Družstevníci vytunelované kampeličky žalují stát | E15.cz

Družstevníci vytunelované kampeličky žalují stát a zpochybňují obří prodej pohledávek

Daniel Novák

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Část družstevníků zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva startuje vlnu žalob kvůli okolnostem pádu kampeličky v roce 2013 a následnému prodeji jejích pohledávek. Žaloby budou směřovat na ministerstvo spravedlnosti. V již podaném trestním oznámení kampeličkáři poukazují i na roli, kterou při prodeji úvěrového portfolia sehrály známé figury byznysu. Někteří ze žalujících družstevníků jsou přitom sami účastníky soudních sporů ohledně vyvádění peněz ze záložny.

„Družstevníci připravují žaloby na ministerstvo spravedlnosti jako instituci odpovědnou za vrchní státní zastupitelství z důvodu nepřiměřeného zásahu do jejich majetkových práv, který měl za následek vznik škody. Celková výše škody bude stanovena znaleckými posudky, bude se jednat řádově o stovky milionů až miliardy korun,“ sdělil Miloš Václav ze spolku Cernunnos, který za družstevníky vystupuje.

Až nyní se podle Václava podařilo shromáždit dostatečné množství důkazů, že při zásahu vrchního státního zastupitelství v roce 2013 proti kampeličce i při následném prodeji majetku byl porušen zákon. Sdružení Cernunnos podle vlastních informací zastupuje několik desítek družstevníků, kteří měli v kampeličce před likvidací v součtu poloviční podíl.

Samotný Miloš Václav je vyšetřován za to, že měl z družstva podvodně čerpat úvěry do svých firem. Podle prvoinstančního soudního verdiktu byl už jeho syn Filip Václav nepravomocně odsouzen na pět let do vězení. Nepravomocně byli na podobně dlouhou dobu odsouzeni též manažeři záložny Petr Jánský, David Tureček a Jan Zavřel. 

Někdejším představitelům MSD klade státní zastupitelství za vinu, že v letech 2010 až 2013 porušili povinnost při správě cizího majetku, týkalo se o vklady družstva za 1,2 miliardy korun. Zástupci družstevníků ale tvrdí, že policie, státní zástupci a soudy zatím přehlížejí fakt, že mnohem větší škoda nastala v roce 2015. 

Bývalý insolvenční správce MSD Ivo Hala tehdy prodal úvěrové portfolio záložny v nominální hodnotě přes deset miliard korun. Kupní cena byla 1,4 miliardy. Balík pohledávek získala společnost AB-Credit byznysmena Karla Pražáka. Rozdíl mezi kupní a nominální cenou činil 8,9 miliardy korun. 

„Spolek poukazuje na nepřiměřené nízkou cenu, za kterou byl prodán majetek MSD v prodeji mimo dražbu,“ poznamenal Miloš Václav za sdružení Cernunnos. Spolek kvůli tomu nedávno podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z trestného činu nepravdivého znaleckého posudku a pletichy při veřejné soutěži. 

Ocenění balíku pohledávek za více než deset miliard korun tehdy učinila znalecká společnost Equity Solutions Appraisals. „Při ocenění balíku pohledávek jsme vycházeli z dílčího ocenění jednotlivých pohledávek. Tato dílčí ocenění byla prováděna vždy jako ocenění pohledávek vedených MSD za jedním dlužníkem,“ sdělil Jan Attl, jednatel Equity Solutions Appraisals. Podle šéfa znalecké firmy brali znalci v úvahu finanční kondici konkrétních dlužníků i kvalitu zástav. 

S výsledkem ocenění se seznámil pouze věřitelský výbor. Účastníci tendru se podle bývalého insolvenčního správce Haly k ocenění nedostali. „Znalecké posudky a závěry byly důvěrné, nebyly přístupné v rámci výběrového řízení. Jeho účastníci si museli provést svoje vlastní hodnocení na základě informací z data room,“ odpověděl Hala na otázky zaslané deníkem E15. 

Protože výši ceny pohledávek stanovené znalci z Equity Solutions Appraisals dosud žádná ze stran nezveřejnila, není zřejmé, nakolik odpovídá ceně 1,4 miliardy korun, za kterou balík úvěrů koupil Pražákův AB-Credit. Zajímavé je, že Glory Daze, která se v tendru umístila na druhém místě, nabídla za pohledávky zhruba jen o sto milionů méně než AB-Credit. 

