Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

INFOGRAFIKA: Test na koronavirus je nutný už i při cestách z Řecka, Lotyšsko je nově bezpečnější

fry, vku, vaj, duk

Na takzvaném cestovatelském semaforu bude od pondělí nově označeno červeně Řecko. Znamená to nutnost testu na koronavirus při návratu do České republiky i pro přijíždějící cizince. Dosud bylo Řecko značeno oranžovou barvou upozorňující na střední míru rizika, při níž musí při cestování do Česka předložit negativní test na COVID-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci. Z červerné kategorie se do oranžové naopak vrátilo Lotyšsko. Aktuální režim na hranicích všech zemí světa mapuje na základě informací ministerstva zahraničí interaktivní infografika. Projděte si, kam obyvatelé Česka mohou a nemohou, nebo mohou s omezeními.

Bez nutnosti testu na nový koronavirus jsou nadále možné cesty do zahraničí maximálně na 12 hodin, cestující se musejí řídit vnitrostátními protikoronavirovými opatřeními.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by se od úterý mohla lhůta zvýšit na 24 hodin pro nejnutnější cesty, musí to ale schválit vláda.

Jak je to s cestováním v praxi

Cestovní mapa světa níže ukazuje, do jakých států světa se zatím mohou Češi vydat. Zdrojem informací je rozcestník ministerstva zahraničí. Instituce v případě nejasností nad momentální situací doporučuje řídit se vyjádřením příslušných zastupitelských úřadů České republiky v dané zemi.

Infografika znázorňuje, za jakých podmínek lze do zobrazených států světa cestovat, respektive vracet se z nich zpět do Česka. Zelená barva značí absenci omezení, oranžová varuje před dodatečnými překážkami. Například na nutnost podstupovat testy na COVID-19. Chcete-li mapu posouvat, vyberte z menu nástrojů po levé straně symbol ✥. Infografiku lze také oddalovat či přibližovat.

O čem svědčí český semafor

Čeští cestovatelé musejí brát v potaz, že semafor ministerstva zahraničí není nadřazen vnitrostátním podmínkám jednotlivých členů unie. Semafor navíc znázorňuje jen podmínky, které platí pro návrat českých občanů z jednotlivých zemí. Nevypovídá ale o tom, zda či za jakých podmínek ostatní státy Evropy Čechy k sobě vůbec pustí.

Semafor od 9.11.Semafor od 9.11.Autor: MZV

Mapa znázorňuje zelenou a oranžovou barvou země, případně autonomní oblasti,  bezpečné pro cestování z hlediska nákazy onemocnění COVID-19. Nad rámec vyobrazení na mapě patří mezi země s nízkým rizikem nákazy: Austrálie, Japonsko, Korejská republika, Nový Zéland, Singapurská republika, Thajsko.

  1. Zelená (nízké riziko)- cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet do Česka bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
  2. Oranžová (nízké riziko*)- Vztahuje se pouze na cizince cestující do Česka, čeští cestující z těchto zemí mohou do ČR přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Příjezdový formulář a negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v Česku předložit cizinci, kteří sem přijíždějí za prací či studiem, s výjimkou pendlerů.
  3. Červená (vysoké riziko) - cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) z pobytu, který přesáhl 12 hodin, musí před vstupem do Česka vyplnit příjezdový formulář a po příjezdu do Česka absolvovat test nebo karanténu. Po návratu českých občanů z těchto zemí platí povinnost před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit testu, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici. Povinnost podrobit se na vlastní náklady testu na koronavirus lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin.

Výběr mimoevropských destinací

Argentina

K otevření hranic mělo dojít 1. září, kvůli obnovenému šíření koronaviru však k tomu nedošlo.

Brazílie

Prezident Bolsonaro dává opakovaně najevo, že COVID-19 nepovažuje za větší problém, a tomu odpovídá i přístup země k turismu. Hranice jsou otevřené a turisty při příletu nemají čekat žádná výraznější omezení.

Egypt

Nově je na všech místech vstupu zavedena povinnost předložit při vstupu do země negativní výsledek PCR-testu ne starší než 72 hodin. PCR-test je nově vyžadován i v letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh, Taba, Marsa Alam a nadále v hlavním městě Káhiře.

