Velkovýprodej nemovitostí pokračuje. Stát se zbavuje tisíců pozemků po zaniklých podnicích

Stát rozprodává nepotřebné pozemky.

Stát rozprodává nepotřebné pozemky. Zdroj: Tomas Stingl

V roce 2015 vytvořil státní majetkový úřad (ÚZSVM) mapu veškerých nemovitostí, které má stát zapsané v katastru. Ukázalo se, že tisíce nemovitostí a pozemků jsou bezprizorní relikty po již zaniklých státních podnicích. V průběhu sedmi let se úřadu formou dražby nebo převodu podařilo najít nové vlastníky pro 7853 z nich. Zbývá posledních zhruba patnáct procent z původních téměř deseti tisíc objektů.

„Dohledaným nemovitostem hledáme v souladu se zákonem nového majitele. Nemovitosti nejprve nabízíme státním institucím k převodu zdarma. Například orná půda je převáděna Státnímu pozemkovému úřadu, lesní pozemky  státnímu podniku Lesy ČR. V případě nezájmu hledáme nového vlastníka mimo stát prostřednictvím transparentních elektronických aukcí,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová

Prodeje nemovitostí dříve zapsaných na neexistující státní instituce úřad centrálně neeviduje. Proto se nedá vyčíslit jejich celková hodnota, ale jen konkrétní případy. Například za pozemky po zaniklém státním podniku Českomoravský průmysl kamene získal úřad 868 tisíc korun. Za parcely, které vlastnil státní podnik Energostroj Chvaletice, obdržel více než půl milionu. V rámci převodu našel majitele například pozemek po zaniklém inspektorátu bezpečnosti práce poblíž Vrchlabí.

„Jednalo se o zamokřenou horskou louku s předpokladem výskytu vzácných rostlin, která se nachází na hranici zóny B a zóny C Krkonošského národního parku. Pozemek byl tedy převeden Správě Krkonošského národního parku,“ dodala Tesařová

Mezi zaniklými vlastníky se nacházely i historické kuriozity, jako jsou Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Západočeské dřevařské závody, Ústav veterinární osvěty Pardubice nebo Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj. 

„Vyřešením více než 85 procent bezprizorních nemovitostí zapsaných na neexistující státní subjekty jsme pomohli zejména obcím a krajům. Dotčené nemovitosti je brzdily v rozvoji a budování infrastruktury, jako jsou chodníky nebo čističky odpadních vod,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Aktuální mapa majetku státu také ukazuje celkovou strukturu nemovitého vlastnictví státu. K lednu 2022 bylo v katastru nemovitostí 771 státních subjektů hospodařících s přibližně 1,47 milionu státních nemovitostí. Nejvíce z nich spravuje státní podnik Lesy České republiky, na který připadá téměř třetinový podíl na státních nemovitostech.

Druhý nejvyšší podíl (30 procent) na nemovitostech má Státní pozemkový úřad. Třetí jsou státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří s deseti procenty, následované Ředitelstvím silnic a dálnic se sedmiprocentním podílem. ÚZSVM má šestiprocentní podíl na státním majetku, přičemž spravuje 86 114 nemovitostí.