Schůze za chůze, netwalking. Kdy je lepší být v pohybu než sedět? | E15.cz

Schůze za chůze: Směr, který byl a je vlastní Jobsovi či Zuckerbergovi, se nyní šíří i v Česku

Kristina Veinbender

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Jasně, že člověk může pracovní témata řešit na golfu, na tenise, při společném výběhu. Nebo klasicky obědem nebo posezením v kavárně. Chůze se ale jeví jako šikovný kompromis. Sbalit se a vyrazit na procházku do nejbližšího parku může každý. A mnozí tak stále častěji činí. 

„V zimě jsou procházky spíše výjimkou, ale v létě se snažíme chodit ven každý týden,“ líčí ředitel marketingové agentury Optimics Pavel Trejbal. Jeho firma má pro takzvané walking meetings dobrý předpoklad - sídlí hned vedle jednoho z nejstarších pražských parků Grébovka.

Schůzky za chůze jsou ve světě i v Česku čím dál populárnější alternativou klasickému scházení se v zasedací místnosti nebo jiné lokace pro sednutí si nad tématem. Svou oblibou práce za chůze kdysi proslul zakladatel firmy Apple Steve Jobs, šéf Facebooku Mark Zuckerberg či bývalý prezident USA Barack Obama. 

Má se za to, že navrhnout obchodnímu partnerovi procházku místo oběda, se sluší spíše i pevných dlouhých známostí. Procházky ale mohou napomoci i v navazování nových kontaktů.

Špatné zprávy raději za chůze

Zkušenosti firem, které pravidelně praktikují pracovní schůzky během procházek, ukazují, že chůze přispívá ke vzniku kreativnějších myšlenek a neotřelého úhlu pohledu. „Pozitivní nálada v prostředí přírody pomáhá větší tvořivosti a hravosti, které vedou k originálním nápadům a netradičním řešením,“ říká Trejbal. 

Kladný vliv procházek na produktivitu potvrzují i studie. V roce 2014 výzkumníci Stanfordské univerzity zjistili, že se kreativita zkoumaných lidí, kteří vyrazili na procházku, zvýšila o 60 procent, oproti těm, kdo zůstali sedět v uzavřených místnostech.

V jednom z testů například museli účastníci výzkumu přijít s novým nápadem na alternativní použití výzkumníky předloženého předmětu. Odpověď byla považována za novou, pokud ji žádný jiný účastník ve skupině neuvedl. Výzkum zjistil, že zúčastnění přišli s mnohem větším počtem nápadů během chůze. 

Studie dokonce identifikovala kladný vliv na kreativitu i u chůze ve vnitřních prostorách. „Netvrdíme, že procházka vás promění v Michelangela, ale že může pomoct v počátečních stadiích tvůrčího procesu,“ uvedl jeden z autorů výzkumů Marilly Oppezzo.

Výzkum ovšem ukázal, že chůze naopak nemá žádný vliv na řešení úkolů, které vyžadují hlubší soustředění. Podle praxe Trejbala se procházky také nehodí pro schůzky, které probíhají ve větším množství lidí. „Nejvíc se osvědčily procházky o dvou lidech. Cílem bývá poskytnout podřízeným zpětnou vazbu, naplánovat dlouhodobé cíle či marketingové strategie,“ upřesňuje ředitel. Procházka se mu osvědčila i v případě, kdy se schůzka měla soustředit na negativní témata. „V takovém případě pomáhá chůze předejít konfliktům a udržet pozitivní a přátelskou atmosféru konverzace,“ říká.

Podle zkušenosti Roberta Vlacha, podnikatele a autora knihy Na volné noze, polovina lidí, s nimiž se setkává pravidelně, dává za pěkného počasí přednost procházce. „Pracovní procházku namísto schůzky v jednací místnosti vždy ale navrhuji jen jako alternativu a respektuji přání kolegy či klienta,“ dodává. 

Pracovní procházky by podle něj neměly probíhat ve více lidech a v rušném prostředí. Na tento problém občas naráží provozní ředitelka IT vzdělávací školy Green Fox Academy Barbora Wachtlová, když chce vyrazit s kolegy ven. „Vzhledem k tomu, že sídlíme na Václavském náměstí, občas se nevyhneme demonstrujícímu davu nebo společenské akci, která značně komplikuje průchod,“ sdílí svou zkušenost Wachtlová, která chodí na pracovní procházky s kolegy až dvakrát do týdne. 

