Leadership podle mozku: Od Platóna k neurovědám

Lenka Synečková

Lenka Synečková Zdroj: Relative PR & Consultancy

Lenka Synečková
Lenka Synečková
3
Fotogalerie

„Když se lídrovi podaří porozumět myšlení lidí ve svém týmu, dokáže s nimi pak komunikovat efektivněji a navíc s výrazně menším úsilím. Dnes nám k tomu navíc pomáhají i teoretické poznatky o fungování lidského mozku,“ říká Lenka Synečková, profesionální kouč s bohatou praxí ve vzdělávání dospělých. O tématu „Leadership podle mozku“ bude rovněž přednášet na nadcházející konferenci Lead & Learn, kterou společnost Top Vision pořádá 31. května v pražské NTK.

Co je to leadership podle mozku a jak se aplikuje?

Dalo by se říct, že se jedná o klasické manažerské školení, na kterém se s účastníky bavíme o manažerských technikách a nástrojích, které manažeři ve své práci běžně používají. Jsou to v podstatě standardní porady, týmové i individuální, hodnotící rozhovory, nastavování a vyhodnocování cílů nebo třeba podávaní zpětné vazby. Hlavní rozdíl mezi manažerským školením a leadershipem podle mozku je tzv. „okamžik uvědomění“. Účastník kurzu totiž získá nejenom zkušenost s technikami a nástroji vedení, ale především teoretické poznatky o fungování lidského mozku. A samozřejmě důležité pro kurz je nejen se tyto techniky a poznatky naučit, ale také je umět využít v praxi.

Co osobně považujete za největší výhody této metody oproti jiným manažerským kurzům?

Nehovořila bych ani tak o metodě, jako spíš o postoji a přístupu k sobě a druhým lidem. Díky získaným znalostem, vycházejícím z neurověd, jsme schopni porozumět sami sobě a svému chování. Když se lídrovi podaří porozumět myšlení lidí ve svém týmu, dokáže s nimi pak komunikovat efektivněji a navíc s výrazně menším úsilím.

Jak dlouho se tento přístup uplatňuje a z čeho vlastně vychází?

Leadership, neboli vůdcovství, je tu od samotného počátku civilizace. Už Platón se zabýval otázkou, čím se vůdce odlišuje od ostatních lidí. Rozvoj moderních neurověd a jejich následné využití v dalších oborech se rozvinul v druhé polovině 20. století. Od té doby se tento přístup začal využívat i v komunikaci a vedení lidí. Vychází primárně z myšlenky, že je nutné poznat sám sebe a pracovat s uvědoměním, že jsme každý jiný.

Lze měřit výsledky, které leadership podle mozku přináší?

Zásluhou leadershipu podle mozku dochází především k zefektivnění komunikace mezi lídrem a jeho podřízenými, což má samozřejmě pozitivní dopad na výsledky jednotlivců i týmů.  Manažeři, kteří tímto kurzem prošli, říkají, že následně dokážou svým podřízeným lépe naslouchat a díky tomu pochopit jejich způsob myšlení. Na to samozřejmě navazuje efektivnější pokládání otázek, vedení a dodržování struktury rozhovorů. Zjednodušeně řečeno tento přístup usnadňuje život lídrům i jejich podřízeným.