Marek Schwarzmann: Dát si otestovat DNA je víc cool než lokat bělidlo

DNA výzkum

DNA výzkum Zdroj: Profimedia.cz

Otec neznámý, matka nejistá. Odpověď na  tohle dávné úsměvné konstatování dnes může díky mílovým pokrokům v chemii a biologii poskytnout jednoduchý test. Těch odpovědí však může být mnohem více a záleží na testovaném, zda o ně má zájem – tedy hlavně zda je ochoten za  ně zaplatit. Tyto odpovědi (testy) mohou stát mezi třemi až deseti tisícovkami korun. Základní test náchylnosti k  vyšší srážlivosti krve vyjde dokonce jen na vyšší stovky korun.

Naplivat, odeslat a divit se

Jak ukazuje vývoj globálního trhu, stále více lidí je ochotno „naplivat do  zkumavky“, zalepit ji do obálky, poslat ji někam poštou a pět týdnů čekat na výsledky. Vše pod slibem anonymity. Výsledky pak třeba prozradí, kdo je otcem testované osoby, odkud jedinec pochází  – tedy v  jakých geokulturních lokalitách má kořeny  – nebo jaká potenciální zdravotní rizika mu hrozí. Znát své kořeny a  genetickou výbavu je totiž mimo jiné díky vzestupu zdravého životního stylu a personalizované medicíně prostě cool. Dokazují to i čísla.

Celková hodnota globálního byznysu s  genetickými testy se podle analytiků ze společnosti  Mordor Intelligence loni pohybovala na  úrovni osmi miliard dolarů. O  něco optimističtější konkurence Allied Market Research segmentu přiřkla už v roce 2019 hodnotu přes 12,5 miliardy dolarů.

V  jednom ohledu se však výhledy odborníků do  budoucnosti shodují: trh bude v  příštích letech růst, a  to minimálně desetiprocentním tempem ročně. Růst sice v  loňském a  letošním roce mírně zbrzdila pandemie koronaviru, rozhodně jej však nezastavila.

Hlavní, přesněji nadpoloviční těžiště trhu má sice zůstat v Severní Americe, boom však má nastat v  Asii, hlavně pak na  indickém subkontinentu, a  vznik solidního trhu se očekává i na východ od německých hranic, tedy mimo jiné i  v  Česku. Kam se v  našich končinách nestihly dostat známé nadnárodní giganty, jako jsou Veritas Genetics, Ancestry, 23andMe, Living DNA či My Heritage, tam již dříve vznikly lokální pobočky, třeba GHC Genetics, tuzemská RepromedaLab či Genomia, která vedle lidí testuje i genetické vlastnosti nejrůznějších druhů šlechtěných zvířat. V Česku také funguje nezávislá Genebáze spravující tisíce výsledků.

Zdravý životní styl

Právě na onen zvědavý a cool segment klientů nyní v  Česku začal cílit také slovenský startup DNA ERA vedený Michaelou Šiškovou. „Na  Slovensku máme tisícovky prodaných testů a  věříme, že český trh má minimálně dvojnásobný potenciál,“ věří Šišková, která se mimo jiné umístila v žebříčku Forbes SK 30 pod 30.

Firma mladé genetičky se chce podílet na  vzniku celého trhu trendy-zdravotního testování. Klientům nabízí širokou škálu možných zjištění: od  identifikace zdravotních rizik přes prověření poruch metabolismu po  pomoc při stanovení vhodné výživy vedoucí k lepším sportovním výkonům.

„Zjišťování původu je stále populární, my ale lidem nabízíme výsledky z oblastí, na které mohou reagovat  – změnit třeba životní styl, aby minimalizovali riziko určité existující predispozice,“ shrnuje Šišková.

Mezi testované predispozice či odhalené náchylnosti k chorobám patří třeba kolorektální karcinom, ischemická choroba srdeční, cukrovka II. typu, vyšší krevní srážlivost nebo status takzvaného přenašeče – tedy to, zda člověk je, či není nosičem genové mutace, která se může projevit až u potomstva.

Kapitolou samou pro sebe je pak třeba ověření citlivosti na  určité typy léků, které může vést k přesnějšímu dávkování v případě léčebné kúry. Tato zjištění mohou posloužit u jedince k tomu, že nejen změní životní styl, ale třeba vyrazí na  odborné vyšetření k  lékaři, který pak může stanovit přesnější léčebný postup. Šišková uvádí, že její startup provedl již tisíce anonymizovaných testů a od října eviduje stovky tuzemských klientů.

Střet s realitou

Lze samozřejmě polemizovat s  tím, že výsledky a predispozice takových DNA testů se pohybují třeba jen v nízkých pravděpodobnostních procentech. Buďme však rádi, že jde o vědecky alespoň nějak podložené impulzy. V  současném světě, kdy značná část populace řídí svůj životní styl bláboly ze sociálních sítí typu pití vodíkové vody, zobání koňského odčervovače, lokání bělidla nebo panákování adBlue (ano, i  to se děje), je to téměř zjevení.

Zda to zjevení vydrží i střet s legislativní realitou a s obavami, že podstoupením DNA testování se člověk vzdává informací nejen o  sobě, ale fakticky také o  svém příbuzenstvu a  potomstvu, je diskuzí na  zcela jiné téma, kde naneštěstí stále platí: efekt neznámý, budoucnost nejistá.