Víra působí podobně jako drogy či sex, zjistili výzkumníci

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Pixabay.com

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
8
Fotogalerie

Náboženské či spirituální prožitky aktivují tytéž oblasti mozku jako láska, sex, hazard, hudba – nebo také drogy. Vědci k tomu došli při pokusu s hluboce věřícími mormony. 

Výzkumníci z University of Utah provedli neobvyklý pokus. Devatenáct silně věřících dobrovolníků mormonů nechali modlit a pozorovat filmy s náboženskou tematikou. Pomocí magnetické rezonance jim při tom skenovali mozek. Analýza snímků potvrdila, že se při spirituálním prožitku aktivují mozkové procesy „velmi podobným způsobem, jako by si vzali nějakou drogu nebo poslouchali oblíbenou hudbu“.

„Teprve zjišťujeme, jak vlastně mozek funguje a podílí se na náboženských či jinak spirituálních projevech,“ vysvětlil vedoucí výzkumu Jeff Anderson. Podle něj nebylo cílem „najít v hlavě věřících Boha“ nebo jejich víru jakkoliv zesměšnit. „Ať už věříte, či nikoli, nemůžete popřít, že víra formovala člověka po desítky tisíc let, a je tedy pochopitelné, že se její vliv snažíme pochopit i díky technologickému pokroku,“ dodal.

Podle vědců je logické, že se aktivovaly právě zmíněné regiony spojované s příjemným prožitkem, dobrou náladou a odměnou, protože víra v dobro by tyto pocity měla vyvolávat. Souběžně s tím se však projevily další fyziologické změny, přesněji zrychlení tepu a pocení. Současně se aktivovaly další oblasti mozku související s morálními hodnotami, rozhodováním a soustředěním.

Mohlo by to ukazovat na biologickou vazbu víry a rozhodovacího procesu s morálkou. Vědci nicméně zdůraznili, že se jejich pokus uskutečnil na velmi nepočetném vzorku populace, a že tedy z těchto prvotních zjištění nelze vyvozovat obecnější závěry.