Dotace na nákup elektromobilů firmy rychle a beze zbytku vyčerpají, očekává Piecha z MPO

Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů EU na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů EU na ministerstvu průmyslu a obchodu. Zdroj: MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu v prosinci spustí podporu firmám, díky níž budou moci výhodněji nakupovat ryze bateriové automobily, případně vozy poháněné vodíkem. Může tak zprostředkovat souhrnnou pomoc až za 1,65 miliardy korun z fondů Evropské unie na pořízení více než čtyř tisíc „bezemisních“ aut. „Každé navýšení počtu bezemisních vozidel dává smysl,“ obhajuje podporu Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů EU na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Jaký je hlavní smysl a účel této podpory?

Spočívá hlavně v rozvoji a rozšíření bezemisní mobility v českém hospodářství. Účelem je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie a České republiky, kterými jsou například Zelená dohoda pro Evropu nebo Národní akční plán čisté mobility, podpořit výstavbu dobíjecích stanic a zvýšit poměr alternativních paliv na trhu s vozidly.

Proč by se měl stát snažit rozhýbat prodej zrovna elektromobilů?

Jak jsem řekl, snažíme se naplnit unijní a české cíle v oblasti čisté mobility a snižování emisí oxidu uhličitého. Naším programem podpory podnikatelů bychom chtěli rozhýbat nejen podnikatelský sektor, ale například i podporu ze strany ministerstva životního prostředí.

Podpora firem v nákupech elektromobilů nebo aut na vodík se bude týkat zhruba pěti tisíc vozů. Je to dost na to, aby podpora, která cílí na rozvoj elektromobility ve větším měřítku, dávala smysl?

Toto číslo je dáno i objemem prostředků, které máme na tento druh podpory k dispozici, tedy necelé dvě miliardy korun. Jsme přesvědčeni, že každé navýšení počtu bezemisních vozidel dává smysl. Zvolili jsme nejlepší vhodný způsob financování, který neobsahuje žádné limitující podmínky a díky přítomnosti úvěru cílí na ty, kteří si elektromobil nemohou sami dovolit.

Bylo možné tyto peníze z Národního plánu obnovy využít i jiným způsobem než na podporu elektromobility?

Prostředky z Národního plánu obnovy budou využity na desítky různých programů podpory, které budou realizovat prakticky všechna ministerstva. A podpora elektromobility patří k těm záměrům, které byly v Národním plánu obnovy od počátku uvažovány.

Část veřejnosti podporu kritizuje a ptá se, proč by se mělo firmám pomáhat zrovna touto cestou. Nepodpoří EU tímto způsobem nepřímo čínské automobilky, které začínají v elektrických vozech dominovat?

Díky této podpoře budou právě evropské elektromobily konkurenceschopnější a věříme, že zájemci dají přednost vyspělé a léty prověřené evropské automobilové technologii s rozvinutou servisní podporou. Musíme si také uvědomit, že výzva podle evropských pravidel nemůže diskriminovat či vylučovat jakékoli značky či výrobce.

Kritici také připomínají, že dotace přicházejí v době, kdy se stát snaží „dotační ekonomiku“ omezovat. Peníze sice nejdou z národních, ale z evropských peněz, neměl by stát přesto začít uplatňovat podobný princip?

V době nezbytných úspor na straně státu je právě v podpoře z evropských prostředků obrovská příležitost, jak naplňovat dlouhodobé cíle. Příkladem je právě rozvoj elektromobility, respektive čisté mobility. Nastavený model financování není ryze dotační, ale i v podobě finančního nástroje.

Jak rychle očekáváte, že firmy celkovou podporu ve výši 1,65 miliardy korun na e-vozy vyčerpají? Chystáte další podobné programy?

Podání žádostí je snadné, stejně tak jsme nastavili poměrně benevolentní podmínky pro žadatele. Proto očekáváme, že se celá podpora bezezbytku a rychle vyčerpá, s největší pravděpodobností již v průběhu roku 2024. Vycházíme i ze zkušenosti s podporou elektromobility v zahraničí a rovněž z naší zkušenosti a dřívější podpory Nízkouhlíkového hospodářství v programu OP PIK, kde jsme rovněž podpořili rozvoj elektromobility. Doufáme, že tento zájem přispěje k podpoře rozvoje elektromobility i na úrovni dalších rezortů.

Marian Piecha (40)

  • Vystudoval obor pozemní stavby na Fakultě stavební VÚT Brno. Doktorské studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT.
  • Na University of New York in Prague pak získal titul Masters of Law.
  • Od roku 2005 do roku 2006 působil jako referent na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se věnoval programovému financování.
  • Na ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od roku 2006. V roce 2008 se stal ředitelem odboru podnikání a investic MPO.
  • V letech 2013–2014 byl generálním ředitelem CzechInvestu.
  • Do funkce náměstka vrchního ředitele sekce fondů EU a digitální ekonomiky byl jmenován 1. února 2018.
  • Kromě toho přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a je členem dvou vysokoškolských rad.