EK navrhuje změnu systému sociálních dávek, okamžitý nárok na ně by zanikl

Návštěva unijních institucí nezavazuje novináře k žádnému předem naplánovanému počtu výstupů.

Návštěva unijních institucí nezavazuje novináře k žádnému předem naplánovanému počtu výstupů. Zdroj: Pixabay

Sídlo Evropské komise v Bruselu.
Šéf Evropské komise šokuje: „Hranice jsou nejhorší vynález,“ říká Juncker
Šéf Evropské komise šokuje: „Hranice jsou nejhorší vynález,“ říká Juncker
Šéf Evropské komise šokuje: „Hranice jsou nejhorší vynález,“ říká Juncker
Šéf Evropské komise šokuje: „Hranice jsou nejhorší vynález,“ říká Juncker
7
Fotogalerie

Lidé, kteří se přestěhují do jiné členské země Evropské unie, by neměli mít okamžitý nárok na tamní dávky v nezaměstnanosti. 

Návrh Evropské komise, který tento požadavek obsahuje, dnes ve Štrasburku představila eurokomisařka pro zaměstnanost, sociální věci a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová. Při hledání zaměstnání v jiné členské zemi by měl mít člověk ale nově nárok pobírat dávky v nezaměstnanosti ze své vlasti až po dobu šesti měsíců namísto dosavadních tří.

Návrh komise na úpravu pravidel mobility občanů Evropské unie není tak zásadní, jak dlouhodobě požadovala především Británie kvůli pracovníkům z východní části EU. Cílem podle Thyssenové je hlavně zabránit zneužívání sociálních systémů jednotlivých členských zemí a takzvané "sociální turistice". "Volný pohyb osob je základním právem naší unie, kterého si občané váží," uvedla Thyssenová. "Mobilita ale potřebuje jasná, spravedlivá a vymahatelná pravidla," dodala.

Podle návrhu by členské země mohly napříště požadovat, aby občané z jiných členských zemí EU pracovali v zemi aspoň tři měsíce před tím, než jim vznikne nárok na dávky v nezaměstnanosti. Členské země by měly mít také nárok odepřít dávky v případě, že si nově příchozí nehledá aktivně práci. Povolení k pobytu by měli cizinci získat pouze v případě, pokud se dokážou finančně zabezpečit a pokud si budou platit zdravotní pojištění.

Lidé, kteří žijí v jedné členské zemi, za prací ale jezdí přes hranici do jiné, by měli mít nárok na dávky v nezaměstnanosti v té zemi, v níž pracovali v posledních alespoň dvanácti měsících. Zpřísnit by se měla také pravidla pro zaměstnance vyslané za prací do zahraničí.

Naopak pravidla pro vyplácení přídavků na děti Thyssenová měnit nechce. Vyplácet by se měly i nadále v té zemi, kde rodiče pracují. Dál tak nebude záležet na tom, zda děti žijí u rodičů nebo v jejich původní vlasti. Eurokomisařka tak nevyhověla žádosti několika bohatších států, které požadovaly, aby se výše vyplácených přídavků na děti přizpůsobila tomu, ve které zemi EU dítě žije.

Podle Evropské komise žilo v loňském roce v jiné členské zemi než ve své vlasti 3,7 procenta občanů EU v produktivním věku.

S návrhem Evropské komise musí vyjádřit souhlas Evropský parlament i členské země.