Akcie & měny a názory Štěpána Nývlta: Vyspělý český dluhopisový trh

Česká národní banka

Česká národní banka Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Kapitálové trhy v Česku se za posledních přibližně deset let bez pochyb významně rozvinuly. Komentuji výlučně dluhové kapitálové trhy, nikoliv akciové. Od dob, kdy v České republice emitovaly dluhopisy čas od času téměř pouze firmy s přímou či nepřímou majetkovou účastí státu, přicházely postupně na kapitálové trhy nové společnosti = emitenti.

Z nesmělých začátků se některým z nich povedlo vyrůst do velikosti přesahující hranice republiky, kdy posléze s nově přiděleným ratingem od některé z renomovaných ratingových agentur, často v investičním pásmu, vstoupily úspěšně na kapitálové trhy v zahraničí. Domnívám se, že po Polsku jsou lokální dluhové kapitálové trhy u nás nejvíce rozvinuté ze všech zemí bývalého východního bloku. Mám tím na mysli segment, který jako aranžéři obsluhují banky a velcí obchodníci s cennými papíry, to znamená emitenti z řad velkých korporací a takzvaného MID segmentu. V něm je vidět jasná kultivace ve všech směrech, ke které přispívá bezesporu i regulátor, Česká národní banka. Tito emitenti si tak potvrdili, že mohou diverzifikovat své zdroje financování.

Investoři, ať už institucionální nebo privátní, mají na výběr hned z několika významných transakcí ročně, které ve svém celkovém objemu mohou být v řádu až nižších desítek miliard korun. Jsem přesvědčen, že s rozvojem tohoto segmentu jde ruku v ruce i edukace investorské základny. Mám na mysli privátní investory, u institucionálních se to rozumí samo sebou.

Rozhodně mohu potvrdit, že banky, které takový typ dluhu distribuují, průběžně vzdělávají své prodejní sítě, mají jasně stanovené prodejní procesy, takzvané cílové trhy, kde mohou, nebo naopak nemohou příslušný instrument nabízet. Tyto cílové trhy vycházejí z výsledků investičních dotazníků, kteří investoři musí vyplňovat.

S tímto rozvojem se pojí i rozmach segmentu emitentů, kteří si aranžují své emise ve vlastní režii a často pro distribuci používají různé sítě investičních zprostředkovatelů. Dalo by se říct, že se jedná o malé a střední podniky nebo někdy jen účelově založené společnosti bez větší historie. Z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že takových emisí existuje hodně. Nicméně schválený prospekt ještě neznamená úspěšně upsanou emisi. Bohužel není jednoduše dohledatelné, jak je tento trh ve skutečnosti veliký.

Na trhu existuje množství méně kvalitních dluhopisů, ať už s prospektem nebo bez, které přispívají k negativnímu vnímání tohoto jinak zajímavého investičního nástroje. Tak jako každý jiný produkt může být jeho kvalita v celé škále od nebezpečný, špatný, přes průměrný až po vyloženě kvalitní. Taková paleta produktů pak k rozvinutému trhu prostě patří.