„Zásadně zde není souvislost s výši nabídek ze strany zájemců a zjištěními znaleckého ústavu o obvyklé ceně pohledávek,“ dodal Hala, který transakci v roli tehdejšího insolvenčního správce organizoval. 

Nakonec to ale byla právě společnost Glory Daze z Britských Panenských ostrovů, která z balíku úvěrů MSD profituje. AB-Credit totiž krátce po vítězství v tendru pohledávky přeprodal do rukou Glory Daze. Mezi oběma transakcemi uběhl v roce 2015 sotva měsíc. Obě firmy popírají, že by postup a cenové nabídky předem koordinovaly. 

„Jednalo o obchodní rozhodnutí společnosti AB-Credit založené na čistě ekonomické analýze výhodnosti takového postupu, kdy se tato společnost rozhodla odprodat další osobě takovou část portfolia nesplácených pohledávek, o kterou neměla společnost AB-Credit dále zájem z hlediska dostatečné míry jejich výnosnosti a přijatelné míry právního stavu těchto pohledávek a rizik s nimi spojených,“ zdůvodnil zpětně transakci mediální zástupce AB-Creditu Ondřej Pechar. 

Podobně vysvětluje obchod mezi AB-Creditem a Glory Daze obchodník s pohledávkami Pavel Šimek, který zájmy Glory Daze zastupuje. „K následné koupi části portfolia došlo, protože to bylo pro obě strany výhodné. U takto velkých balíků je to častý jev. Každý investor zástavu naceňuje rozdílně. Proto je účelné si po dokončení tendru sednout a dát na stůl čísla. Často z toho vypadnou průsečíky, kdy jsou subjekty ochotny některé pohledávky prodat, protože někdo za ně nabízí třeba i více, než dotyčný čeká v čase. Tak tomu bylo i v případě MSD,“ sdělil Šimek. 

Národní centrála proti organizovanému zločinu podle dostupných údajů řeší tu část celé kauzy, která se týká fungování záložny ještě před krachem v roce 2013. Podle posledních informací z letošního léta se v této větvi zabývá policie 134 samostatnými případy, které se týkají 240 úvěrů. Obviněných je dosud více než šest desítek, a to hlavně z trestných činů úvěrového podvodu, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku.

Klíčové milníky kauzy Metropolitního spořitelního družstva

3. květen 2013

Vrchní státní zastupitelství v Praze dalo zablokovat veškeré účty MSD kvůli podezření na vyvedení peněz do zahraničí. 

7. květen 2013

ČNB v předběžném opatření zakázala MSD přijímat vklady a poskytovat úvěry.

18. prosince 2013

ČNB odebrala MSD licenci. Kampelička na sebe podala insolvenční návrh.

19. prosince 2013

Městský soud v Praze určil za insolvenčního správce Ivo Halu. 

10. dubna 2014

Státní zástupkyně rozhodla o stíhání sedmnácti lidí z managementu MSD kvůli podezření na zpronevěru a legalizaci výnosů z trestné činnosti. 

podzim 2014

Insolvenční správce MSD Hala přišel rozhodnutím ministerstva spravedlnosti kvůli nedodané bezpečnostní prověrce o oprávnění vést velké konkurzy. Rozhodnutí však nabylo právní moci až v září 2015. 

17. prosince 2014

Insolvenční správce Hala vyhlásil výběrové řízení na prodej úvěrového portfolia MSD v nominální hodnotě 10,3 miliardy korun. Ocenění udělala společnost Equity Solutions Appraisals. Do tendru se přihlásily společnosti AB-Credit, Glory Daze a Gomanold. 

18. března 2015

Balík pohledávek MSD získala za 1,4 miliardy korun firma AB-Credit finančníka Karla Pražáka.

květen 2015

Společnost AB-Credit prodala pohledávky MSD firmě Glory Daze registrované na Britských Panenských ostrovech. 

10. září 2015

Soud odvolal Ivo Halu z pozice insolvenčního správce MSD poté, co nabylo právní moci odnětí oprávnění řídit velké konkurzy. 

PZN. redakce: V původní verzi článku jsme uvedli, že Miloš Václav byl nepravomocně odsouzen a že další představitelé družstva byli odsouzeni za zpronevěru. Za chybu se omlouváme. 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah