Administrativní zátěž podnikatelů klesá, od roku 2005 se snížila o třetinu

Podnikatele čeká v příštím roce řada změn

Podnikatele čeká v příštím roce řada změn Zdroj: Profimedia

Sestrám možná ubude papírování. Administrativa jim momentálně zabere i půl směny
Byrokracie
Neustálé papírování a vyplňování nejrůznějších formulářů či žádostí, trápí české podnikatele daleko více než korupce.
4
Fotogalerie

Celková administrativní zátěž podnikatelů se loni v Česku v porovnání s rokem 2005 snížila o 31,5 procenta, firmám ubylo 675 informačních povinností. Stát loni realizoval celkem 23 opatření ke snížení byrokracie pro podnikatele, zbývá jich 28, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Materiál v pondělí 10. července projedná vláda. Zástupci podnikatelů však vysokou administrativní zátěž kritizují.

Ke snížení zátěže při podnikání loni přispěla podle MPO řada zákonů. Například novelou zákona o soudních poplatcích byly učiněny kroky ve zjednodušení zápisů přes notáře a snížení hrazených poplatků. Společnosti s ručením omezeným byly osvobozeny od soudního poplatku a byla snížena odměna notáře za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání. Nutné náklady k založení podniku se snížily na 100 eur. Novelou zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí byl snížen počet činností s ohlašovací povinností. Místo 1718 činností je jich 240.

Dokument uvádí, že loni byla také odstraněna neúměrná administrativní zátěž při účasti ve výběrových řízeních díky zjednodušení zadávacích podmínek ve veřejných zakázkách, které umožní účast i menším firmám. Dále byla uvedena do praxe možnost zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku prostřednictvím notáře, odměna notáře byla snížena na 2000 Kč.

"Mezi nejpalčivější problémy i nadále patří témata týkající se exekucí a insolvencí či obtížná orientace v často novelizovaných právních předpisech," uvádí materiál.

Mezi témata, která jsou nyní v řešení, patří například snížení finanční a administrativní zátěže při placení koncesionářských poplatků zejména pro drobné podnikatele, bezúplatné veřejné zpřístupnění Sbírky zákonů na internetu obsahující platná znění všech právních předpisů se státem garantovaným obsahem či zpoplatnění srážek exekucí u zaměstnance.

Pravicová opozice a zástupci podnikatelů vysokou administrativní zátěž podnikatelů kritizují. Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý letos v květnu uvedl, že největším podnikatelským problémem v Česku není nedostatek pracovních sil, ale kombinace velké administrativní a byrokratické zátěže spolu s nízkou transparentností legislativy. Dodal, že zmenšování byrokratické zátěže se v posledních letech nedaří. "Převládá naprosto absolutně názor, že podmínky pro podnikatele se zhoršují, ne že se zlepšují nebo zůstávají stejné," řekl Dlouhý.