Miliardář Křetínský soustředí své aktivity do dvou firem. Řeší se i návrat Patrika Tkáče do EPH

Investiční expanze Daniela Křetínského v letošním roce se projeví i na struktuře jeho skupiny. Své aktivity miliardář Křetínský, který vlastní i vydavatele deníku E15, soustředí pod dvě společnosti EP Corporate Group a EP Equity Investment.

Investiční expanze Daniela Křetínského v letošním roce se projeví i na struktuře jeho skupiny. Své aktivity miliardář Křetínský, který vlastní i vydavatele deníku E15, soustředí pod dvě společnosti EP Corporate Group a EP Equity Investment. Zdroj: profimedia.cz

Ve hře je návrat miliardáře Patrika Tkáče do skupiny EPH, kterou před lety opustil, když svůj podíl prodal právě Křetínskému. Ten tak nyní finalizuje jednání s Tkáčem o možném prodeji 44procentního podílu v EPH.
2
Fotogalerie

Investiční expanze Daniela Křetínského v letošním roce se projeví i na struktuře jeho skupiny. Své aktivity miliardář Křetínský, který vlastní i vydavatele deníku E15, soustředí pod dvě společnosti EP Corporate Group a EP Equity Investment.

Pod holdingovou společnost EP Corporate Group (EPCG) se soustředí strategická aktiva Křetínského a jeho manažerského týmu včetně energetického kolosu Energetický a průmyslový holding (EPH).

Kromě EPH se do nové firmy soustředí společnost EP Global Commerce vlastnící podíl v německém obchodním řetězci Metro AG, dále CMI působící v médiích, ECI zabývající se e-commerce a EPRE u oblasti realit. V nové entitě bude mít Křetínský podíl ve výši 89,3 procenta, zbytek budou vlastnit manažeři EPH.

Investice do menšinových podílů ve firmách kotovaných na burzách se soustředí pod společnost EP Equity Investment (EPEI). Tato firma pak ovládne společnost Vesa Equity Investment, jejímž prostřednictvím v letošním roce Křetínský společně s dlouholetým byznysovým souputníkem Patrikem Tkáčem investovali do celé řady firem po celém světě. Akcionářsky se na ní budou podílet Křetínský se svým manažerským týmem a Tkáč.

Tato nová firma bude mít podíly ve společnostech Royal Mail, Foot Locker, Casino Guichard-Perrachon a Sainsbury‘s. Spolu s ostatními akcionáři CMI navíc došlo k dohodě, že EPEI rovněž odkoupí akcie ProSiebenSat.1, které jsou aktuálně v držení CMI.

„Vznik EP Corporate Group a EP Equity Investment je logickým krokem, který reflektuje skutečnost, že stále významnější část našich aktivit směřuje mimo energetiku. Za tohoto stavu je třeba jasně odlišit, že EPH je a bude čistě energetickou utilitou a není subjektem, který investuje do jiných oblastí,“ uvádí Křetínský.

„Současně oddělujeme dlouhodobé strategické investice soustředěné pod EPCG od tržních pozic v kotovaných společnostech, které jsou primárně rovněž zamýšleny jako dlouhodobé, nicméně si ponecháváme plnou flexibilitu týkající se investičního horizontu a vůbec nakládání s těmito podíly,“ dodal.

Vznik dvou nových společností ale není jediná změna, která může nastat. Ve hře je návrat Tkáče do skupiny EPH, kterou před lety opustil, když svůj podíl prodal právě Křetínskému. Ten tak nyní finalizuje jednání s Tkáčem o možném prodeji 44procentního podílu v EPH.

V případě úspěšného dokončení těchto jednání si EPCG podrží v EPH majoritní 56procentní podíl, ale současně plnou manažerskou kontrolu. Zároveň dojde k zániku všech závazků Křetínského firem z původní akvizice Tkáčova podílu v EPH. 

Součástí dohody je i to, že by se zvýšily podíly Křetínského a manažerů EPH v ostatních společných podnicích s Tkáčem na 56 procent. Výjimkou je mediální dům CMI.

„Pokud jde o návrat Patrika do EPH, jedná se o moji iniciativu, na kterou Patrik reagoval pozitivně,“ podotkl Křetínský s tím, že tento krok otevře prostor pro další akviziční růst skupiny.

„Vzhledem k tomu, že jsme od doby jeho odchodu rozvíjeli další projekty vždy společně, považuji za logický krok, aby EPH z rozsahu společných aktivit nebyl vyloučen a současně naše podíly ve všech společných investicích byly postupně vyrovnány na shodnou úroveň, tedy 56 vs. 44 procent,“ uzavřel.

Návrat do EPH přivítal i Tkáč. „Stávající situace na trzích v kombinaci s dlouhodobě expanzivní měnovou politikou centrálních bank jednoznačně hovoří ve prospěch investování do vlastnických podílů, akcií či permanentních aktiv,“ prohlásil slovenský miliardář.

„O investicích, které Dan a jeho tým  realizuje, jsme vždy aktivně komunikovali, a za roky, které se známe, má Dan moji absolutní důvěru. Návrat do pozice akcionáře EPH proto považuji za naprosto přirozený a velmi jej vítám,“ dodal.