Nová zelená úsporám Light 2024: Podmínky dotace a jak podat žádost

Nová zelená úsporám Light 2024: Podmínky dotace, jak podat žádost

Nová zelená úsporám Light 2024: Podmínky dotace, jak podat žádost Zdroj: Profimedia

Nová zelená úsporám
Nová zelená úsporám Light
3
Fotogalerie

Zateplení fasády, stropu, střechy, výměna oken nebo solární ohřev vody. Na tyto a další úpravy domu mohou letos opět využít domácnosti s nižšími příjmy dotace z programu Nová zelená úsporám Light. Jaké jsou podmínky programu? Kdo konkrétně z něj může čerpat a jaké jsou novinky pro letošní rok?

Co je Nová zelená úsporám Light?

Nová zelená úsporám Light je dotační program ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) připravený ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Spuštěn byl v loňském roce, kdy podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun.

Svým názvem Nová zelená úsporám Light odkazuje na dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ), v rámci kterého občané mohou získat podporu na fotovoltaickou elektrárnu či tepelné čerpadlo. Verze light se zaměřuje spíše na snadněji realizovatelné projekty jako výměna vchodových dveří nebo zateplení fasády. 

Termín: Od kdy do kdy můžete podat žádost o dotace?

Státní fond životního prostředí České republiky spustil příjem žádostí o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám Light 17. ledna 2024 v 10 hodin. Žádosti je možné podávat do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání peněz. 

Na co se vztahuje dotace Nová zelená úsporám Light?

Dotace Nová zelená úsporám Light lze vynaložit na renovace menšího rozsahu. Může se konkrétně jednat o:

 • zateplení fasády
 • zateplení střechy
 • zateplení stropu
 • výměna oken
 • solární ohřev vody
 • zateplení podlahy
 • výměna vchodových dveří

Na jeden rodinný dům lze získat až 240 tisíc korun. Na zateplení zahrnující i výměnu oken a vchodových dveří mohou žadatelé získat až 150 tisíc korun. Dále na instalaci systému na solární ohřev vody s novou akumulační nádrží (bojlerem) mohou získat 90 tisíc korun, nebo 60 tisíc korun na systém bez nové akumulační nádrže.

Podmínky a nárok na dotace v rámci Nová zelená úsporám Light

Program je určený pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení a pro vlastníky bytů a podílů v bytovém družstvu. Jelikož je program zacílený na nízkopříjmové domácnosti, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou, mohou tak o dotace žádat:

 • senioři 
 • invalidní důchodci
 • lidé pobírající příspěvek na bydlení 
 • lidé pobírající přídavek na dítě (novinka roku 2024)

Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl dům nebo byt či družstevní podíl ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

Příklady, jak doložit svoji osobní situaci?

Jste-li například důchodce a chtěli byste požádat o dotaci na zateplení střechy, tak vám stačí doložit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) na počkání.

K doložení příspěvku na bydlení resp. přídavku na dítě postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku či dávky v daném období.

Podmínky použitého materiálu na renovaci

Oproti loňskému roku nastanou jisté novinky z pohledu kvality materiálu. V novém programovém období se třeba zpřísňují oproti loňskému roku požadavky na kvalitní montáž oken a dveří, aby byly v souladu s normou ČSN 74 6077, naopak v případě zateplení bude možné zohlednit stávající zateplení a tím snížit nároky na tloušťku nově instalovaného izolačního materiálu.

V případě solárního ohřevu vody jsou v závazných podmínkách přesněji definovány nároky na instalované systémy. Požadován bude vyšší minimální instalovaný výkon (2 kWp) fotovoltaických panelů. 

„V případě termického i fotovoltaického systému bude povinná ochrana proti opaření. Přepnutí na bivalentní zdroj ohřevu v případě nedostatečného výkonu solárního systému bude automatické (nikoliv manuální). Solární systém bude nově možné instalovat s novou akumulační nádrží nebo ho připojit k již existujícímu bojleru,” uvedlo ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě.

Jak podat žádost o dotace?

Žádost musí být podána elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR). Aby se mohl žadatel přihlásit, potřebuje elektronickou identitu prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci. 

Jako identifikační prostředek může žadatel použít například:

 • eObčanku
 • NIA ID
 • mobilní klíč eGovernmentu nebo
 • bankovní identitu. 

V uživatelském účtu AIS SFŽP ČR, do kterého se přihlásíte identifikačním prostředkem, můžete spravovat všechny svoje žádosti včetně podávání žádostí nových. Všechny manuály jsou dostupné na webových stránkách SFŽP ČR ve složce Manuály pro práci s AIS SFŽP ČR.

Jestliže nemáte přístup k internetu, nebo si nevíte rady, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině, jestliže máte tu možnost. Obrátit se můžete také na zástupce Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS, kteří poradí nejen s žádostí, ale i v rámci výběru vhodných opatření pro dům. Kontakty na poradce v jednotlivých krajích najdete na stránce Poradenství pro NZÚ Light.

Formulář programu Nová zelená úsporám Light: Kde ho najdete?

Formulář se nachází přímo v Agendovém informačním systému, kam se dostanete přes ikonu Podat žádost na webové stránce Nová zelená úsporám. Nová zelená úsporám Light

Po přihlášení do Agendového informačního systému SFŽP ČR si nejdříve připravte všechny potřebné dokumenty:

 • fotografie míst, která plánujete renovovat (původní okna, dveře apod.)
 • odborný posudek navrhovaných opatření (zdarma vám ho vypracují zástupci Místních akčních skupin nebo EKIS a M-EKIS)
 • doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu (například smlouva o zřízení bankovního účtu či výpis z účtu s vaším jménem)
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu, příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě.

Jakmile máte všechny potřebné dokumenty a jste přihlášení Agendového informačního systému SFŽP ČR, čekají vás následující kroky: 

 • Vyberete jméno žadatele
 • Vyberete si výzvu (např. Nová zelená úsporám Light)
 • Přidáte bankovní účet a dokument dokazující vlastnictví bankovního účtu.
 • Uvedete název projektu - například “Zateplení střechy” a adresu, kde se projekt bude realizovat.
 • Následně uvedete parametry projektu a údaje odborného posudku a změny uložíte. Uvidíte tak výši navrhované dotace.
 • Na závěr nahrajete požadované dokumenty.

Návod pro žádost v rámci NZÚ Light (video):

Video placeholde
Nová zelená úsporám • Státní fond životního prostředí ČR