Z nových nalezišť plynu začneme těžit na přelomu roku, říká šéf sekce retailu MND Lukáš Pokrupa

Lukáš Pokrupa, ředitel Úseku Retail ve společnosti MND

Lukáš Pokrupa, ředitel Úseku Retail ve společnosti MND Zdroj: Koťatko Jiří

Lukáš Pokrupa, ředitel Úseku Retail ve společnosti MND
Lukáš Pokrupa, ředitel Úseku Retail ve společnosti MND
Lukáš Pokrupa, ředitel Úseku Retail ve společnosti MND
Lukáš Pokrupa, ředitel Úseku Retail ve společnosti MND
Lukáš Pokrupa, ředitel Úseku Retail ve společnosti MND
12
Fotogalerie

Boj o zákazníky probíhá na trhu dodavatelů energií někdy všemi různými způsoby. Stále se objevují dlouhodobé či automaticky prodlužované smlouvy, prostě ty, které jsou pro zákazníky nevýhodné. „Vrhá to stín na celý trh, náš byznys ale ukazuje, že dodávat energii lze i seriózně a transparentně,“ říká šéf sekce retailu MND Lukáš Pokrupa.

Spekuluje se, že jeden z větších alternativních dodavatelů, společnost Centropol Energy, je na prodej. Měli byste o něj zájem?

Obecně si myslíme, že období konsolidace trhu bude pokračovat. Co se týče našich aktivit, tak my máme zájem jednat s každým hráčem, který bude o prodeji uvažovat.

Takže pošlete nabídku na nákup společnosti Centropol?

Když budeme osloveni, tak určitě. Zatím k tomu ale nedošlo. Více se k tomu ale nechceme vyjadřovat. 

Dobře. Hodně se teď mluví o novele zákona o ochraně spotřebitele, která má změnit chování dodavatelů vůči zákazníkům a zamezit nekalým praktikám. Věříte, že se tak skutečně stane?

Samozřejmě. Kdybychom si to nemysleli, tak bychom nebyli tak aktivní v její podpoře. Náš byznys zkrátka ukazuje, že dodávat energii lze i seriózně a transparentně. V loňském roce jsme byli například nejatraktivnější značkou pro ty zákazníky, kteří se rozhodli přejít k jinému dodavateli. Tím chci říci, že se nám naše sázka na seriózní chování vyplácí.

Přesto si myslíme, že úprava legislativy je potřeba. Stále se totiž na trhu objevují dlouhodobé smlouvy, smlouvy, které se automaticky prodlužují, když zákazník nevypoví přesně v termínu výpovědi nebo například smlouvy podmíněné nákupem žárovek. Všechny tyto pro zákazníky nevýhodné smlouvy vrhají stín na celý náš trh, což by měla novela napravit. 

A co ti hráči, kteří takto jednali a jednají?

Překvapivě na novele panuje shoda napříč celým trhem. 

Jaké úpravy zákona budou nejzásadnější?

Je to právě mix všech opatření, protože důležitých úprav bude hned několik. Například už nebude možné uzavřít kontrakt na dodávku plynu nebo elektřiny na dobu delší než tři roky. Zároveň si novela došlápne na zprostředkovatele nabídek energií, kteří od zákazníků přebírají plnou moc a smlouvy s dodavatelem pak domlouvají sami a mnohdy nevýhodně pro zákazníka. Díky novele bude plná moc platná jen půl roku. Obecně bychom se chtěli dostat tam, kde je dnes telekomunikační trh, na němž lze přejít ke konkurenci bez větších problémů. 

V čem konkrétně by se mohl energetický trh podobat tomu telekomunikačnímu?

Například v sankcích. U telekomunikací jsou jasně dané, kdežto v energetice se to vypočítává velmi složitě například i podle toho, kolik zákazník spotřeboval megawatthodin. A nejde jen o sankce, podobně jako u telekomunikací by se měla regulovat maximální délka smlouvy i na energetickém trhu. 

Tam ta paralela ale příliš nesedí. Velkoobchodní ceny se přece mění a dodavatel elektřiny je tak víc ohroženější než mobilní operátor.

To sice ano, ale na velkoobchodním trhu lze nakoupit zafixovanou cenu stejně jen maximálně na tři roky. Takže když někdo tvrdí, že na zákazníka deset let nakoupil a z toho důvodu si ho smlouvou i na deset let uvázal, tak lže. Proto navrhujeme, aby smlouvy byly maximálně na tři roky a to bez automatického prodlužování. 

Jak to je s délkou kontraktů v zahraničí? 

