René Jež: Ten, co přiváží lvy

René Jež se nebojí výzev.

René Jež se nebojí výzev. Zdroj: Repro Strategie (Jiří Koťátko)

René Jež přiveze v lednu do Česka poprvé největší a nejrespektovanější světovou přehlídku reklamy Cannes Lions. Nebojí se výzev a kolem soutěží, rozvoje a vzdělávání se pohybuje dlouho.

Kreativita je zaklínadlem, které provází většinu současného Ježova profesního života. Už během vysoké školy získával první zkušenosti s prezentováním, školením a vzděláváním, avšak kariéru zahájil v marketingu. V devadesátých letech se pořád ještě jednalo o obor, kde nebylo tolik důležité, jakou praxi člověk má, ale spíše to, jak jej baví, s jakým pracovním zápalem v něm působí a zda při tom používá zdravý selský rozum.

V roce 1994 začínal jako marketingový manažer v Regie Radio Music, odkud zamířil do mediálního zastupitelství IP Multimedia a IP Praha, následně přejmenovaného na Arbomedia. „Byla to úžasná doba. Všechno bylo pro všechny nové, a jak říkal můj šéf Jan Dobeš, my jsme byli ti, kteří budovali trh. Zaváděli jsme nové nástroje, výzkumy, postupy a služby. Náš marketing byl postaven na inovacích,“ vzpomíná Jež.

Zabývali se tehdy třeba přehledy výdajů do reklamy, prezentací programových schémat a elektronickými prezentacemi pro mediální agentury, které se týkaly propojování dat o sledovanosti s připravovaným programem. V té době přišla do Česka soutěž Effie a IP Praha se stala jejím prvním sponzorem. Byla také iniciátorem odborného programu na výstavě Média, ze které se později vyvinula samostatná akce Forum Media.

Zlaté doby

V roce 1998 se Jež přesunul do Mediatelu, kde vedl oddělení marketingu, reklamy a new business developmentu. Firma byla tehdy známá především díky vydávání Zlatých stránek, uceleného zdroje firemních adres a jejich telefonních čísel. Málokdo z reklamní branže měl reálnou představu, kolik peněz dokázala tato firma od inzerentů získat. Zlaté stránky patřily z hlediska reklamních příjmů mezi top 5 médií v Česku.

René Jež šefuje soutěží Young Lions a je oficiálním reprezentantem festivalu Cannes Lions pro Česko. René Jež šefuje soutěží Young Lions a je oficiálním reprezentantem festivalu Cannes Lions pro Česko. | Jiří Koťátko

„Díky naší ,armádě‘ 300 obchodníků jsme každý rok kontaktovali každou firmu v České republice a doslova z ní vymáčkli, co se dalo. Nikdo neuměl pracovat se segmentem malých a středních podniků tak jako my. Postupně jsme ovládli celý trh seznamů a adresářů.“

Jež ale musel překonávat překážky uvnitř firmy. Během jeho sedmiletého působení v Mediatelu se totiž hned čtyřikrát změnili majitelé firmy. „Tlak na krátkodobé výsledky byl obrovský a prostor pro větší kreativitu a dlouhodobější rozvoj tím byl dost limitovaný,“ ohlíží se zpět. Byla to pro něj nicméně bezpochyby důležitá etapa kariérního vývoje, ještě více se dostal do povědomí marketingové veřejnosti. Teprve později s nástupem internetu a mobilních technologií se Mediatel přeměnil v mediální agenturu se zaměřením na digitál pro menší a středně velké firmy.

Byznysová kreativa

Představa dlouhodobého fungování v zavedené, stabilní a silné společnosti, jakou Mediatel byl, aniž by se mohly zkoušet nové přístupy a pohledy na marketingovou komunikaci, však nebylo přesně to, co je Ježovým naturelem. Ukázalo se, že hledání individuálního řešení a rozvoje člověka se nedá vměstnat do čtyř stěn kanceláře firmy působící v karlínském centru plném korporátních značek jako Unilever nebo Ford.

Společně s bývalým basketbalistou, trojnásobným vicemistrem Československa a posléze rovněž vicemistrem Česka Hynkem Cimoradským, který předtím působil v reklamní síti TBWA\ a mediální agentuře Mediaplan Praha; začali budovat poradenskou společnost Flemedia a nový obor mediálního auditu. Firma byla jako součást sítě Fairbrother Lenz Eley až do jejího prodeje společnosti Ebiquity největším nezávislým mediálním poradcem a auditorem na světě, pod Cimoradského vedením současně spustila soutěž Flema, která oceňuje nejlepší mediální kampaně a kreativní využití médií nejen u nás, ale i na Slovensku. Po prvním ročníku navíc přibyla odborná konference pro ty, kdo se na rozhodování o mediálních investicích podílejí.

Ježovi a Cimoradskému se postupně podařilo vybudovat firmu, která měla respekt u zákazníků i odborné veřejnosti, i když jak přiznává, někdy to bylo hodně obtížné. Soutěž Flema každým rokem přilákala zájem desítek zadavatelů a realizátorů jednotlivých kampaní. Od té doby prošlo soutěží přes 700 komunikačních projektů. Od startovacích sedmi soutěžních kategorií, kam původně patřila jen Nejlepší kampaň, Nejlepší malá kampaň, Nejlepší využití TV, Nejlepší využití tisku, Nejlepší využití rádia, Nejlepší využití OOH a Nejlepší využití digitálních médií, přibyla kategorie Nejlepší využití kinoreklamy. Zároveň se pod Ježovým vedením začaly udělovat další ceny: Grand Prix, Inovativní klient a Inovativní agentura.