Pěší formát schůzek odkoukala od svých kolegů z Budapešti, kteří je provozují už několik let. „Osobně preferuji chůzi, pokud mám strategické hovory se zahraničními kolegy nebo pokud řešíme zpětnou vazbu negativního charakteru,“ vysvětluje.

Poradenství v lese

Na nápad konzultovat podnikatele na volné noze během vycházky přišel Pavel Ovesný, zapálený turista a zakladatel poradenské firmy Lesa Pán, během jedné ze svých pěších tur. „Během povídání ve dvou na úzkých pěšinách v horách jsem si uvědomil, že takové rozhovory směřují často velmi hluboko,“ vzpomíná na to, jak z mnoha lesních výletů domů nesl notýsek popsaný nápady. Svou zkušenost se rozhodl využít, aby podobný zážitek zprostředkoval i ostatním. „Mé konzultace trvají mnoho hodin a poskytují prostor pro témata do hloubky, kde vyniknou jejich souvislosti,“ vysvětluje specifikum své poradenské činnosti.

Podnikatelé, kteří absolvovali jeho lesní konzultaci, pocházejí z různých oborů. „Architekti, grafici, lektoři, ale taky režisér nebo sadař – v drtivé většině jsou to ale tvořivé profese,“ přibližuje Ovesný. Nejčastěji ho lidé oslovují v momentu, když je čeká důležité rozhodnutí. 

„Nejžádanější jsem v lednu a o letních prázdninách, kdy mají více prostoru přemýšlet o svém budoucím směrování,“ zamýšlí se. Témata, které se svými klienty probírá, jsou typicky podnikatelská – patří mezi ně cenotvorba, sebeorganizování nebo osobní marketing. „Během túry mixuju koučovací a poradenský přístup s prostým sdílením a nasloucháním – otázky a doporučení střídají příběhy z praxe, na kterých se snažím ilustrovat možná řešení,“ popisuje svůj přístup. 

Trasy plánuje tak, aby se daly prodloužit i zkrátit a tímto přizpůsobit množství tematických okruhů a počasí. „Záměrně vybírám širší cesty, kde můžeme jít vedle sebe a udržovat oční kontakt,“ uvádí další zajímavost v plánování procházky. Ta podle názoru odborníka nesvědčí každému druhu problému. „V případě, kdy chcete řešit úkol, který vyžaduje data a hlubší analýzy, je jednoznačně vhodnější sedět u počítače nebo papírových dokumentů,“ zdůrazňuje. 

Nové kontakty za pochodu 

Chůze neproměňuje jenom tradiční pracovní schůzky nebo poradenství, ale i způsob navazování nových kontaktů. Spojením procházky na čerstvém vzduchu a networkingu vznikl nový způsob síťování, kterému se v angličtině říká netwalking, tedy síťování za chůze. „Hromadné byznys procházky probíhají ve skupině o velikosti zhruba deseti lidí, které se střídají v párovém networkingu,“ vysvětluje Tomáš Řezníček princip svých netwalkingových akcí. 

Kromě prospěchu pro zdraví má tento formát oproti klasickému networkingu několik dalších výhod. „Během procházky daleko rychleji vzniká pocit sounáležitosti a vzájemné důvěry, která je pro síťování nepostradatelná,“ vysvětluje jednu z hlavních předností. Procházka podle odborníka na získávání kontaktů umožňuje vyhnout se zbytečnému stresu způsobenému konfrontací z očí do očí a zároveň navozuje příjemnou a přátelskou atmosféru. 

„Zajímavé nebo příjemné místo v nás vyvolává pozitivní emoce a díky tomu si události nebo lidé kteří jsou v tomto okamžiku s námi přítomni, lépe zapamatujeme,“ podotýká. Nezanedbatelnou složkou netwalkingu je klidné a zároveň kreativní prostředí. „Sterilní prostředí kanceláří neprospívá kreativitě, oproti tomu nové podněty, které vidíme během procházky, nás přivádí na nové nápady,“ uzavírá.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video