Z černé skládky městský park. Jak a kdy se promění pláň Rohanského ostrova

Rohanský ostrov vznikl v šestnáctém století jako písečný násyp.

Rohanský ostrov vznikl v šestnáctém století jako písečný násyp. Zdroj: IPR

V době největšího prostorového rozmachu sahal k Těšnovu až po dnešní Šaldovu ulici.
Kvůli regulaci Vltavy ve dvacátých a třicátých letech minulého století přestal být fakticky ostrovem a stal se suchou částí Karlína.
Lokalita Rohanského ostrova sloužila dlouhá léta fakticky jako černá skládka. Například v době výstavby pražského metra sloužil jako deponie pro ukládání materiálů z výkopů. První revitalizace započaly koncem devadesátých let 20.století.
Místa poznamenaná lidskou činností, která jsou spontánně osídlována rostlinami a živočichy, výstava přibližuje jako „novou divočinu“.
Na Rohanském ostrově se ustavila krajina připomínající savanu či keřostep.
22
Fotogalerie

Rohanský a Libeňský ostrov na Vltavě čeká v následujících letech postupná proměna. První práce na 56hektarovém pražském území s dlouhou historií začnou již letos. Jeho minulost připomíná i právě probíhající venkovní výstava. 

„S Rohanským ostrovem máme velké plány i do budoucna. Plánujeme tam zřídit nový park. Právě epidemie covidu a uzávěra okresů ukázala, jak jsou parky a lesy v Praze důležité pro trávení volného času. Jejich návštěvnost meziročně stoupla o 120 procent,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček. 

Stavební práce začnou letos. V první etapě odvezou dělníci navážky a provedou hrubou modulaci terénu. 

Projděte si městskou divočinu v následující galerii:

„V rozvoji území chceme vycházet z jeho historie a tradic, které výstava reflektuje. Oblast Rohanského a Libeňského ostrova je nyní trochu zapomenuta, ačkoli se jedná o výjimečné a velmi rozmanité prostředí. Naší snahou je přiblížit je zpátky Pražanům,“ dodává náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

V území o rozloze 56 hektarů od Karlína po Libeň vznikne metropolitní přírodní park, oblast zároveň musí v budoucnu plnit funkci protipovodňové ochrany. Výchozím podkladem rozvoje bude koncepce, jejíž přípravy právě vznikají.

Historii a tradice místa přibližuje venkovní výstava, která vznikla jako součást připravované rozvojové koncepce. Ta provádí místem bývalého karlínského přístavu, kdy ulicí Rohanské nábřeží místo proudu automobilů proudila Vltava.

Zavádí návštěvníky na kultivované, a přitom divoké místo pro kulturu a setkávání lidí – Přístav 186 00. Během cesty přívozem HolKa na holešovický břeh a zase zpět se seznámí s historií meandru Vltavy. U Invalidovny představí umělce, filmaře i malíře, kteří jsou s místem neodmyslitelně spjati. Z kultury zavede rovnou doprostřed městské divočiny připomínající svou vegetací step s keři či savanu.