Anketa: Polovina firem čeká pokrizový návrat k normálu delší než rok

Negativní dopad pandemie koronaviru zaznamenaly čtyři z pěti tuzemských firem do 250 zaměstnanců.

Negativní dopad pandemie koronaviru zaznamenaly čtyři z pěti tuzemských firem do 250 zaměstnanců. Zdroj: profimedia.cz

Firmy se potýkají hlavně s výpadkem zaměstnanců a poklesem poptávky, vyplývá z říjnové ankety konzultační společnosti Ipsos.
Čtvrtina firem v souvislosti s koronakrizí plánuje zvyšovat investice do inovací.
3
Fotogalerie

Negativní dopad koronakrize zaznamenaly čtyři z pěti tuzemských podniků do 250 zaměstnanců. Firmy se potýkají hlavně s výpadkem zaměstnanců a poklesem poptávky, jak vyplývá z říjnové ankety konzultační společnosti Ipsos.

Čtvrtina firem podle ankety se v souvislosti s dopady pandemie chystá zvyšovat investice do inovací. Naopak snížení investic lze očekávat v oblasti PR, marketingu a HR. Za pozitivní přínos pandemie považují firmy zejména uvědomění si klíčových hodnot, rychlejší přechod do on-line a home office jako novou formu práce.

Negativní dopad koronakrize na svůj chod zaznamenalo 83 procent firem. Desetinu však krize nijak neovlivnila a sedm procent uvádí mírně pozitivní dopad krize. Momentálně se firmy nejvíce potýkají s výpadky zaměstnanců. Nedostatek pracovníků trápí 55 procent firem a pokles poptávky 52 procent. Za další problémy firmy označují omezení ze strany státu a problémy s cash flow.

„I přes převážně negativní dopady krize se majitelé a ředitelé firem shodují, že krize může mít v některých aspektech i pozitivní vliv nejen na chod firem, ale i fungování celého trhu. Čtyři  z deseti majitelů či ředitelů firem vidí přínos například v rychlejším přechodu do on-line světa a v zavedení home office,“ říká Jakub Malý, šéf společnosti Ipsos. 

Dobu potřebnou na návrat do stavu před koronakrizí odhaduje necelá třetina firem na půl roku, polovině firem to potrvá rok i déle. Delší proces zotavení z krize odhadují firmy, které teď mají potíže s cash flow.

S vládními opatřeními proti pandemii souhlasí 68 procent firem. Zároveň se však shodují, že vládní pomoc firmám řešící dopady pandemie nestačí – uvádí to dvě třetiny firem, zejména ty, které se potýkají s poklesem poptávky. 

Ankety se zúčastnilo 132 majitelů či finančních ředitelů tuzemských firem do 250 zaměstnanců.