Spojené arabské emiráty

Možnost příletu pro emiráty Abú Dhabí a Dubaj. Nutné žádat o vízum, mít cestovní pojištění a vyplnit údaje do aplikace COVID-19 DXB app. V Abú Dhabí nutná karanténa.

Nepál

Nepál se rozhodl obnovit cestovní ruch od 17. října 2020, občané Česka však do země vycestovat nebudou moci.

Honduras

Turisté musí disponovat negativním COVID testem a splnit podmínku předregistrace u tamních úřadů.

Jihoafrická republika

S platností od 1. 10. 2020 měly být otevřeny hranice JAR pro mezinárodní osobní dopravu. Každý cestující bude muset předložit negativní COVID-19 test, který nebude starší než 72 hodin od nástupu do letadla.

Dominikánská republika

Od 16. 9. 2020 již není podmínkou pro vstup do země negativní PCR test; testy budou namátkově prováděny na letišti.

Přečtěte si o zkušenosti s cestou do USA, kterou měl finančník Petr Stuchlík:

Kam (ne)můžeme cestovat v Evropě?

Belgie

Při cestě do země je nutné jít do čtrnáctidenní karantény a povinný je i test na COVID-19. Všichni cestující musejí před cestou do Belgie dál vyplňovat formulář pro kontaktování cestovatele. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Dovolená v Česku: Porovnejte domácí skvosty s místy v zahraničí >>>

Británie

Země od 29. srpna zařadila Česko spolu s dalšími zeměmi na svůj karanténní seznam. Lidé, kteří do Británie přicestují z ČR, musejí podstoupit karanténu v délce 14 dní. Až na výjimky musejí před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnit takzvaný kontaktní formulář. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Dánsko

Dánsko zařadilo na seznam rizikových zemí celou Českou republiku. Od půlnoci 11. září jsou do Dánska vpuštěni z ČR jen ti, kdo mají k cestě pádný důvod. Turisté nikoliv. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Estonsko

Pro české občany povinná karanténa. Podobná opatření zavedly vůči český občanům i Lotyšsko a Litva. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Finsko 

ČR je od srpna ve skupině zemí, ze kterých nelze do Finska volně cestovat. Pro cestující z Česka platí, že mohou do Finska přicestovat jen v odůvodněných případech (práce, rodina, škola). Tyto důvody musí český občan doložit. Po příjezdu je doporučena 14denní karanténa. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Itálie

Itálie zařadila Česko mezi rizikové země, pro vstup na její území je nutné předložit negativní test na koronavirus starý maximálně 72 hodin. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Irsko

Lidé z ČR musejí před cestou vyplnit on-line formulář, v němž uvedou důvod své cesty do země a po jeho odeslání obdrží e-mail, který předloží na hranicích Irska. Čeští občané se pak musejí podrobit karanténě, která může v závislosti na délce pobytu v Irsku trvat až 14 dní.  Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Kypr 

Od 18. září nemohou na Kypr lidé, kteří v předchozích 14 dnech pobývali v ČR. Výjimku mají například kyperští občané a jejich rodinní příslušníci nebo lidé s trvalým pobytem. Ti ale musejí po příletu povinně absolvovat test na COVID-19 a nastoupit do dvoutýdenní karantény bez ohledu na to, jak jim test dopadl.

Maďarsko

Maďarsko zakázalo až na výjimky vstup cizincům kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem. Výjimku Maďarsko přiznalo občanům zemí visegrádské čtyřky (V4), kteří mohou vstoupit do Maďarska, pokud si před 1. září rezervovali alespoň jednodenní pobyt a doloží to spolu s negativním testem, který nebude starší než pět dnů. Výjimku mají například i osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu. Po omezenou dobu tato výjimka neplatila, od úterý 6. října je ale znovu platná, nejspíš do konce října, pak Maďarsko situaci dále vyhodnotí. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Německo

Německo řadí Česko mezi rizikové oblasti. Pro vstup na své území vyžaduje test na koronavirus, nebo karanténu. Nutnost absolvovat test, či izolaci nově platí i pro návraty do ČR.

