SŽDC chce prodloužit podchody pod pražským hlavním nádražím na Žižkov, zaplatí stamiliony

Pražské hlavní nádraží

Pražské hlavní nádraží Zdroj: Michael Tomeš

Pražské hlavní nádraží
Pražské hlavní nádraží
Pražské hlavní nádraží
Pražské hlavní nádraží
Pražské hlavní nádraží
6
Fotogalerie

Správa železniční dopravní cesty vypsala výběrové řízení na firmu, která prodlouží podchody v železniční stanici Praha hlavní nádraží až na Žižkov. Cílem stavby je zjednodušit spojení pro pěší, které je dnes značně problematické. Informaci deníku E15 potvrdil mluvčí SŽDC Marek Iliaš. SŽDC odhaduje náklady celého projektu na 856 milionů korun.

SŽDC má územní pravomocné rozhodnutí a schválený záměr projektu. Stavební práce mohou začít najdříve na přelomu let 2019 a 2020. Podchod by měl být pro veřejnost přístupný koncem roku 2020.

„Prodloužení podchodu bude řešeno tak, aby bylo možné v budoucnu rozšířit nádraží o další ostrovní nástupiště v prostoru kolejí 32 a 34. Vyústění pěší trasy bude situováno do ulice Seifertova s možným propojením přes administrativní komplex CR-City,“ uvedl Iliaš. „Napojení výstupu směrem na městskou část Praha 2 bude navrženo do ulice Vinohradské formou konzolovaného chodníku podél ulice Legerovy,“ doplnil.

V rámci druhé fáze se počítá s rekonstrukcí nástupišť 5 až 7, informačního a orientačního systému v celé stanici. Realizaci této části SŽDC předpokládá od srpna roku 2024 do května roku 2027.

Vedle samotného prodloužení podchodů bude povinností vítěze tendru například zajištění publicity stavby. Plány SŽDC počítají i s výstupem směrem do území Prahy 2, který povede do Vinohradské ulice po chodníku podél magistrály.

Špatná přístupnost od stanice metra Hlavní nádraží do okolí Italské ulice byla předmětem diskusí řadu let, o vybudování přímého přístupu výrazně usilovali studenti Vysoké školy ekonomické, jenž sídlí na přilehlém náměstí Winstona Churchilla.