Kde nosit roušky: Opatření se zpřísňují v celém Česku | E15.cz

Nošení roušek uvnitř budov je povinné v celém Česku. V Praze a středních Čechách to bude i venku

var, vaj

Pandemie koronaviru je v Česku znovu na vzestupu. Platí tak povinnost nošení roušek uvnitř všech budov. Od pondělí budou v Praze a Středočeském kraji povinné roušky i na venkovních akcích nad 100 lidí, rozhodli v pátek hygienici. 

Výjimku v Praze budou mít děti do dvou let, herci, hudebníci nebo sportovci. Nařízení ve Středočeském kraji se týká akcí jako jsou slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění, a trhů.

Praha bude mít na mapě regionů podle rizika nákazy novým koronavirem červenou barvu, uvedl v pátek pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na svém twitterové účtu. Na opatření se město podle něj domluvilo s hygieniky. Kdy přesně bude zavedeno, neuvedl.

Ve Středočeském kraji je nyní ve druhém stupni rizika většina okresů. V prvním, nižším stupni rizika, jsou Benešov, Kutná Hora, Rakovník.

Přísnější opatření proti koronaviru platila dříve pouze v Praze, Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku. Výjimku z rouškové povinnosti mají stále mateřské školky či plavecké bazény.

Od 18. září platí povinnost nošení roušek uvnitř budov mimo bydliště nebo místo ubytování, ve všech školách a školských zařízeních, tedy včetně středních a vysokých škol, výjimku mají pouze mateřské školy a částečně žáci prvního stupně základních škol. Povinost nošení roušek dále platí v MHD, meziměstských autobusech a vlacích a taxislužbách.

Všechny vnitřní akce na stání nad 10 osob jsou zakázány od 18. září. Jsou tak povoleny pouze akce na sezení a každý z účastníků musí mít svoje místo. Nadále platí, že maximální kapacita takových akcí je 500 osob. V případě vytvořní oddělených sektorů lze pořádat akce s počtem účastníků nad 1000 osob. Všichni účastníci vnitřních akcí musí mít nasazené roušky.

Výjimku z nošení roušek budou mít podobně jako na jaře děti do dvou let věku, mateřské školy, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci jídel a nápojů nebo sportovci v době tréninku a zápasu.

Řada opatření, která mají zpomalit šíření nákazy v zemi, přitom už platí. Od prvního září platila na území Česka povinnost nosit roušky v MHD, vlacích, autobusech a ve vozidlech taxislužby. Dále na úřadech a v místnostech, které slouží pro kontakt s veřejností, a to v provozní v době. Pokud se situace nezlepší, přibudou další opatření, jako povinnost nošení roušek na venkovních akcích.

Roušky bylo dále nutné nosit v nemocnicích, na poliklinikách, v ambulancích, v domovech pro seniory, v lékárnách a v podobných zařízeních zdravotních a sociálních služeb.

Na celém území České republiky platila ještě před aktuálním zpřísněním nařízení povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, kde se nachází více než sto osob.

Kde podle ministerstva hrozí nákaza a kde jsou povinné roušky:

Kde a kdo nemusí nosit roušky?

 1. děti do dvou let věku,
 2. děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 3. osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně, d)            internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 4. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 5. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 6. žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 7. zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 8. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 9. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 10. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 11. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 12. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 13. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 14. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 15. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 16. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 17. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 18. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 19. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 20. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 21. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 22. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 23. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 24. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.
Autor: var, vaj
 

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!