Aktualizováno
Katastr nemovitostí online: Vyhledávání podle adresy a jak zjistit jméno majitele

Jak hledat v katastru nemovitostí? Vyhledávání není složité

Jak hledat v katastru nemovitostí? Vyhledávání není složité Zdroj: Profimedia

Nahlížení do katastru nemovitostí
Mapa na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Mapa na ikatastr.cz
Vyhledávání na mapy.cz
Záznam v katastru nemovitostí
6
Fotogalerie

Rádi byste si ověřili kdo vlastní parcelu, kterou chcete koupit? Nebo kdo je opravdovým vlastníkem sousedního bytu? Dřív bývalo zvykem zajet si na katastrální úřad a tam požádat o výpis. V době moderních technologií je ale získání výpisu z katastru nemovitostí mnohem jednodušší. V tomto článku si ukážeme, jak lze v katastru nemovitostí hledat podle adresy. Podíváme se také na možnosti hledání podle jména.

Údaje o všech nemovitostech, pozemcích a stavbách nacházejících se na území České republice jsou v Katastru nemovitostí ČR (KN). Najdete zde nejen velikost, ale také jméno majitele případně věcné břemeno nebo zástavu, geometrické plány, prohlášení vlastníků nebo kolaudační rozhodnutí.

Všechna tato data jsou stanovena katastrálním zákonem č. 256/2013 Sb. a jeho správu zajišťují katastrální úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty a Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Mluvili jsme, co v katastru najdete, ale pokud byste chtěli například zjistit něco o podzemních stavbách nebo rozestavěných budovách, pak byste hledali marně.

Nahlížení do katastru nemovitostí online

Nahlížet do katastru nemovitostí je možné prostřednictvím aplikace ČÚZK. Dostanete tak vybrané údaje o parcelách, stavbách, bytových a nebytových jednotkách. Výčet informací jen bude omezenější. Pokud byste chtěli podrobný výpis, pak ho lze získat klasicky bez prokázání totožnosti přímo na katastrálním úřadě nebo na pobočkách CZECH POINT. 

Ať už hledáte online nebo offline, vždy budete potřebovat znát:

  • katastrální území
  • číslo popisné, nebo parcelní číslo pozemku
  • evidenční číslo řízení

Jestliže tyto údaje neznáte, nezoufejte. Pro tyto případy lze ještě využít mapu na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo mapu na stránce ikatastr.cz. Vyhledávání v katastru umožňují i mapy.cz. Když zadáte lokalitu a kliknete na ni, vyskočí i informace  z katastru nemovitostí. Podrobný návod k vyhledávání v mapách najdete dále v článku.

Je nahlížení do katastru nemovitostí zdarma?

Ano, nahlížení do katastru nemovitostí je zdarma a bez registrace. Vyžadováno je jen zadání tzv. CAPTCHA (kódové ověření, že nejste robot, pozn. red.) nebo přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Vyhledávání nemovitosti podle adresy

Ukážeme si nejdříve klasické vyhledávání v online aplikaci, kde můžete získat zkrácenou verzi listu vlastnictví zdarma. Pokud byste chtěli úplný výpis, tak už jet o zpoplatněno. Vydání první strany výpisu stojí maximálně 100 korun a každá další strana pak 50 korun.

Konkrétně to znamená, že v základním výpisu zjistíte zdarma, že nemovitost je spojena se zástavním právem. Nevíte ale, o jaké zástavní právo se jedná. Bližší popis najdete jen v kompletním zpoplatněném výpisu.

Na stránce ČÚZK si nejdříve zadejte, jestli chcete hledat informace o parcele, stavbě nebo bytu. Pak už jen stačí zadat území nebo nebo název obce, případně číslo stavby nebo pozemku.

Nahlížení do katastru nemovitostíNahlížení do katastru nemovitostí|https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Základem je, že v katastru vyhledáváte podle adresy. Je možné, že neznáte číslo parcely nebo katastrální území. Pak přichází na řadu mapy.

Mapa katastru nemovitostí: Kde najdete náhled?

Jak jsme psali výše, v mapách můžete najít údaje o nemovitostech hned na několika místech. Pojďme si ale jednotlivé možnosti ukázat. 

