Koronavirus a ošetřovné: Jak je to s rotační výukou? Na kolik vzroste krizové ošetřovné?

Ošetřovné, ilustrační foto

Ošetřovné, ilustrační foto Zdroj: Profimedia

V souvislosti s uzavřením škol mají rodiče možnost situaci řešit prostřednictvím nároku na ošetřovné. Výše dávky nyní stoupne na 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Možnost čerpat vyšší ošetřovné bude dokonce zpětně již od 1. března.

Krizové ošetřovné je zvláštní forma ošetřovného, které vláda zavedla v reakci na uzavření škol a školek. Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. 

Krizové ošetřovné

Pokud vám zaměstnavatel neumožní home office, nebo to ve vaší profesi prostě nejde, musíte s dítětem na ošetřovné. V současné situaci je to jiné, než při běžném pobírání ošetřovného. Na ošetřovné má tedy nárok zaměstnanec v případě, že se musí postarat o dítě. Ošetřovné lze čerpat na dítě do 10 let věku.

Je jasné, že ne každý může v práci několik týdnu chybět. Proto je umožněno střídání se rodičů na OČR. Můžete ale zůstat na ošetřovném po celou dobu uzavření škol. Délka trvání není nijak omezena. 

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Nárok na ošetřovné není automatický, musí být splněny zákonné podmínky a zaměstnanec musí být účasten na nemocenském pojištění.

Ze zákona má nárok na ošetřovné pouze zaměstnanec:

  • Pečující o děti do 10 let,
  • pečující o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • pečující o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
  • obdobně jako v jarních měsících se rodiče mohou v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře platí podmínka, že se nemohou střídat v průběhu stejného dne.

Výše krizového ošetřovného se zvýší na 80 procent výdělku

Ošetřovné bude nyní, v době pandemie, ve výši 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii vzroste ošetřovné dokonce zpětně už od 1. března. „V případech, kdy bylo ošetřovné za březen už vyplaceno pouze ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu, bude následně bez žádosti doplaceno,“ připomíná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Minimálně dostanete 400 korun na den. Ale jenom pokud máte plný úvazek. 70 procent ošetřovného a minimum 400 korun na den platí pro všechny typy ošetřovného, tedy i např. pro případ zlomené ruky.

Nově se bude vztahovat i na další příbuzné – prarodiče, sourozence nebo třeba tety či strýce. Čerpat ho bude možné i při ošetřování dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami. 

Zároveň by mělo dojít i k rozšíření okruhu příjemců především o rodiče dětí starších 9 let se speciálními vzdělávacími potřebami, které objektivně nejsou schopny účastnit se samostatně on-line výuky.

Ošetřovné a rotační výuka

V průběhu dubna se vrátily do škol děti z 1. stupně. Učí se rotačně - třídy se tedy ve školách střídají po týdnu. Jak to bude s ošetřovným? Nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále bude trvat ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.

„Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží,“ uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Kalkulačka: Spočítejte si výši ošetřovného (60 %) >>>

Mírně komplikované to bude pro rodiče dětí, kdy každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny). V případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

„Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze,“ píše se na webu MPSV. 

Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.

Nárok mají i DPP a DPČ

„Nárok na ošetřovné mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Základním předpokladem tohoto nároku je však účast na nemocenském pojištění, a to v měsíci sociální události anebo po tři měsíce předcházející měsíci vzniku sociální události,“ uvádí Michal Jelínek, partner V4 Group. 

Link

OSVČ na ošetřovné nárok nemají, mohou ale žádat o dotaci

„Nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění v souvislosti s uzavřením školních zařízení pro OSVČ nevzniká. Ošetřovné z nemocenského pojištění je plně v kompetenci ČSSZ. OSVČ má však možnost zažádat o provozní dotaci Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ. Tato provozní dotace je obdobou ošetřovného, na které mají nárok zaměstnanci,“ upřesňuje Markéta Szotkowska, daňová specialistka z V4 Group.

Pokud jste živnostník, který se doma stará o dítě, neznamená to, že byste museli přestat být ekonomicky aktivní. Práce na home office není omezena. Není nutné ekonomickou činnost pozastavovat. Lze v ní pokračovat z domova, vystavovat faktury nebo ji vykonávat prostřednictvím zaměstnanců.

Příklad: OSVČ a dobrovolné nemocenské pojištění

Podnikatelka Kateřina si platí dobrovolné nemocenské pojištění. V případě péči o nemocnou dceru podnikatelce Kateřině nárok na ošetřovné nevzniká. Osoby samostatně výdělečně činné nemohou ošetřovné pobírat ani při měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění.

Link

Výpočet ošetřovného v roce 2021

Základním vstupním údajem pro výpočet ošetřovného je, stejně jako u ostatních nemocenských dávek, denní vyměřovací základ, který se zpravidla vypočítá za předchozích 12 kalendářních měsíců. Denní vyměřovací základ se při výpočtu ošetřovného redukuje.

V roce 2021 se bude redukovat následovně:

  • Do první redukční hranice (do 1 182 korun) z 90 procent, ve druhé redukční hranici (od 1 182 korun do 1 773 korun) z 60 procent a ve třetí redukční hranici (od 1 773 korun do 3 545 korun) z 30 procent. K částce denního osobního vyměřovacího základu nad 3 545 korun se nebude přihlížet.
  • Ošetřovné je nyní ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu, ale nejméně 400 Kč za den při plném pracovním úvazku (Standardně je ošetřovné ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu.).

 

Kalkulačka OČR: Spočítejte si výši ošetřovného >>>

Link