Metropolitní plán Prahy: Harmonogram, platnost a připomínky | e15.cz

PŘEHLEDNĚ: Metropolitní plán Prahy. Harmonogram počítá s platností v příštím roce

Lucie Staňková

Lucie Staňková, inf

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Zásadní dokument plánování Prahy překročil další milník. Metropolitní plán se dostal do veřejného projednání a Pražané mají možnost svými připomínkami ovlivnit jeho podobu. Obsáhlý dokument složený z řady výkresů, textové části a z obsáhlé legendy nasměruje rozvoj Prahy novým směrem. Co všechno ještě stojí v cestě jeho schválení, kdy má začít plán platit nebo jak podat přípomínku se dočtete v článku.

Co je Metropolitní plán?

Metropolitní plán je územní plán hlavního města Prahy. Je to dokument, který říká, kde ve městě se může stavět a pro budoucí zástavbu stanovuje základní pravidla, nebo kde naopak stavět není možné. Územní plán je rovněž podkladem pro rozhodování stavebních úřadů.

Prohlížení metropolitního plánu

Metropolitní plán je možné prohlížet online zde. Webová aplikace seznámí návštěvníka s jednotlivými prvky plánu pomocí krátkého původce. Ten představí jednotlivé výkresy, které plán obsahuje, vysvětlí, jak spolupracují s textovou částí a s legendou. Ukáže návštěvníkovi, jak může změnit podkladní mapy, jak vyhledat konkrétní lokalitu, jak v plánu měřit nebo jak z něj část vytisknout.

Harmonogram Metropolitního plánu

Metropolitní plán se dostal do poslední fáze připomínkování, takzvaného veřejného projednání. Prvním připomínkováním prošel již v roce 2018 v rámci takzvaného společného jednání. Tehdy se vyjadřovaly především dotčené orgány v čele s ministerstvy, ale příležitost dostala i veřejnost. Bylo podáno téměř čtrnáct a půl tisíce jedinečných připomínek, které pořizovatel zpracovával téměř čtyři roky.

Veřejné projednání

Nyní se Metropolitní plán nachází ve fázi veřejného projednání. To je určeno primárně pro připomínky z řad veřejnosti, které ještě mohou účinnost plánu odložit. „Pořizovatel (odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy – pozn. red.) může nařídit opakované veřejné projednání v případě, že na základě připomínek bude potřeba udělat v návrhu podstatné úpravy. To by znamenalo anabázi na dalších několik měsíců až jeden rok. Ale to teď nelze předjímat,“ vysvětluje riziko plynoucí z veřejného projednání náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.

Připomínky

Připomínky je možné podat až do konce června, nově také elektronicky přes Portál Pražana. Aby mohla veřejnost plán připomínkovat, je důležité plán nejdřív poznat a lépe mu porozumět. Z toho důvodu nyní probíhá výstava v Centru architektury a městského plánování, kde je veřejnosti k ruce i skupina architektů a urbanistů, kteří jim Metropolitní plán představí.

Platnost a schválení

Metropolitní plán by měl nově začít platit v příštím roce. V cestě mu ale stojí ještě několik překážek. Po veřejném projednání a zapracování změn na základě připomínek bude Metropolitní plán předložen ke schválení zastupitelstvu hlavního města Prahy. „Je i riziko, že na konci procesu nebude plán zastupitelstvem schválen, nebo že se zcela změní poměry v zastupitelstvu kvůli podzimním komunálním volbám a pořizování Metropolitního plánu bude zastaveno,“ vysvětlila další rizika pro Metropolitní plán Kristýna Lhotská, která na jeho pořizování spolupracuje. 

Podívejte se ve videu, jaké projekty v následujících letech změní Prahu

Video se připravuje ...

Nejčtenější

Newslettery