Zastřešení Spořilovské ulice nepotřebuje EIA, rozhodl magistrát

Vizualizace parku nad zastřešenou Spořilovskou ulicí.

Vizualizace parku nad zastřešenou Spořilovskou ulicí. Zdroj: MČ Praha 4

Spořilovská ulice
Spořilovská ulice
Jižní spojka u Spořilova
4
Fotogalerie

Plánované zakrytí Spořilovské ulice v Praze 4 kvůli snížení hluku a zplodin z automobilové dopravy nemusí být posuzováno podle zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Rozhodl o tom pražský magistrát. Výstavba by mohla začít v letech 2020 až 2021 a potrvá čtyři roky. Vyjde na 3,3 miliardy, které by měla zaplatit Praha.

Podle magistrátních úředníků nehrozí, že by stavba měla významné negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel, není tak nutné pokračovat v procesu EIA. Proti rozhodnutí se ještě můžou odvolat dotčené subjekty, v takovém případě by o rozhodovalo ministerstvo životního prostředí.

Projekt se týká úseku Spořilovské ulice o délce asi 1,5 kilometru od křížení ulic Na Chodovci a Hrusická po úroveň křižovatky Senohrabské a Choceradské. Délka plánovaného tunelu je více než kilometr. Nad zastřešenou částí plánuje radnice vybudovat park a sportoviště. Součástí projektu je prodloužení tramvajové trati se třemi novými zastávkami ve směru na Jižní Město, vybudování nové tramvajové smyčky a výstavba podzemních garáží.

Praha má v rozpočtu na příští rok vyčleněny na projekt peníze. Podle harmonogramu by město mohlo v roce 2020 získat stavební povolení, následoval by tendr na zhotovitele stavby. Z toho vyplyne i finální cena.

Na zvýšený hluk a emise si obyvatelé Spořilova stěžují od zprovoznění Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D5 v roce 2010, kdy začal platit zákaz vjezdu kamionů na Jižní spojku mezi Smíchovem a Krčí. Kamiony tak z Pražského okruhu ve směru na Hradec Králové jezdí po D1 a následně po Spořilovské, ze které se vrací na Jižní spojku. Situaci by měla zlepšit dostavba okruhu mezi D1 a hradeckou dálnicí. Kdy začne, zatím ale není jasné.

Proces EIA se rozděluje na takzvané zjišťovací řízení, jehož závěrem je rozhodnutí, zda posuzovaný záměr má či nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud úřad usoudí, že ano, následuje takzvaná velká EIA, pro kterou musí investor nechat zpracovat kompletní dokumentaci a jejíž součástí je veřejné projednání.