Bavorsko navíc od pondělí 9. listopadu zrušilo pro české občany výjimku pro cestování s negativním testem na koronavirus. Povinná je desetidenní karanténa, po pěti dnech ji lze ukončit negativním testem na onemocnění COVID-19. Výjimka platí pro tranzit, mezinárodní dopravu, malý příhraniční styk, návštěvy nejbližší rodiny nebo střídavou péči o dítě. U pendlerů zůstávají stejné podmínky jako dosud, tedy pravidelné testování.

Pohraniční styk s Českem omezuje také Sasko, které novým nařízením znemožní od úterý 17. listopadu přeshraniční nákupy. Doposud byly vzájemné návštěvy možné bez karantény, pokud nepřesáhly 24 hodin, nyní to podle saského ministerstva zdravotnictví bude nejvýše 12 hodin. Mění se i povaha cest, výlety za nákupy již nebudou možné. Pendleři, kteří dojíždějí za prací přes hranice, mají ale nadále výjimku.

Nizozemsko 

V úterý 22. září Nizozemsko zařadilo celou ČR kvůli koronaviru mezi rizikové země. Lidé musí po příjezdu z Česka do karantény, a to i s negativním testem na COVID-19. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Norsko 

Lidé přijíždějící do země z Česka musejí s platností od 8. srpna strávit deset dní v karanténě. Po dobu karantény je třeba setrvat na jedné pevné adrese, ubytování v kempech, pod stanem ani turistika obytným vozem nesplňují podmínky pobytu v karanténě. Negativní test na COVID-19 se nevyžaduje a nelze jím nahradit nástup do karantény po příjezdu do země.

Slovensko 

Země od 18. září zařadila ČR mezi rizikové země. Při cestě na Slovensko musí lidé až na výjimky předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší 72 hodin nebo nastoupit do karantény a následně podstoupit test. Výjimku z omezení budou mají mimo jiné pendleři, studenti, pedagogové, zdravotníci či sportovci. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Slovinsko

ČR je od 6. srpna na slovinském seznamu zemí, pro jejichž občany je při vstupu do země až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Od 13. září se doba trvání karantény zkrátila ze 14 na deset dní a prodloužila se platnost potvrzení o testování na nový koronavirus ze 36 hodin na 48 hodin od vystavení tohoto potvrzení, s podmínkou, že test nesmí být pořízen ve Slovinsku. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Švýcarsko 

Země zařadila ČR na seznam rizikových států. Od 14. září musejí lidé po příjezdu z Česka do desetidenní karantény. Tranzit je povolen. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Rakousko

Od soboty 31. října Rakousko nově vyžaduje od cestovatelů z Česka negativní test na koronavirus, který není starší než 72 hodin. Výjimku z nařízení mají mít například pendleři, dojíždějící studenti nebo lidé, kteří jezdí pravidelně na návštěvy za rodinou. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Rumunsko

Od středy 7. října zařadí Bukurešť Česko a také Slovensko kvůli šíření koronaviru na seznam rizikových států. Po příjezdu z obou zemí budou muset lidé nastoupit do dvoutýdenní karantény. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Polsko

Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Řecko

Čeští turisté se musejí prokázat negativním testem na COVID-19.

Chorvatsko

Při příjezdu musíte pouze vyplnit formulář, kde uvedete osobní údaje a zodpovíte několik dotazů ohledně COVID-19. Žádný test není potřeba. Do Chorvatska se Češi dostanou pohodlně autem, utobusem nebo letadlem. RegioJet připravil i přímé vlakové spojení

Bulharsko

Není třeba se prokázat negativním testem na COVID-19 ani podstupovat karanténu. Turismus je povolen, na letišti jsou pasažéři kontrolováni pomocí termokamer.

Dovolená v Česku autem: Tipy na výlety v Jižních Čechách >>>

Španělsko

Pro české občany platí od 24. srpna povinnost podstupovat při návratu do Česka test, nebo karanténu. Od 14. listopadu pro turisty přijíždějící na Kanárské ostrovy bude vláda požadovat negativní test na koronavirus. 

Dovolená v Česku autem: Co navštívit v západních Čechách? >>>

Autor: fry, vku, vaj, duk
 

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!