Dron E15: Ve Vršanech se loni vytěžilo rekordní množství uhlí. Zájem roste i letos

Video placeholde
Lom Vršany
V lomu Vršany V ložisku je ještě zásoba uhlí na více než 30 let.
Lom Vršany
Lom Vršany
Uhelné směsi z lomů dodává Sev.en Energy zejména českým uhelným elektrárnám a teplárnám.
20
Fotogalerie

Horníci loni vytěžili v dolech ČSA a Vršany na Mostecku 10,1 milionu tun hnědého uhlí, což je meziroční nárůst o 686 tisíc tun. „Zájem o uhlí je velký. U lomu ČSA se postupně blíží těžba k územně ekologickým limitům, za nimiž už dolovat nelze. Při současném trendu jich dosáhne na přelomu let 2024 a 2025,“ uvedla Eva Maříková, mluvčí energetické skupiny Sev.en Energy, do níž doly patří.

Uhelné směsi z lomů dodává Sev.en Energy zejména českým uhelným elektrárnám a teplárnám. Část produkce míří k průmyslovým firmám v regionu. Tříděné uhlí z lomu ČSA je částečně určeno také pro spalování v kotlích v domácnostech. Nic se nevyváží. „Sledujeme enormní zájem o uhlí, a to jak o tříděné vhodné do kotlů v domácnostech, tak i o energetické směsi dodávané do elektráren a tepláren,“ uvedla Maříková.

Lom Vršany může v rámci rámci těžebních limitů lámat uhlí až do roku 2052. Poté má dojít k rekultivaci a zaplavení. Po roce 2060 zde má být jezero o rozloze 470 hektarů, což je téměř dvojnásobná vodní plocha, než jakou má Máchovo jezero. „V ložisku je ještě zásoba uhlí na více než 30 let při zachování současného tempa těžby. Z tohoto pohledu Vršanská uhelná disponuje vytěžitelnými uhelnými zásobami, jež umožňují nejdelší těžbu hnědého uhlí v České republice,“ říká mluvčí Vršanské uhelné Eva Maříková.

„V budoucnu se má oblast stát zásobárnou vody a zdrojem elektrické energie z vodních elektráren. Na studii proveditelnosti rekultivace lomů na Mostecku se pracuje,“ uvedla Hana Volfová, mluvčí státního podniku Palivový kombinát, který sanaci následků hornické činnosti zajišťuje.

Na řadě míst lomu, tak jak postupuje těžební jáma tam, kde byla těžba již ukončena, už proběhly rekultivace. Ty mají dál pokračovat. „V plánu jsou rekultivace lesní, vodní, zemědělské i ostatní, mezi něž patří i přírodě blízká obnova, takzvaná sukcese, nebo třeba parkové úpravy. Lom Vršany bude po skončení těžby zatopen, stejně jako sousední lom ČSA. S ohledem na zbývající zásoby hnědého uhlí bude vlastní zatápění zahájeno až po roce 2050,“ dodává Maříková.

Vršanská uhelná společnost vznikla v říjnu 2008. Firma patří prostřednictvím kyperských společností do skupiny ovládané lichtenštejnskou firmou Sev.en Energy AG, která je v současnosti pod kontrolou českého miliardáře Pavla Tykače.