Data nemám, ale vím, že máme rozhodně liberálnější trh než například v Polsku nebo na Slovensku, což je dobře. Teď je ale ještě potřeba ten trh vyčistit od nekalých praktik, které většinou provádějí právě zprostředkovatelé, jež mezi obchodníky různě migrují a primárně se zabývají podomním prodejem. 

Je stále ve hře to, že by byli zprostředkovatelé nabídek certifikováni? 

Ano, a to považuji také za důležité. Po novele budou muset být všichni zprostředkovatelé zaregistrováni, přičemž když se bude chovat nekale, tak bude moci o registraci přijít.

Dnes je tomu jinak – pokud se takzvaný šmejdský energetický zprostředkovatel chová k zákazníkovi nevhodně, tak ho dodavatel, pro kterého klienty shání, sice může vyhodit, ale k ničemu to nevede. Zprostředkovatel totiž často přejde jen k jinému dodavateli. 

Ví se, kdo je bude kontrolovat? 

Zatím je to ve fázi příprav, ale mohl by to být například Energetický regulační úřad. 

Říkáte, že na trhu panuje s novelou shoda. Máte ale zmapováno, jakou má novela podporu v Poslanecké sněmovně? 

Současná verze návrhu novely je více méně totožná s tou, na které se asi před dvěma měsíci shodlo ministerstvo průmyslu a obchodu s největšími dodavateli na trhu. Ti, kdo mohou být proti, jsou možná ti nejmenší hráči. Ale ti to nejspíš nebudou schopni ovlivnit. Věřím, že novela projde. Je kvalitně připravená a hovoří čistě ve prospěch spotřebitele. 

Mám to chápat tak, že po změně legislativy se podaří veškerou nekalou soutěž vymýtit? 

Tak to určitě ne, žádná právní úprava není samospásná. Vždy tady budou dodavatelé – například noví hráči – kteří, aby jim byznys dával smysl, budou nuceni agresivně růst. U těch se obávám, že budou podobné praktiky využívat dál, i když možná opatrněji. Celkově ale věřím, že se trh výrazně zkultivuje. 

V minulém roce váš byznys výrazně ovlivnila cena silové elektřiny, která na burze dramaticky vzrostla. Museli jste na to reagovat? 

Strmý nárůst začal loni na jaře, ale nyní to vypadá, že se situace trochu zklidnila. I tak to samozřejmě vedlo ke zdražování. Zároveň musím říci, že zrovna my jsme je zdražili v nejzazším možném termínu, a to z toho důvodu, aby nám dodávky energií vůbec dávaly ekonomický smysl. 

Jaký očekáváte vývoj velkoobchodní ceny silové elektřiny v tomto roce? 

Kdybych takové věci dokázal předpovědět, tak bych tady asi neseděl. My samozřejmě prodáváme elektřinu i na velkoobchodní bázi, takže máme nějaké predikce, realita však může být jiná. Abych se ale nevyhýbal odpovědi – zatím to vypadá, že by ceny neměly pokračovat ve strmém růstu a měly se stabilizovat. 

Když se podíváme na plyn, tak ten sice na burze loni zdražil, ale následně se jeho velkoobchodní cena vrátila na původní hodnotu. Dodavatelé přitom jen zdražili a ke korekci zatím nedošlo. Nezneužili tak jen nálady obecného zdražování energií? 

V tuto chvíli mohu říci jen to, abyste nás sledoval a nechal se mile překvapit. 

Můžete aspoň naznačit? 

Pokud velkoobchodní ceny zůstanou tam, kde jsou, tak v tomto roce může být prostor ke zlevnění i maloobchodním cen. 

Dá se říci, od čeho se dnes odvíjí velkoobchodní cena plynu? Dříve to byl pohyb cen ropy, ale dnes už to tolik neplatí… 

Já se domnívám, že jeden z největších vlivů kromě tradičních substitutů mají emisní povolenky. Když pomineme geopolitické tahanice, tak to může být také těžba břidlicového plynu či spouštění paroplynových elektráren. 

Vy sami plyn na jižní Moravě těžíte. Jaký podíl z dodávaného plynu dokážete vytěžit? 

Objem těžby dosahuje až 80 procent spotřeby našich zákazníků. Dodávka plynu z první ruky je naší klíčovou výhodou, ale nikoli jedinou. Další pozitivní úlohu hrají i vlastní skladové kapacity, tedy podzemní zásobníky. 

Začali jste už těžit z nových ložisek, která jste našli před dvěma lety? 

Zatím jsme ve fázi, kdy jsou nové odvrtány nové vrty, ale těžba z nich by měla být zahájena na přelomu letošního a příštího roku, na Břeclavsku asi až za rok. 

Jak se budou podílet na celkové těžbě? 

Předpoklad do budoucna je 50 procent současné produkce.