvaného nespolehlivého plátce daně schválený v rámci technické novely zákona o DPH. Takový status může získat ten plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Firmy, které by s takovým plátcem obchodovaly, by se vystavily riziku ručení za nezaplacenou DPH. Zda je obchodní partner firmy důvěryhodný, bude možné zjistit v seznamu zveřejňovaném finančními úřady.

Norma rovněž pro většinu podnikatelů zavádí povinnost podávat přiznání k DPH elektronicky, to ovšem má platit až od roku 2014. Opatření se nebude vztahovat na drobné živnostníky a firmy s obratem do šesti milionů korun ročně. Nicméně od Nového roku jsou papírové a elektronické daňové doklady formálně rovnocenné.

Konec „zelené nafty“

Daňový balíček pak dále snižuje pro příští rok vratku části spotřební daně z nafty pro zemědělce, od následujícího roku pak takzvaná zelená nafta zanikne. „Tato změna s největší pravděpodobností povede ke zvýšení cen všech zemědělských produktů,“ uvedl Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Zvýšit by se měla daň z převodu nemovitosti a zrušit by se měly horní hranice odvodů na zdravotní pojištění.

Změny se dotknou firem i v souvislosti se zavedením druhého pilíře v rámci důchodové reformy. „Markantně se tím navýší administrativa pro zaměstnavatele, kteří budou povinni odvádět důchodové pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení i finanční úřad. Sem budou muset rovněž podávat nová hlášení a vyúčtování,“ upozornila Markéta Kozáková z KPMG. Druhý pilíř totiž zavádí možnost posílat sociální pojištění na účty u soukromých penzijních fondů.

Změny zaváděné takzvaným daňovým balíčkem

1. Solidární zvýšení daně z příjmu u fyzických osob. V letech 2013 až 2015 zavede zákon sedmiprocentní zdanění nadlimitních příjmů nad 48násobkem průměrné mzdy.

2. Omezení výdajových paušálů u živnostníků. Vláda navrhla omezit absolutní výši těchto paušálů, a to u příjmů z podnikání podle zvláštních předpisů (například lékaři, advokáti, exekutoři) a u výnosů z autorských práv na 800 tisíc korun a u příjmů z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku na 600 tisíc korun. Osoby využívající výdajové paušály nebudou moci uplatňovat ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti.

3. V letech 2013 až 2015 se zruší základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce.

4. Zvýšení srážkové daně z příjmů u poplatníků, kteří mají sídlo v zahraničí, ze současných 15 na 35 procent od 1. ledna 2013. Tato úprava podle vlády napomáhá řešit problematiku zdaňování příjmů plynoucích do některých takzvaných daňových rájů. U příjmů daňových rezidentů České republiky by se nadále odváděla daň 15 procent. Od roku 2014 budou od daně osvobozeny dividendy.

5. Zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. Opatření má platit v letech 2013 až 2015. Současně s tím se kvůli námitkám EU přesunou do vyšší sazby některé zdravotnické pomůcky a dětské pleny. Sjednocení sazeb na úrovni 17,5 procenta se odkládá na rok 2016.

6. Zrušení takzvané zelené nafty. Zákon pro příští rok sníží vratku části spotřební daně z nafty pro zemědělce ze 60 na 40 procent. Od roku 2014 ji zruší úplně. Vláda původně chtěla zrušit zelenou naftu již od příštího roku, poslanci to pak zmírnili na snížení vratky a odklad zrušení o rok.

7. Zvýšení daně z převodu nemovitostí ze současných tří procent na čtyři procenta.

8. Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy takzvané stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

9. Změna rozpočtového určení daní. Kraje budou nově dostávat menší podíl z vybraných daní, aby větší výnos z vyšší DPH a daně z příjmu zaměstnanců připadl pouze státu. Kraje budou dostávat 7,86 procenta z vybrané daně z přidané hodnoty (nyní 8,29 procenta) a 8,65 procenta z daně z příjmu zaměstnanců (nyní 8,92 procenta).

David Klimeš: Nová společenská hra - tipni sazbu DPH