Komentář Marie Velflové: Jak uplatnit ztrátu zpětně | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Komentář Marie Velflové: Jak uplatnit ztrátu zpětně

Marie Velflová

Marie Velflová

Jedno z opatření směřujících ke zmírnění dopadů koronavirové krize, které navrhuje vláda, je z pera ministerstva financí. Týká se zákona o daních z příjmů. Konkrétně zavedení konceptu takzvaného zpětného uplatnění daňové ztráty.

Dosavadní zákon o daních z příjmů dává možnost uplatnit daňovou ztrátu jako odečitatelnou položku. A to v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta vyměřena. Nový text zákona by měl možnost uplatnění daňové ztráty rozšířit také na dvě období předcházející. Zpětným uplatněním daňové ztráty poplatník může snížit svůj základ daně až za předchozí dvě léta, a tím i související daňovou povinnost.

Pokud byla daň za tato předcházející období již zaplacena, vznikne přeplatek ve výši rozdílu mezi zaplacenou daní a dodatečně stanovenou, nižší daňovou povinností, o který si poplatník může požádat.

Podpora státu má tedy spočívat v tom, že finanční prostředky zaplacené na daních v tučných letech mají poplatníkovi pomoci v letech hubených, kdy se podnikání nedaří a potřebuje všechny dostupné zdroje. 

Vláda schválila daňový balíček. Sníží se silniční daň i DPH na ubytování nebo vstupenky

Pokud bychom navrhovanou změnu chtěli uvést na příkladu, potom to pro poplatníka, který má zdaňovací období nastavené jako kalendářní rok, znamená, že nový režim bude aplikován poprvé na daňovou ztrátu stanovenou za rok 2020. S tím, že ji bude možné uplatnit zpětně oproti základu daně z let 2018 a 2019. Za tyto roky pak získat vratitelné přeplatky, samozřejmě pokud byla daňová povinnost v těchto letech uhrazena.

Poslední diskutované návrhy na změnu zákona jdou však ještě dál. Pokud by byly odsouhlaseny, potom umožní poplatníkovi odečet daňové ztráty na základě jeho odhadu již během roku 2020, aniž by tento rok skončil a daňová ztráta byla fakticky finančním úřadem stanovena.

Poplatník by si tak po nabytí účinnosti novely mohl již během roku 2020 odhadnout výši daňové ztráty, kterou za zdaňovací období 2020 očekává, vykázat a tuto ztrátu si jako odečitatelnou položku uplatnit už v daňovém přiznání za rok 2019. Aniž by byla ztráta za rok 2020 skutečně předem vyměřena.

Vracení finančních prostředků by se tak mělo urychlit a pomoc pro období zasažené pandemií zefektivnit. Uvidíme tedy, v jaké formě návrh dílnu ministerstva financí opustí.

Autorka je manažerka oddělení daní v Deloitte

EET bude vypnutá jen do konce roku. Sněmovna odmítla senátní návrh na delší odklad

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!