Možnosti inovací ve zdravotnictví zabíjíme regulací, říká Tomáš Šebek z firmy uLékaře.cz

Zakladatel portálu uLékaře.cz Tomáš Šebek

Zakladatel portálu uLékaře.cz Tomáš Šebek Zdroj: E15 michael Tomeš

Během pandemie se zdálo, že by se těžkopádné české zdravotnictví mohlo posunout směrem do 21. století, podle lékaře Tomáše Šebka se to však nestalo. „Jsme desetiletí za premianty v Evropě. Covid neznamenal kýžený start, stále přešlapujeme,“ říká v rozhovoru pro E15 Šebek, který vystoupí na přelomu února a března na Technologic Festivalu. 

Buďte na E15 E-commerce Summitu & Technologic Festivalu 2023. Rezervujte si vstupenky >>>

Jaký byl prvotní impulz k založení serveru uLékaře.cz?

Nic menšího než zájem uživatelů. Původně jsme provozovali magazín o zdraví s obrovskou návštěvností. Protože redakce našich autorů dodnes zůstává výhradně medicínská, dostali jsme od čtenářů důvěru a ti nás začali genericky poptávat po druhém názoru pro čím dál složitější zdravotní obtíže. Někde tam se zrodila myšlenka služby distanční konzultace medicínským průvodcem, hladkém objednání a dnes i digitálně řízené prevence.

Bylo složité najít lékaře pro poradnu? 

Nezačínali jsme od nuly. Právě díky rozsáhlé medicínské redakci, jejíž část dodnes spolupracuje na našem původním projektu celoživotního vzdělávání lékařů proLékaře.cz, někteří kolegové přešli, anebo alespoň kombinovali standardní redakční práci s poradenstvím. Úplně první redakci jsem kdysi zakládal sám a spolu s několika vlaštovkami jsme začali obsluhovat uLékaře.cz. Protože je to celé výhradně týmová práce, bylo nás potřeba až k dnešním čtyřem stovkám spolupracujících lékařů, které dodnes spojuje náklonnost k takovému typu služby.

Je bezpečné radit po internetu? Nestane se třeba, že se člověk spokojí s diagnózou z webu, a problém pak už neřeší?

Ještě v době, kdy jsme byli zmíněným magazínem o zdraví vedeným lékařskými experty, jsme vždy nabádali k tomu, aby bylo zjevné, kdo za případným poradenstvím stojí. Už jen uvedení redakční rady, konkrétních lékařů a dalších známek kvality – tehdy komplexně například HONcode – značilo relevanci a snižovalo rizika. My dnes pracujeme s certifikací ISO 9001 a 27001, kvalita a medicínská expertiza pro nás vždy zůstaly základním stavebním kamenem. A také víme dobře, kde má online limity a má plynule přecházet do betonového offlinu. Inspirujeme se u těch nejlepších v zahraničí.

Jak se podle vás vyvíjí digitalizace českého zdravotnictví?

Jsme desetiletí za premianty v Evropě. Covid neznamenal kýžený start, stále přešlapujeme. Možnosti inovací zabíjíme pokusy o regulace něčeho, co ještě ani nevzniklo. Navíc stát to stále dělá způsobem, že česká cesta je nejlepší, neumí se inspirovat a zcela pragmaticky opisovat ze zahraničí. Neexistuje potřebná spolupráce mezi státními agenturami, akademií, neziskovým a komerčním sektorem. Do toho všeho si přece jen pár subjektů vybudovalo pozice, které jen tak nepustí, a dále brání unifikaci nekonečně fragmentovaného systému, v němž je interoperabilita ve skutečnosti jen prázdné slovo.

Abych nebyl škarohlíd, poslední měsíce se blýská na lepší časy. A protože mám rád konstruktivní kritiku, i já se začal angažovat na další než jen byznysové úrovni. Náš Ministr Zdraví (ideová platforma spojující lidi, kteří chtějí dosáhnout budoucí změny systému českého zdravotnictví – pozn. red.) dává naději, že expertní pohledy z různých směrů a nejen ze zdravotnictví mohou ruku v ruce s otevřenými daty ideálně v rukou pacienta přinést konečně evoluční změnu k lepší digitalizaci zdravotnictví.

Jak vidíte budoucnost telemedicíny?

Vidím ji pokorně v doplňku klasické betonové zdravotní služby, kdy bude fungovat jako významný logistický příspěvek do celého systému, který neselhává medicínsky, ale právě logisticky. A telemedicína je jen zlomek celého budoucího digitálního zdravotnictví. Čili stejně jako pro ni vidím budoucnost pro zdravotní knížku a další fragmenty celého, doufám již brzy digitálního zdravotnictví, ze kterého mě nikdy nepřestane zajímat to nejdůležitější, a tím je digitálně řízené zdraví prostřednictvím prevence nemocí.

Co chystá tým uLékaře.cz pro letošní rok?

Rok 2023 je pro všechny věšteckou koulí. Dále se pilně připravujeme na možnost cílené expanze, kterou jsem pro letošek zatím odložili a pouze oportunisticky cestou našich B2B klientů řešíme jiné jazykové mutace vedle cílené pomoci ukrajinským uprchlíkům na území ČR, pro které je služba od začátku do konce v ukrajinštině. Naše příprava spočívá letos hlavně v markantních produktových přískocích právě v části našeho třetího pilíře – digitální prevenci.