ŘSD získalo kladný posudek pro obchvat Děčína | e15.cz

ŘSD získalo kladný posudek pro obchvat Děčína

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Ministerstvo dopravy
Jiří Liebreich

Jiří Liebreich

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Odvést dopravu z přetíženého centra Děčína má takzvaná Folknářská spojka. Stavbu nové dvoupruhové silnice první třídy ve směru na Liberec plánuje Ředitelství silnic a dálnic, které nyní získalo posudek EIA o vlivu na životní prostředí. Deník E15 to zjistil z portálu CENIA. Celkové náklady na projekt se mají pohybovat kolem 1,3 miliardy korun, stavba má začít v roce 2025 a zprovoznění se očekává o dva roky později.

Stavba povede skrz chráněné krajinné oblasti České středohoří a Labské pískovce. Součástí obou variant jsou dvě křižovatky, přemostění vodních toků a komunikací. Cílem je odvést dopravu mimo zastavěná území v Děčíně a Ludvíkovicích.

Přeložka silnice začíná v Děčíně na stávající silnici II/262 za okružní křižovatkou Benešovská a končí napojením na stávající silnici I/13 nad bývalým motorestem nad Ludvíkovicemi. 

Dokument EIA posuzuje dvě varianty, obě o délce přesahující 5,5 kilometru. Liší se především v úseku mezi Děčínem a Březinami. Trasa Folknářské spojky míjí zástavbu Folknářů v obou navržených variantách východním obchvatem.

V souhlasném závazném stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí Krajský úřad Ústeckého kraje uvádí, že vybudování obchvatu bude znamenat snížení imisní zátěže pro obyvatele města. Obě posuzované varianty mají podle vyjádření krajského úřadu prakticky rovnocenné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Problémem celého území je struktura geologického podloží. Jan Štefan ze spolku Děčínské fórum dříve uvedl, že zatím podloží nebylo dostatečně prozkoumáno. Prý hrozí sesuvy půdy nebo zasažení spodních vod. „Domnívám se, že měl být už nyní zpracován podrobný geologický průzkum, a že ten orientační nestačí,“ řekl Štefan.

Zpracovatel posudku EIA Libor Krajíček však už dříve uvedl, že tyto průzkumy budou tak jako tak nutné potřeba k vydání stavebního povolení. „Nyní se zpracuje posudek, který bude obsahovat určité podmínky. Ty musí investor splnit při těch dalších fázích projektové přípravy a zohlednit je, když bude připravovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí," řekl Krajíček.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah