Lékem na rostoucí nejistotu na trzích je správná diverzifikace

Investice

Investice Zdroj: Grafika e15

Co se týká geopolitických konfliktů, každá situace je jedinečná a často velmi neprůhledná. Neexistují žádné manuály, na které by se investoři mohli spolehnout při posuzování potenciálních negativních dopadů náhlých geopolitických otřesů. Jedna věc je však jistá: jak ve světě roste napětí, stoupá i potenciál volatility kapitálových trhů.

V současnosti jsme jako investoři vystaveni zejména dvěma zásadním geopolitickým rizikům – válce na Ukrajině a napjaté situaci na Blízkém východě. Obě tyto události s sebou z investorského hlediska přinášejí určitý druh nejistoty, která koresponduje s globálním nastavením „risk-on“ sentimentu. V takové situaci investoři relativně častěji utíkají do bezpečných přístavů oproti investování na „emerging markets“, což je záležitost například také českého kapitálového trhu.

I přes poslední eskalaci situace na Blízkém východě a táhnoucí se válku na Ukrajině zatím nic nenasvědčuje tomu, že by investoři propadali nějaké zvýšené skepsi. Většina nejvýznamnějších světových indexů je na svých historických maximech a vše na první pohled může vypadat jako zalité sluncem. Nicméně důvod této „nirvány“ může spočívat v tom, že globální trhy nedostatečně reagují na potenciál širšího konfliktu.

Současná situace je pro nás všechny natolik jiná, že jednoduše nelze přesně predikovat její vývoj a potenciální dopad na trh. Investoři by se proto měli více než kdy jindy zaměřit na diverzifikaci, aby ochránili svá portfolia. V pozadí rozhodně nemusí zůstat ani možnost diverzifikace do trhu reálných aktiv, která v dnešní době mohou nabízet zajímavé výnosy. To například pomohlo (mimo vliv ostatních faktorů) vynést cenu mnohými podceňovaného zlata na historická maxima.

V případě naplnění temného scénáře rozšíření konfliktu a intenzivnějších tenzí v politických záležitostech mohou hrát výraznější roli defenzivní sektory, jako jsou například spotřební zboží, veřejné služby a zdravotní péče. Tyto sektory se vyznačují menší závislostí na hospodářském a politickém cyklu. Z měn v případě naplnění negativního scénáře budou pravděpodobně dominovat silné měny typu americký dolar nebo švýcarský frank.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti