Návrh zákona o hromadných žalobách může prolomit i obchodní tajemství, říká advokát Vojtěch Černý

Video placeholde

Návrh zákona o hromadném řízení má do českého práva konečně přinést tzv. hromadné žaloby. A to výlučně pro spotřebitele, kteří se cítí poškození některým podnikatelským subjektem. Jak ale upozorňuje advokát PRK Partners Vojtěch Černý, jedno z jeho ustanovení může i prolomit ochranu obchodního tajemství.

„Návrh zákona totiž do českého práva zavádí významnou novinku, kterou je možnost uložit žalovanému podnikateli nebo třetí osobě povinnost zpřístupnit důkazy nebo jiné prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Nástroj je to principálně efektivní, avšak pro podnikatele může znamenat zásadní riziko související právě se zpřístupněním obchodního tajemství veřejnosti. Což určitě není v jeho zájmu," vysvětluje Vojtěch Černý v talkshow Na kus řeči s právníky, v rozhovoru s kolegou Danielem Vejsadou.

Zákon o hromadném řízení má umožnit podávat žaloby za několik osob. V dalších jeho částech se ovšem používá termín spotřebitel, z čehož vyplývá, že jde v podstatě o žaloby spotřebitelů proti podnikateli. Tedy nikoliv třeba žaloby akcionářů či osob poškozených v občanských sporech apod. Zpravidla při nich půjde o náhradu škody, ale i určení, zda existuje či neexistuje nějaký právní vztah.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona do připomínkového řízení. V zásadě se drží směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. „Je nicméně otázkou, jaký předpis uvidíme na konci legislativního procesu," říká Černý.

„Bude především zajímavé sledovat, zda zákonodárce nebude mít tendenci rozšiřovat působnost zákona i mimo vztahy podnikatelů a spotřebitelů. Rovněž očekávám, že bude předmětem ostrých debat, kdo vlastně, a za jakých podmínek, má být tzv. neziskovou osobou, která by měla hájit zájmy spotřebitelů, zejména pak podat hromadnou žalobu,“ vysvětluje.