Mapa na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Mapa na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálníhoMapa na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního|cuzk.cz

Tato mapa je spíše náhledová a umožňuje hledání dle souřadnic nebo katastrálního území. Můžete si tak zde zjistit umístění pozemku v území, jako podklad pro územní a stavební řízení, pro řízení o vyvlastnění pozemku, pro řízení o vydání povolení k využívání přírodního léčivého zdroje apod. Tato mapa je součástí portálu cuzk.cz.

ikatastr.cz

Mapa na ikatastr.czMapa na ikatastr.cz|ikatastr.cz

Na stránce www.ikatastr.cz můžete hledat nemovitost podle čísla popisného, příp. čísla parcely. Jakmile ji najdete, na parcelu nebo budovu kliknete a zobrazí se vám zjednodušený výpis z katastru nemovitostí obsahující jméno vlastníka, parcelní číslo, číslo LV, výměru pozemku.

Mapy.cz

Na stránce www.mapy.cz si zadáte adresu budovy, kterou si potřebujete ověřit. Kliknete na ni pravým tlačítkem myši a vyberete možnost “Co je zde?”. 

Vyhledávání na mapy.czVyhledávání na mapy.cz|Mapy.cz

Po pravé straně pak mezi dalšími odkazy klikněte na Informace o parcele v Katastru nemovitostí. Hned vám vyjede stránka se zjednodušeným zápisem obsahující parcelní číslo, katastrální území, číslo LV, výměru pozemk ua případně jméno vlastníka.

Záznam v katastru nemovitostíZáznam v katastru nemovitostí|nahlizenidokn.cuzk.cz

Hledání podle jména majitele

V aplikaci katastru nemovitostí nelze běžně hledat podle jména, a to z důvodu ochrany soukromí majitelů. Sice by bylo zajímavé, kdo vlastní kolik pozemků a bytů, ale podobně by si někdo mohl vše zjistit jednoduše o vás. Proto není tato služba běžně k dispozici zdarma. 

Pár možností hledání podle jména tu ale je. Zaprvé aplikace Dálkový přístup do KN (funkce Evidence práv pro osobu). Zadruhé se můžete s dotazem obrátit přímo na územní pracoviště daného katastrálního území. K dispozici máte celý seznam katastrálních úřadů. V obou případech je ale služba zpoplatněná. 

Jak zjistit jméno majitele nemovitosti

Jméno majitele nemovitosti je každopádně k dispozici i v základním výpisu z katastru. 

Příklad: V případě bytové jednotky nejdříve kliknete na “Vyhledání jednotky”. Následně zvolíte městskou část, typ stavby (třeba číslo popisné) a číslo jednotky. Pak už jen zvolíte vyhledat. Při neregistrovaném hledání se nemusí jméno vlastníka hned objevit. V takovém případě stačí jen vyplnit ověřovací kód nebo se přihlásit prostřednictvím Identity občana nebo zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Výpis z katastru nemovitostí

Dostáváme se k samotnému výsledku vyhledávání z katastru nemovitostí, konkrétně v výpisu - listu vlastnictví (LV). Je to veřejná listina, která prokazuje stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení LV. Musí obsahovat nejen datum, ale také kulaté úřednické razítko katastrálního úřadu, jméno a podpis zaměstnance úřadu, kolek a doložku o úhradě správního poplatku.

V základním online výpisu najdete číslo listu vlastnictví, na kterém je budova zapsána, čísla listů vlastnictví příslušných každé bytové jednotce. Další listy ale už jsou zpoplatněny. 

List vlastnictví se skládá ze šesti částí:

  • Část A obsahuje informace o vlastníkovi nebo vlastnících nemovitosti, adresu a rodné číslo vlastníka nemovitosti, případně údaj o výši spoluvlastnického podílu. 
  • Část B obsahuje přesnou identifikaci nemovitosti (parcelní čísla, jejich výměry, popisná či evidenční čísla budov, druh a způsob využití pozemku atd.). Zde je důležité si pohlídat v případě koupě, jestli je daný majitel vlastní s nemovitostí i pozemek nebo ne. 
  • Snad nejdůležitější částí je část C, která poukazuje na omezení vlastnického práva vztahujícího se na nemovitost nebo pozemek. Může se jednat o zástavní právo (např. hypotéka nebo exekuce), věcné břemeno nebo předkupní právo.
  • Část D vykazuje další tvz. jiné zápisy, jako například poznámky o společném jmění manželů či plomby (probíhající řízení u katastrálního úřadu).
  • Část E popisuje základy, na nichž vlastnické právo vzniklo. Mohlo se jednat o kupní smlouvu, darovací smlouvu, dědictví, dražba  apod. Nakonec část F slouží k uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.