Zaměstnavatel je v insolvenci a neposílá mzdu. Na co máte právo? | e15.cz

Zaměstnavatel je v insolvenci a neposílá mzdu. Na co máte právo?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Situace, kdy se zaměstnavatel dostane do insolvence a přestane platit, je opravdu nepříjemná. Je možné získat své peníze zpět, nebo alespoň jejich část? Na koho se obrátit pro radu?

Pokud vám zaměstnavatel přestal z nejrůznějších důvodů posílat výplatu, můžete se s ním nejprve pokusit domluvit. Pošlete mu výzvu k uhrazení dlužné částky. Je ale bohužel i pravděpodobné, že na ni nebude reagovat. Co teď?

Úřad práce je jistota, ale maximálně 143 tisíc

První možností, jak získat alespoň nějaké peníze za ušlý zisk, je obrátit na Úřad práce ČR. Zde podáte žádost o uspokojení splatných mzdových nároků. Úřad práce tak učiní v případě, že zaměstnavatel je v platební neschopnosti.

Pokud jste byli zaměstnáni na dohodu o provedení práce, můžete tak učinit jenom případě, kdy odměna za celý měsíc je vyšší než 10 tisíc korun.

Tip: Spočítejte si výši vaší mzdy s naší kalkulačkou

„Zaměstnanec může uplatnit splatné mzdové nároky nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka ÚP ČR zveřejnila neprodleně na úřední desce informace o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení. Žádost je třeba podat písemně. Při uplatnění mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,“ vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR.

Úřad práce nevyplatí celou dlužnou částku

Mzdové nároky můžete na úřadě práce uplatňovat pouze za 3 měsíce rozhodného období, kterým je kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, jakož i tři kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a tři kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Je na vás, které měsíce si vyberete a specifikujete je ve vaší žádosti o uspokojení mzdových nároků. 

„Celková výše mzdových nároků vyplacených zaměstnanci, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních a její výše závisí na průměrné mzdě v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Aktuálně činí 31 885 korun (celkem tedy může zaměstnanec obdržet maximálně 3 x 31 885 x 1,5 = 143 482 korun),“ vysvětluje Petr Novák, právník společnosti Vaše nároky.cz.

Úřad práce vám také může poskytnout podporu v nezaměstnanosti, případně kompenzaci odstupného, které vám zaměstnavatel nevyplatil.

Získat můžete i všechny peníze. Má to ale háček

Myslete na to, že i vy jako zaměstnanci můžete podat na zaměstnavatele insolvenční návrh (v případě nevyplacení mzdy). „Tento postup ale není povinný, a pokud jej zaměstnanec neučiní, stále může být pohledávka v insolvenčním řízení uspokojena a výše této pohledávky se stanoví dle účetních záznamů zaměstnavatele. Jinými slovy, zaměstnavatel má dluhy vůči zaměstnancům a insolvenční správce se je bude snažit uspokojit i pokud si o ně zaměstnanec sám neřekne,“ zdůrazňuje Petr Novák.

Insolvenční návrh tedy podat můžete, ale nemusíte. Je na vás jak se rozhodnete, mějte ale na paměti, že může být rozdíl ve výši pohledávky. Jiná částka totiž může být ta, která je v účetnictví zaměstnavatele a jiná, kterou vy požadujete. Může tedy nastat spor o výši.

Je třeba se připravit i na situaci, kdy zaměstnavatel opravdu žádný majetek nemá a nebude uspokojen nikdo z věřitelů. Pokud zaměstnavatel majetek má, tak se pracovněprávní pohledávky uspokojují v plné výši, a to kdykoliv po oznámení úpadku zaměstnavatele.

Mohu zrušit pracovní poměr?

Ano. V této situaci máte právo na to, abyste okamžitě zrušili pracovní poměr. A to ve chvíli, kdy vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nejpozději do 15 dne měsíce následujícího po měsíci, kdy má být mzda vyplacena. Také máte nárok na 2 měsíční náhradu mzdy (tu můžete také požadovat od úřadu práce nebo uplatnit u insolvenčního správce). Určitě se tedy v situaci, kdy vám zaměstnavatel neposílá mzdu, nevyplácí čekat a věřit slibům, že peníze co nejdříve pošle.

Tip: pokud budete vaši pohledávku uplatňovat v rámci insolvenčního řízení, všechny informace týkající se tohoto řízení lze zjistit v insolvenčním rejstříku. Zde budete mít možnost sledovat i celý průběh řízení.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka