OKD - věřitelé se dohodli na reorganizaci | E15.cz

Věřitelé OKD se dohodli. Podnik přejde pod Prisko kontrolované rezortem financí

ČTK, stu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Věřitelé černouhelné společnosti OKD na své čtvrteční schůzi u Krajského soudu v Ostravě schválili přijetí reorganizačního plánu firmy, která je od loňského května v úpadku.

Doly a provozní majetek budou vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická, v níž by 100 procent akcií měl získat za zhruba 80 milionů korun státní podnik Prisko ovládaný ministerstvem financí. S postupným uzavíráním dolů bude klesat i počet zaměstnanců. V původní OKD zůstanou jen pohledávky za bývalými majiteli.

Reorganizační plán ještě musí schválit insolvenční soud, který kromě stanoviska věřitelů přihlíží k dalším skutečnostem. Plán mimo jiné musí být v souladu s insolvenčním zákonem a dalšími právními předpisy a schválen může být v případě, že jím není sledován nepoctivý záměr.

Soud pro schválení plánu nemá stanovenou lhůtu. Poté navíc běží patnáctidenní lhůta pro nabytí právní moci a až po ní je reorganizační plán účinný. Proti rozhodnutí soudu je tak možné se odvolat. Mohou tak učinit například věřitelé, kteří hlasovali proti schválení reorganizačního plánu.

Soudce ve čtvrtek oznámil, že bude potřebovat čas, aby se vypořádal se všemi námitkami, které zazněly a nejdříve tak rozhodne v průběhu září.

Prisko už složilo do úschovy peníze na koupi dolů. Transakci bude ještě zkoumat antimonopolní úřad. Z věřitelů získá zpět všechny dlužné peníze, 44,6 milionů korun, jen firma Zeppelin jako zajištěný věřitel. Ostatní se podělí v první fázi o necelých osm milionů z dlužných více než 2 miliard korun. Ve výsledku ale mohou dostat i více, pokud soud zamítne nároky dalších věřitelů, kteří se o své pohledávky za více než 15 miliard korun budou soudit. Na jejich uspokojení vytvoří OKD rezervy v řádu desítek milionů korun.

Schválení reorganizačního plánu dlouhodobě podporují odbory, které si nepřejí žádného dalšího zahraničního vlastníka. Předseda hornických odborů OKD Jaromír Pytlík novinářům po schůzi řekl, že je s rozhodnutím věřitelů spokojený a je přesvědčený, že vznesené námitky nebyly správné.

"Samozřejmě, že jsem spokojený, protože věřitelé rozhodli o reorganizačním plánu," uvedl Pytlík.

Reorganizaci firmy podporuje i insolvenční správce Lee Louda, podle něhož je pro řešení úpadku zjevně výhodnější než konkurz. "Záleží samozřejmě na soudu, jak posoudí případné námitky o nepoctivosti záměru dlužníka nebo další námitky, které se na soudu v poslední době objevily," podotkl Louda, který se neobává případných žalob ani arbitráže.

Tou Česku hrozí americká firma Alcentra ze skupiny BNY Mellon, která měla zájem o koupi akcií, ale byla z nabídky na koupi společnosti vyloučena a stěžuje si na prodej OKD Prisku u Evropské komise. Podle dostupných informací nabízela za OKD 540 milionů korun. Zástupci OKD ale dříve uvedli, že nabídka byla nevýhodná, což ve čtvrtek právní zástupce OKD Petr Kuhn zopakoval.


Všechny články k OKD najdete zde >>>


 Výkonný ředitel OKD Antonín Klimša se podrobně k výsledkům jednání nechtěl vyjadřovat. "V prvé řadě bych se chtěl ještě jednou, snad naposledy, veřejně omluvit všem věřitelům za problémy, které jsme jim způsobili. Všem, kteří hlasovali pro reorganizační plán, znovu veřejně děkuji," uvedl Klimša, který rovněž ocenil zaměstnance OKD za podporu vedení společnosti při přípravě reorganizačního plánu.

Reorganizační plán výrazně zpochybňuje Citibank, jejíž pohledávky za více než deset miliard korun přihlášené do insolvenčního řízení Louda popřel a vede se o ně incidenční spor. Jde o dluhopisy, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR) jako majitel OKD, a společnost OKD za ně ručila. Citibank držitele dluhopisu zastupuje.

Citibank tvrdí, že OKD reorganizačním plánem sleduje nepoctivý záměr. S tím se neztotožňuje insolvenční správce ani OKD. Citibank v dokumentu zveřejněném před schůzí věřitelů v insolvenčním rejstříku mimo jiné uvedla, že reorganizační plán je nesrozumitelný a neobsahuje právně vymahatelné závazky, reorganizace tak, jak je navržena, postrádá ekonomické opodstatnění a OKD upřednostňuje zájmy státu před zájmy věřitelů.

Citibank tvrdí, že prodej akcií společnosti Prisko s ohledem na dosavadní průběh insolvenčního řízení vyvolává podezření, že se jedná o koordinovaný proces směřující k tomu, aby Česká republika získala závod dlužníka za zlomek reálné tržní hodnoty. Rovněž poukazovala na to, že dlužník obchází věřitelský výbor a reorganizační plán je pouze nevýhodnou verzí konkurzu.

Jednotlivé připomínky se ve čtvrtek snažil Kuhn vyvrátit. Citibank přesto usilovala o to, aby měla možnost o plánu hlasovat. To jí však věřitelé neumožnili, zástupce Citibank uvedl, že by tento věřitel hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu. Podle Loudy má ale Citibank po případném schválení reorganizačního plánu soudem možnost se odvolat.

Prostřednictvím Priska půjčil stát loni firmě 700 milionů korun, z nichž firma podle insolvenčního správce zatím vyčerpala 150 milionů korun.

V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje necelých 10 000 lidí. Reorganizační plán předpokládá, že jejich počet bude postupně klesat, jak se budou zavírat jednotlivé doly. V dolech Darkov a Lazy by měla těžba uhlí skončit v roce 2018, v Dole ČSA v roce 2021 a v Dole ČSM v roce 2023.

Klimša během schůze věřitelů uvedl, že OKD už mělo začít s útlumem dolu Paskov, který ale bude zahájen o devět až 12 měsíců později. Společnost totiž nemá všechna povolení, která vyžaduje legislativa. Na dole tak pokračuje konzervační režim, který OKD stojí zhruba 20 milionů korun měsíčně, což zatěžuje hospodaření firmy.

Podívejte se, co o OKD dříve řekl Andrej Babiš:

Rozhovor s A. Babišem o OKD

Autor: ČTK, stu

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah