Ostře sledovaní zemědělci. Všechna pole se ocitnou pod dohledem satelitů Sentinel

Data z evropského satelitu Sentinel 2 slouží  především ke sledování pokrytí země vegetací, sledování stavu zemědělských plodin a sledování ledovců a záplav.

Data z evropského satelitu Sentinel 2 slouží především ke sledování pokrytí země vegetací, sledování stavu zemědělských plodin a sledování ledovců a záplav. Zdroj: ESA

Fotografie Česka složená z mnoha snímků pořízených satelity Sentinel
Praha a její okolí nasnímané z oběžné dráhy
Hlavní město České republiky na snímcích ze satelitů
Česká republika pohledem z oběžné dráhy
Takto systém MACH zobrazuje sledované plochy. V případě nepřesností či nesplnění podmínek se pole zbarví žlutě nebo červeně.
6
Fotogalerie

Státní zemědělský a intervenční fond SZIF získá podrobnější data o hospodaření na zemědělských plochách pro potřeby dotací. Využije dálkového průzkumu Země ze satelitů Sentinel. Monitoring approach čili MACH má být pohotovější a účinnější než dosavadní kontroly vykonávané jen u části vybraných zemědělců. Nově bude téměř v reálném čase sledovat všechny.

Sledování zemědělských ploch souvisí s vyplácením dotací na rozvoj venkova a přímých plateb z rozpočtu Evropské unie, ve kterém společná zemědělská politika představuje jednu z největších položek. V letech 2021 až 2027 bude na tyto účely směřovat 336 milionů eur, přes 8,5 miliardy korun, z celkového rozpočtu 1,074 miliardy eur.

Ke sledování zemědělských ploch teď slouží kombinace satelitních snímků a osobních kontrol. Systém MACH bude na pole dohlížet průběžně. Pokud zemědělec nesplní podmínky, dostane upozornění a případnou opravou se vyhne zpětnému snížení přímých plateb.

Přechod k systém MACH teprve začíná, vyzkoušen by měl být v příštím roce. „Před spuštěním kontrol pomocí monitoringu je třeba novelizovat příslušnou legislativu,“ napsala deníku E15 mluvčí SZIF Lenka Rezková. „Nový způsob kontroly se bude zavádět postupně a vyžádá si investice na implementaci. Množství ušetřených finančních prostředků nelze prozatím vyčíslit,“ uvedla.

Zavedení systému by mohlo zefektivnit fungování celé platební agentury. „Bude velmi záležet, jakým způsobem bude MACH začleněn do současnému systému kontrol. Zemědělci již nyní běžně využívají vlastní GPS systémy a bude nezbytné dohlédnout na zajištění kompatibility mezi nimi a novým systémem kontrol MACH pomocí družic,“ vysvětluje prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Ze zemědělské politiky EU postavené na přerozdělování obrovských finančních částek vyplývá množství podmínek pro udělování dotací, které se týkají například ekologie nebo typu plodin. Sledování pomocí satelitů Sentinel má zajistit, že všichni zemědělci budou dodržovat podmínky na všech dotovaných plochách.

„Budeme tvrdě pod kontrolou, ale na to jsme si už zvykli, pokud chceme dotace,“ říká zemědělec Karel Horák. „V zemědělství je spousta jiných věcí, které nás trápí mnohem více,“ doplňuje.

Využití satelitů povede k nižšímu počtu osobních kontrol. „Podle ohlasů z členské základny jsou kontroly v zemědělských provozech takřka na denním pořádku. Běžně dochází ke zdvojování kontrol různými institucemi, a přestože je celá řada údajů přístupná v digitální podobě, jsou již jednou odeslaná data od zemědělců při kontrole znovu vyžadována,“ popisuje Doležal.

Intenzivnější využití satelitů při kontrolách má také podporu Zemědělského svazu, který však upozorňuje na riziko nedostatku odborníků v českých úřadech a na limity automatizovaného vyhodnocení. „Určité nebezpečí může být v nesprávném vyhodnocení dat. Zemědělci při vyhodnocování využívají specialisty, kteří umějí data převádět do reálných čísel. Zpravidla se přitom nespoléhají na jednotlivé snímky, ale na celou sérii, kdy se vyloučí náhodná zkreslení daná různými vedlejšími vlivy,“ uvedl mluvčí svazu Vladimír Pícha.

I když platební agentury mohou využívat satelity Sentinel už od roku 2017, v roce 2019 to dělalo jen pět členských zemí EU. Jako hlavní překážku uvádějí legislativní nejistotu a nedostatečné IT zázemí, tedy infrastrukturu a nedostatek odborníků. Uvedl to Evropský účetní dvůr v auditu z loňského roku.

Satelitní snímky se v evropském zemědělství využívají od roku 1992. K využití jejich potenciálu však chyběla automatizace, která vyžaduje kvalitnější snímky a jejich častější sekvence. To starší technologie kontrolorům neumožňovala.

Program dálkového průzkumu Země

Družice Sentinel jsou od roku 2014 hlavními družicemi programu dálkového průzkumu Země Copernicus řízeného Evropskou unií ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. Program se věnuje sledování planety. Jeho data týkající se atmosféry, mořského prostředí, půdy či změn klimatu jsou volně k dispozici státům, organizacím, ale i běžným fyzickým osobám.