Mimořádná okamžitá pomoc: Jak o ni žádat | E15.cz

Mimořádná okamžitá pomoc: Jak o ni žádat

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

O dávku mimořádné okamžité pomoci můžete žádat v případě nepříznivé situace, když potřebujete pomoc opravdu bleskově. Kdy vám může být pomoc poskytnuta?

Právě v tuto dobu spousta Čechů přemýšlí nad tím, jak vyjít s penězi. Co když opravdu není možné najít východisko? Můžete zkusit požádat Úřad práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc. Jak to udělat? Na tuto otázku úřady práce v posledních dnech odpovídají nejčastěji.

Kdy je poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc

O tuto dávku můžete žádat v případě nepříznivé mimořádné situace, když potřebujete pomoc opravdu bleskově. Kdy vám tedy může být pomoc poskytnuta?

  1. V případě, že nemáte dostatek finančních prostředků a hrozí vám vážná újma na zdraví.
  2. Dále v případě, že vás postihne vážná mimořádná událost a sociální a majetkové poměry vám neumožní tuto špatnou situaci překonat.
  3. Pokud například ztratíte osobní doklady a nemáte prostředky, abyste si zařídili nové. V tuto chvíli jde o úhradu nezbytného jednorázového výdaje.
  4. Také můžete žádat, jestliže nemáte s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka).
  5. To samé platí, pokud nemáte prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí. Tedy třeba při koupi školních pomůcek.
  6. A v posledním případě je to tehdy, když by vám hrozilo sociální vyloučení (např. osobě propuštěné z výkonu trestu).

Co bude k žádosti potřeba

O mimořádnou okamžitou pomoc se žádá na kontaktním pracovišti Úřadu práce. Budete muset doložit žádost a k ní povinné přílohy. „Formuláře žádostí jsou k dispozici buď na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, nebo také na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). Na stejné webové stránce a na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR jsou dostupné všechny povinné přílohy,“ vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Jaké doklady budete potřebovat?

Mezi tiskopisy, které budete dokládat, patří Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc. Do té budete vypisovat všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, email a číslo občanského průkazu. Dále potom Souhlas s předáním rodného čísla České poště (tedy pokud bude dávka vyplácena poštovní poukázkou).

Nezbytné bude doložit doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob. Dokládat budete muset i Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob. Specifické doklady žadatel doloží dle potřeby

Popis situace

V žádosti budete muset stručně popsat i vážnost vaší mimořádné situace s uvedením účelu, na který bude dávka použita, nebo stručný popis okamžité životní situace.

Jestliže bude třeba ještě cokoliv doplnit, kontaktují vás zaměstnanci úřadu práce. „Úřad práce ČR přistoupil v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností. Ten je možný pouze po předchozí dohodě. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. ÚP ČR proto apeluje na klienty, aby žádosti a jiné podklady zasílali jinou cestou. Mohou je podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě,“ říká Kateřina Beránková.

Autor: Romana Rybová

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video