Roušky začínají být povinné i venku a v autech. Výjimku mají rodiny a sportovci

Češi vychází ven se zakrytým obličejem.

Češi vychází ven se zakrytým obličejem. Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Češi vychází ven se zakrytým obličejem.
V pražské MHD je to povinnost už dlouho.
3
Fotogalerie

Pandemie koronaviru je v Česku znovu na vzestupu. Platí tak povinnost nošení roušek uvnitř všech budov a od středy nově také na veřejných místech, kde jsou si lidé blíže než dva metry. Výjimku budou mít lidé při sportování. V autech pak platí nová povinnost pro ty, kdo nejsou rodinnými příslušníky. Dříve už platila povinnost v Praze a Středočeském kraji nosit roušky i na venkovních akcích nad sto lidí. 

„Ve všech zastavěných prostorách jsou nyní povinné roušky v případě, že se jedná o setkání v menší než dvoumetrové vzdálenosti a nejde o členy jedné rodiny. Mimo zastavěné oblasti roušky požadovány nadále nejsou,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci po jednání vlády v pondělí 19. října. Doplnil pak, že opatření bude platit pro takzvaný intravilán, nikoliv například ve volné přírodě, jak toto bude přesně definováno už ale neuvedl. 

„Čím je chladnější počasí, tím narůstá význam roušek venku,“ dodal Prymula. Tím, že se na jaře zavedly, se podle něho snížil i výskyt jiných běžných respiračních chorob. Další novinkou je to, že povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny.

Nošení roušek při pohybu mimo domov bylo v Česku povinné od poloviny března, postupně bylo zmírňováno. Nejdříve se přestaly nosit venku, ve většině vnitřních prostor zůstaly do 1. července. Znovu měly být ve většině vnitřních prostor a vozů hromadné dopravy zavedené od 1. září, už v polovině srpna to navrhoval tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nakonec byly znovu povinné až od 10. září.

Od středy je povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorách budov kromě domácnosti nebo ubytování. Přísnější opatření proti koronaviru platila dříve pouze v Praze, Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku. Dále pak platí různá omezení pro shromažďování. 

Všechny vnitřní akce na stání nad deset osob jsou zakázány od 18. září. Jsou tak povoleny pouze akce na sezení a každý z účastníků musí mít svoje místo. Nadále platí, že maximální kapacita takových akcí je 500 osob. V případě vytvoření oddělených sektorů lze pořádat akce s počtem účastníků nad tisíc osob. Všichni účastníci vnitřních akcí musí mít nasazené roušky.

Výjimku z nošení roušek a všech nařízení obecně budou mít podobně jako na jaře děti do dvou let věku, mateřské školy, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci jídel a nápojů.

Řada dalších opatření, která mají zpomalit šíření nákazy v zemi, platí už déle. Od 1. září platila na území Česka povinnost nosit roušky v MHD, vlacích, autobusech a ve vozidlech taxislužby. Dále na úřadech a v místnostech, které slouží pro kontakt s veřejností, a to v provozní v době.

Roušky bylo dále nutné nosit v nemocnicích, na poliklinikách, v ambulancích, v domovech pro seniory, v lékárnách a v podobných zařízeních zdravotních a sociálních služeb.

Kde a kdo nemusí nosit roušky?

 1. děti do dvou let věku,
 2. děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 3. osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně, d)            internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 4. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 5. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 6. žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 7. zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 8. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 9. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 10. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 11. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 12. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 13. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 14. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 15. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 16. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 17. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 18. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 19. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 20. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 21. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 22. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 23. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 24. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.