Pohledem Aleny Vitáskové: OZE a POZE. Přečtěte si, čeho se zkratky týkají | E15.cz

Pohledem Aleny Vitáskové: OZE a POZE. Přečtěte si, čeho se zkratky týkají

Alena Vitásková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Obnovitelné zdroje energie patří mezi přírodní zdroje energie, které se při postupném spotřebovávání časem přirozeně obnoví. 

K OZE patří převážně sluneční, větrná a vodní energie a energie biomasy a bioplynu, druhotné zdroje energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla a decentrální výroba elektrické energie. OZE postupně nahrazují tradiční fosilní zdroje energie, tedy uhlí a ropu, a ve vyspělém světě jsou zvýhodňovány vůči tradičním zdrojům energie, přestože není zcela vyhodnocen dopad na životní prostředí.

Například při spalování biomasy se uvolňuje jak oxid uhličitý, tak prach. Vesměs politický a lobbistický tlak na přesun od tradičních zdrojů energie k OZE stále roste. Do roku 2020 má být dvacet procent energie členských států Evropské unie vyráběno právě z OZE. V Česku má velký potenciál využití biomasy a také energie z vodních a solárních elektráren.

Cílem je podpora využití OZE v zájmu ochrany klimatu a kvůli vyčerpatelnosti tradičních energetických zdrojů. Některé druhy OZE, například výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla a druhotné energetické zdroje, jsou podporovány různými dotacemi nebo zvýhodněnými výkupními cenami. Z toho vyplývá pojem podporované zdroje energie čili POZE.

Tato podpora OZE stojí ročně 46 miliard korun, část jde ze státního rozpočtu a část platí spotřebitelé. Správné nastavení podmínek podpory pro OZE a předvídatelnost politiky vlády jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj ekologických zdrojů. Podpora zdrojů se řídí evropskou legislativou včetně notifikací a českým zákonem o POZE. Výše podpory se každoročně stanovuje v cenových rozhodnutích ERÚ právě na základě uvedené legislativy.

Autorka je předsedkyní ERÚ

Autor: Alena Vitásková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video