František Táborský: Schodek státního rozpočtu se zarazí na 400 miliardách

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí Zdroj: E15, Michael Tomeš

Alena Schillerová (za ANO)
2
Fotogalerie

Vývoj státního rozpočtu zhruba odpovídá plánované trajektorii schváleného deficitu ve výši 500 miliard korun. První čtyři měsíce ukázaly, stejně jako výsledek minulého roku, oproti předpokladům ministerstva vyšší výběr přímých daní, a naopak slabší inkaso u daní nepřímých. Příjmová strana tak dosud zaostává za plánem o 21,3 miliardy korun. Výdajová naopak přispívá k nižšímu deficitu oproti předpokladům díky tradičně pomalému rozjezdu investic. Nicméně očekáváme, že tento vývoj bude kompenzován ve druhé polovině roku.

V běžných výdajích oproti tomu nalezneme předfinancování některých transferových výdajů zejména vůči municipalitám a podnikatelskému sektoru. Tyto předsunuté výdaje budou naopak ve druhé polovině roku přispívat k pomalejšímu prohlubování deficitu. To je i důvodem, proč nadále očekáváme výsledný deficit státního rozpočtu ve výši 400 miliard korun.

Pro takový výhled navíc hovoří i další faktory. Zaprvé dosavadní inkaso přímých daní je vyšší oproti plánu ministerstva a tento dodatečný příjem by měl dále růst. Zadruhé nepřímé daně (zejména DPH) by se s otevřením ekonomiky a s námi odhadovaným nárůstem spotřeby domácností měly vrátit ve druhé polovině roku k vyššímu inkasu oproti ministerské prognóze. A zatřetí průběžná data ukazují výrazně nižší zájem o kompenzační bonus, což podle našich odhadů vytvoří úsporu deset až 15 miliard korun oproti plánu.

Podle nás tak státní rozpočet bude i letos pokračovat v praxi podhodnocených příjmů a obdobně jako vloni bude benefitovat také z úspory na „covidových“ programech. To ve výsledku povede opět k nižšímu deficitu státního rozpočtu oproti schválenému plánu.

Autor je ekonom Komerční banky