Kde nosit roušky: Opatření se zpřísňují v celém Česku | E15.cz

Nošení roušek uvnitř budov je povinné v celém Česku. V Praze a středních Čechách to bude i venku

var, vaj

Pandemie koronaviru je v Česku znovu na vzestupu. Platí tak povinnost nošení roušek uvnitř všech budov, dále platí povinnost nosit roušky ve školách během vyučování, v prostředcích veřejné dopravy a na vnitřních hromadných akcích. Od pondělí budou v Praze a Středočeském kraji povinné roušky i na venkovních akcích nad 100 lidí, rozhodli v pátek hygienici. 

Výjimku v Praze budou mít děti do dvou let, herci, hudebníci nebo sportovci. Nařízení ve Středočeském kraji se týká akcí jako jsou slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění, a trhů.

Praha bude mít na mapě regionů podle rizika nákazy novým koronavirem červenou barvu, uvedl v pátek pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na svém twitterové účtu. Na opatření se město podle něj domluvilo s hygieniky. Kdy přesně bude zavedeno, neuvedl.

Ve Středočeském kraji je nyní ve druhém stupni rizika většina okresů. V prvním, nižším stupni rizika, jsou Benešov, Kutná Hora, Rakovník.

Přísnější opatření proti koronaviru platila dříve pouze v Praze, Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku. Výjimku z rouškové povinnosti mají stále mateřské školky či plavecké bazény.

Od 18. září platí povinnost nošení roušek uvnitř budov mimo bydliště nebo místo ubytování, ve všech školách a školských zařízeních, tedy včetně středních a vysokých škol, výjimku mají pouze mateřské školy a částečně žáci prvního stupně základních škol. Povinost nošení roušek dále platí v MHD, meziměstských autobusech a vlacích a taxislužbách.

Všechny vnitřní akce na stání nad 10 osob jsou zakázány od 18. září. Jsou tak povoleny pouze akce na sezení a každý z účastníků musí mít svoje místo. Nadále platí, že maximální kapacita takových akcí je 500 osob. V případě vytvořní oddělených sektorů lze pořádat akce s počtem účastníků nad 1000 osob. Všichni účastníci vnitřních akcí musí mít nasazené roušky.

Výjimku z nošení roušek budou mít podobně jako na jaře děti do dvou let věku, mateřské školy, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci jídel a nápojů nebo sportovci v době tréninku a zápasu.

Řada opatření, která mají zpomalit šíření nákazy v zemi, přitom už platí. Od prvního září platila na území Česka povinnost nosit roušky v MHD, vlacích, autobusech a ve vozidlech taxislužby. Dále na úřadech a v místnostech, které slouží pro kontakt s veřejností, a to v provozní v době. Pokud se situace nezlepší, přibudou další opatření, jako povinnost nošení roušek na venkovních akcích.

Roušky bylo dále nutné nosit v nemocnicích, na poliklinikách, v ambulancích, v domovech pro seniory, v lékárnách a v podobných zařízeních zdravotních a sociálních služeb.

Na celém území České republiky platila ještě před aktuálním zpřísněním nařízení povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, kde se nachází více než sto osob.

Praha

Narůstá podíl případů, u kterých není jasný zdroj nákazy a nákaza se tak šíří i u osob, které nebyly v kontaktu s nakaženou osobou, nebo u osob, které nepobývaly v nemocí COVID-19 zasažené oblasti.

Od 1. září v Praze začala platit povinnost nošení roušek v MHD, ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a na úřadech. 

K těmto opatřením v metropoli přibylo od 9. září kromě plošného nošení roušek v budovách zavření barů a restaurací v době od půlnoci do šesté hodiny ranní.

Plzeňsko

Od 9. září platí v obci Nová Ves na Plzeňsku povinnost nošení roušek mimo bydliště. Lidé by měli omezit kontakt s dalšími osobami na dobu nezbytně nutnou a na veřejnosti se setkávat v maximálním počtu dvou osob s rozestupem dva metry. Byl omezen provozu Obecního úřadu a uzavřeny provozovny stravovacích služeb. Platí zákaz pořádání kulturních, sportovních, jiných hromadných akcí a soukromých oslav, kterých se neúčastní pouze členové společné domácnosti.

Kde podle ministerstva hrozí nákaza a kde jsou povinné roušky:

Kde a kdo nemusí nosit roušky?

 1. děti do dvou let věku,
 2. děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 3. osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně, d)            internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 4. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 5. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 6. žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 7. zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 8. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 9. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 10. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 11. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 12. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 13. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 14. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 15. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 16. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 17. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 18. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 19. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 20. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 21. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 22. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 23. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 24. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.
Autor: var, vaj
 

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!