René Jež přiveze v listopadu do Česka poprvé největší a nejrespektovanější světovou přehlídku reklamy Cannes Lions. René Jež přiveze v listopadu do Česka poprvé největší a nejrespektovanější světovou přehlídku reklamy Cannes Lions. | Jiří Koťátko

„V tu dobu jsem pochopil, že dělat skvělou kreativu má byznysový význam. Opravdu platí, že kreativní reklama je efektivnější. V podobě Flemy se nám zároveň podařilo vybudovat respektovanou značku,“ říká Jež, který ale jedním dechem uznává, že reklamních soutěží je na trhu víc než dost.

Mladá konkurence

Ježovo vizionářství, odvaha zkoušet a vytvářet něco nového daly rovněž vzniknout spolupráci Flemedia s reklamním festivalem Cannes Lions. Tato akce, které se každoročně v červnu účastní přes 15 tisíc marketingových odborníků z téměř 100 zemí celého světa, se díky Ježově úsilí otevřela více i mladým domácím kreativcům. Soutěž Young Lions a její kategorie Cyber, Media a Print totiž nadějným tvůrcům umožňují zažít canneský festival a zároveň se utkat s dalšími vycházejícími hvězdami tuzemské kreativy.

Young Lions jsou založeni na tom, že dvoučlenný tým musí do 24 hodin od zadání zpracovat a odprezentovat svůj návrh kampaně, jejíž výsledky poté hodnotí odborná porota. Projekt získal dobré jméno – vždyť jen posledního ročníku se zúčastnilo 85 týmů.

„Rozvoj vlastních schopností a s tím spojené dosahování výsledků je to, co je nedílnou součástí našich životů, a současně to, co mě baví. Každý z nás je jedinečný a to je cesta zevnitř ven. Škoda jen že současná společnost vyvíjí spíše tlak zvenku dovnitř a opačný pohled na svět nepodporuje,“ přemýšlí Jež.

Stověžaté Cannes

Po deseti úspěšných letech budování Flemedia a vedení soutěží Flema a Young Lions se Jež odhodlal ke změně. Po dohodě s Cimoradským si Jež ponechal spolupráci s festivalem Cannes Lions a zároveň založil vlastní společnost Lionhearted, která se stala oficiálním reprezentantem canneského festivalu pro Česko a organizátorem Young Lions.

Ježova firma k nám v lednu přiveze šest mezinárodních reklamních expertů a letošních porotců Cannes Lions, aby se tak s domácími zájemci podělili o zkušenosti a trendy z oblasti komunikace značek. Jsou mezi nimi například Dries de Wilde z belgické agentury Duval Guillaume či Milton Elias z britské OMD. Lionhearted díky tomu veřejnosti zprostředkuje, jak vypadají ty nejzajímavější světové kampaně z kategorií Cyber, Mobile, Direct, PR, Promo & Activation a Radio. Setkání Cannes in Prague by mělo být návodem pro všechny domácí zadavatele a agentury, jak být v kampaních kreativnější a efektivnější a jak dosáhnout cílů, které jsou od nich očekávány.

Na úvodní Creativity Booster Day bude navazovat workshop BriefFest organizovaný agenturou AdHackers. Na něm si pod vedením Yonathana Dominitze, mezinárodně uznávaného školitele a tvůrce kreativních nástrojů ze společnosti The Mindscapes, osvojí nové metody tvorby komunikačních konceptů, díky kterým jeho klienti získali již více než 20 canneských lvů včetně tří Grand Prix, a v uzavřených týmech budou moci vytvářet vlastní koncept kampaně. Pro Ježe to bude bezpochyby další výzva, jak dostát svým představám a plánům.

„Nyní jsem plně sám svým pánem a jsem odpovědný za to, co dělám. Vystoupil jsem z koloběhu toho, co bych měl dělat, a angažuji se opravdu jen v tom, co má smysl. Lépe tak mohu vnímat rytmus věcí a současně naslouchat těm, kteří mají potřebu změny. Působím současně v oblasti trénování, školení a koučinku a podílím se tak na osobnostním růstu ostatních. To vše pomáhá i mému vlastnímu sebevzdělávání a sebepoznávání,“ shrnuje.

Pokud se lednová akce povede, bezpochyby to Ježovo renomé v oboru ještě zvýší. Bude-li tomu naopak, jistě to nebude poslední projekt, s nímž v domácím marketingu přichází.

René Jež se kolem soutěží, rozvoje a vzdělávání pohybuje dlouho. René Jež se kolem soutěží, rozvoje a vzdělávání pohybuje dlouho. | Jiří Koťátko

 

René Jež (1972)

Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Na marketingových pozicích působil v Regie Radio Music, IP Multimedia, IP Praha (Arbomedia) a Mediatelu. Současně byl partnerem v poradenské společnosti Flemedia a řídil soutěž Flema. Je zakladatelem poradenské a tréninkové společnosti Lionhearted. Šéfuje soutěži Young Lions a je oficiálním reprezentantem festivalu Cannes Lions pro Česko. Rád má dobrou kuchyni, kavárny, hovory o životě a jak tvrdí, příliš neodděluje pracovní čas od toho soukromého.