Sekyra věnoval Oxfordu 100 milionů. Univerzita po něm pojmenovala profesuru filozofie

Luděk Sekyra

Luděk Sekyra Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Univerzita v Oxfordu
Radcliffe Camera and All Souls College from top of University Church. November sunset. www.oxfordlight.co.uk/
Oxfordská univerzita - ilustrační foto
Oxford library
Oriel College, Oxford
19
Fotogalerie

Nadace českého developera Luďka Sekyry podpořila Oxfordskou univerzitu příspěvkem ve výši 100 milionů korun. Velkou část této podpory tvoří příspěvek nejstarší profesuře filozofie na Oxfordu, White’s Professorship of Moral Philosophy, která je zároveň světově nejvýznamnějším stolcem morální filozofie. Profesura byla ustavena v roce 1621 Thomasem Whitem a po 400 letech bude její nový název znít Sekyra and White’s Professorship of Moral Philosophy. 

Spolupráce s Oxfordskou univerzitou je vyústěním trvalého zájmu zakladatele nadace Luďka Sekyry o morální a politickou filozofii. V minulosti šlo o podporu velkých mezinárodních konferencí o filozofii Ludwiga Wittgensteina, o mezináboženském dialogu či o díle morálního filozofa Dereka Parfita. Významným počinem bylo rovněž vybudování studentského centra Sekyra House na Harris Manchester College, a především pak instalace lavičky Václava Havla v univerzitním parku. V neposlední řadě poskytuje nadace také stipendia postgraduálním studentům filozofie a právní teorie včetně problematiky lidských práv.

„V Oxfordu jsme hrdí na dlouholeté vazby mezi našimi filozofy a Prahou, které sahají až do 14. a 15. století, kdy Jan Hus čerpal ze zakázaných děl Johna Wycliffa. Je skvělé, že po 400 letech své existence se profesura přejmenuje na Sekyra and White’s Professorship of Moral Philosophy,“ konstatovala rektorka univerzity Louise Richardsonová.

Historie vztahů mezi Oxfordskou univerzitou a Českem sahá až do 14. století. Intelektuál evropského formátu Vojtěch Raňkův z Ježova byl v polovině 14. století nejen rektorem Sorbonny, ale později byl činný právě i na Oxfordu. Založil nadaci na podporu českých studentů a ti pak přinesli učení oxfordského profesora Johna Wycliffa do Prahy. Na Oxfordu působil i Husův souputník Jeroným Pražský. Wycliffovy myšlenky se staly ideovou inspirací husitského hnutí. V 15. století byl Petr Payne, další oxfordský učitel a principál St. Edmund’s Hall, přímým aktérem husitských reformních snah a později i hlavním diplomatem tohoto hnutí.

Je nutné připomenout také studenty medicíny, kterým Oxford umožnil po uzavření českých vysokých škol v roce 1939 dokončit jejich studium. V 80. letech minulého století založili občansky aktivní oxfordští profesoři Jan Hus Educational Foundation (Vzdělávací nadaci Jana Husa), jejímž prostřednictvím výrazně ideově podpořili tuzemský disent. Řada z nich, například Roger Scruton, Anthony Kenny či Charles Taylor, se aktivně účastnila bytových seminářů a s velkým osobním nasazením dopravovala do země za železnou oponou samizdatovou a zakázanou filozofickou literaturu. V neposlední řadě je třeba upozornit, že tři naši prezidenti, a to T. G. Masaryk, Edvard Beneš a Václav Havel, byli oceněni mimořádnou poctou, čestným doktorátem Oxfordské univerzity. V roce 2016 se tohoto uznání dostalo i filozofovi a teologovi Tomáši Halíkovi, a to za jeho myšlenkové dílo a občanské postoje.

„Často přemýšlím, proč se tak zřídka tážeme, jak prožít dobrý život, co znamená morální pokrok, jaká je naše odpovědnost vůči budoucím generacím, proč veřejný prostor není také morálním prostorem nebo jak kontinuitu humanity ovlivňují technologie či planetární změna klimatu. Tyto výzvy, které jsou mimo jiné předmětem mých diskuzí s oxfordskými filozofy, nám pomáhají odkrýt hlubší vrstvy skutečnosti, podstatu života, který žijeme. Těší mě, že jsem mohl k tomuto dialogu přispět,“ uvedl Luděk Sekyra, který aktuálně v Praze rozvíjí dvě velká území na Smíchově a na Rohanském ostrově, kde letos začal stavět byty či kanceláře.

Oxfordská univerzita je nejstarší a nejprestižnější univerzitou anglicky mluvícího světa a patří mezi absolutní univerzitní špičku. Podle Times World University Rankings se pošesté za sebou i pro rok 2022 stala nejlepší univerzitou na světě. Oxford je jednou z nejvýznamnějších britských institucí a sehrál i zásadní roli v dějinách ostrovního národa. Je též globálním symbolem britské vzdělanosti, tolerance, humanity a demokracie.

Na Oxfordu vystudovalo nejméně 47 držitelů Nobelovy ceny, 26 premiérů Spojeného království (včetně posledních premiérů Davida Camerona, Theresy Mayové či Borise Johnsona) a na tři desítky zahraničních prezidentů a premiérů. Rektorkou (vicekancléřkou) univerzity je poprvé v historii žena, profesorka Louise Richardsonová. Čestnou funkci kancléře zastává lord Chris Patten, bývalý významný politik a poslední britský guvernér Hongkongu. Univerzitu navštěvuje přibližně 21 000 studentů ze 160 zemí, přičemž 57 z nich je z České republiky.