Kupkova raná malba se v Paříží vydražila za 42 milionů

František Kupka: Mistr abstrakce

František Kupka: Mistr abstrakce Zdroj: profit

V dražbě aukční síně Christie's se v Paříži prodala raná malba českého malíře Františka Kupky za 1,56 milionu eur (42,3 milionu korun). A to bez poplatků, který podle portálu síně činí 20 procent vydražené částky. Dražba výrazně předčila očekávání, protože odhadní cena Kupkova obrazu Formes allongées (Ležící formy) byla 800 tisíc až 1,2 milionu eur (21,6 až 32,4 milionu korun).

Aukce ale nepřekonala prodejní cenu Kupkova obrazu Étude sur Fond Rouge (Studie na červeném pozadí), který v roce 2013 v Londýně našel kupce za více než 62 miliony Kč včetně poplatků, což je stávající rekord za Kupkovo dílo. Po dnešní aukci se bude další Kupkovo dílo dražit v listopadu - švédská aukční síň nabízí mnohokrát reprodukované a taktéž rané dílo L'Envolée (Vzlet).

Obraz Formes allongées vznikl v rozmezí let 1912 a 1914. Pochází z privátní lucemburské kolekce, do níž bylo zakoupeno přímo od autora. Veřejnosti poté bylo představeno jen jednou, v roce 1965 na výstavě současného umění ze soukromých lucemburských sbírek, v jejímž katalogu je i reprodukováno. Agentura Artplus uvádí, že práce pravděpodobně nebyla neznámá ani českému prostředí. Obraz byl zřejmě vystaven na částečně prodejní Kupkově retrospektivě v roce 1946 v Mánesu. V katalogu je olej totožných rozměrů, pocházející z roku 1919 a nazvaný Studie: tvary vytažené.

Desátá léta 20. století, kdy Kupka hledal své pojetí abstraktní malby, jsou obecně považovaná za nejsilnější, s čímž koresponduje i cena děl z této doby v případě jejich prodeje. Za zásadní Kupkova díla, jež se zároveň považují za jedny z prvních abstraktních maleb vůbec, platí jeho Amorfa - Dvoubarevná fuga a Amorfa - Teplá chromatika, které autor v roce 1912 vystavil na Podzimním pařížském saloně. Oba jsou nyní na českém území - Fuga ve sbírkách Národní galerie v Praze, která díky odkupu děl z restituované Waldesovy sbírky vlastní reprezentativní Kupkovu kolekci. Amorfa - Teplá chromatika je ve sbírce Muzea Kampa.

Raná malba Františka Kupky Formes allongées (Ležící formy) Raná malba Františka Kupky Formes allongées (Ležící formy) | Christie's

Rané Kupkovy malby jsou dnes na mezinárodním aukčním trhu raritní. S výjimkou obrazu Tvar modré, který před čtyřmi lety dražila společnost Adolf Loos Apartment and Gallery, aukční prodeje zprostředkovávala vždy některá z poboček Christie’s nebo Sotheby’s. Tvar modré má rekord českých aukcí; včetně provize se prodal za za 57,42 milionu korun.

V 90. letech prošly zahraničními dražbami tři Kupkovy oleje a již tehdy konečné ceny přesahovaly ty odhadní. Když se jeden z nich znovu objevil na aukci českého umění manželů Hascoe v roce 2011, zájemce za něj tehdy musel zaplatit téměř pětinásobnou částku než v roce 1999. Šlo o obraz Pohyb, který se prodal za 35,5 milionu korun, se všemi poplatky se suma vyšplhala ke 44 milionům korun.