Kotlíkové dotace – podmínky a výměna kotle a topidla | e15.cz

Kotlíkové dotace a jejich podmínky. Starý kotel vyměňte do roka

Původně měly kotlíkové dotace skončit v loňském roce, ministerstvo životního prostředí se však dohodlo s Evropskou komisí na jejich prodloužení. (ilustrační foto)
Původně měly kotlíkové dotace skončit v loňském roce, ministerstvo životního prostředí se však dohodlo s Evropskou komisí na jejich prodloužení. (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: E15 Anna Vackova
Michal Kalina

Michal Kalina

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
4

V rámci poslední, čtvrté výzvy se v rámci programu kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám dají získat dotace na výměnu starých, neekologických domácích kotlů. Kvůli blížícímu se zákazu jejich provozu se zaměřují i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízejí možnost získat až 95 procent nákladů na výměnu.

Možnost pořídit si nový kotel s dotací mají i všechny ostatní domácnosti, jimž ministerstvo životního prostředí zafinancuje až polovinu nákladů. Celkově má rezort do příštího roku vyčleněno na ekologičtější vytápění minimálně čtrnáct miliard korun, z toho 5,5 miliardy plánuje rozdělit mezi nízkopříjmové domácnosti. Většina peněz pochází z evropských fondů.

Co je kotlíková dotace a jak ji získat?

Video se připravuje ...
Co je kotlíková dotace a jak ji získat?

Proč vyměnit starý kotel?

Od 1. září 2022 začne v Česku platit zákaz provozu starých kotlů na tuhá paliva, tedy na uhlí a na dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu. Po tomto datu začnou úřady vytápění v domácnostech kontrolovat, za porušení pravidel hrozí majiteli pokuta až padesát tisíc korun. Původně měly kotlíkové dotace skončit v loňském roce, ministerstvo životního prostředí se však dohodlo s Evropskou komisí na jejich prodloužení.

Domácnosti si budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022. Ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po tomto datu platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu. Dotace se nevztahují na starší plynové kotle, ale pouze na plynová topidla, na jejichž výměnu je možné získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Co je kotlíková dotace?

Jedná se o dotace z programu na výměnu neekologických kotlů či lokálních topidel využívaných jako hlavní zdroj tepla v domácnostech. V posledním období od letošního do příštího roku se dělí na dva dotační tituly. Jeden slouží pro nízkopříjmové domácnosti a žádosti o něj se podávají prostřednictvím jednotlivých krajských úřadů. Druhý, pro ostatní, běží v rámci programu Nová zelená úsporám. V tomto případě se žádosti o dotace podávají elektronicky prostřednictvím stránek www.novazelenausporam.cz, které má na starost Státní fond životního prostředí ČR. Na ten se lze také obracet s konzultacemi.

U dotací pro domácnosti s nižšími příjmy platí, že průměrný čistý příjem v přepočtu na jednoho člena domácnosti dosahoval v roce 2020 maximálně 170 900 korun. Patří k tomu běžné zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. Příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové. Dotace na způsobilé výdaje činí 95 procent a v případě plynového kondenzačního kotle činí maximum 100 tisíc korun. U kotlů na biomasu a tepelného čerpadla se jedná o maximálně 130 tisíc.

V případě Nové zelené úsporám pro ostatní domácnosti tvoří dotace maximálně 50 procent, ale lze dosáhnout bonusů za kombinaci s ostatními opatřeními. Širší je také možnost využití nových tepelných zdrojů, kromě výše uvedených je možné dosáhnout na podporu i při napojení na soustavu tepelného zásobování nebo při výrobě elektřiny a tepla zároveň. U tohoto programu lze také čerpat dotaci na náhradu za lokální topení, například krbová kamna.

Podmínky kotlíkové dotace

U dotací pro nízkopříjmové domácnosti bude možné podávat žádosti od počátku roku 2022. Podpora bude poskytována na instalace provedené od 1. 1. 2021. Žadateli mohou být vlastníci či spoluvlastníci rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky či trvale obývaného rekreačního objektu.

K žádosti na příslušném formuláři je třeba přiložit doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje, tedy prokázat, že splňuje parametry výměny, doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti a fotodokumentaci zapojení stávajícího kotle.

Po výměně starého kotle musí žadatel dodat fotodokumentaci nově instalovaného zařízení, doklad o instalaci a uvedení do provozu, v případě kotlů protokol o revizi komína, zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle a účetní doklady.

Pokud jde o dotace prostřednictvím Nové zelené úsporám, žadateli mohou být opět jen vlastníci či spoluvlastníci rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Podpora se stejně jako u předchozího programu vztahuje na instalace provedené od 1. 1. 2021. Online žádosti bude možné podávat od letošního podzimu. Doklady k žádosti se shodují s těmi pro nízkopříjmové domácnosti, stejně jako dokumentace po instalaci nového zdroje.

Co je program Nová zelená úsporám?

Nová zelená úsporám je dotační program určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. První období odstartovalo v roce 2014, od té doby byly rozděleny finance v řádu miliard korun desítkám tisíc domácností. Jádrem programu je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci kotlíkových dotací stát od roku 2015 podpořil výměnu 120 tisíc energetických zdrojů za 11,8 miliardy korun.

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newslettery