Nebaví vás papírování? Domluvte si s berňákem paušální daň. Čas je do konce května | E15.cz

Nebaví vás papírování? Domluvte si s berňákem paušální daň. Čas je do konce května

Aleš Pospíšil

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Chcete se zbavit byrokracie? Nechce se vám vést daňová evidence, popřípadě účetnictví? Máte možnost se papírování zbavit, stačí si sjednat paušální daň. Tedy daň dopředu dohodnout s finančním úřadem. Pravděpodobně bude ve finále o něco vyšší, než byste platili nebo platit mohli bez jejího sjednání, ale zase odpadá velká spousta byrokracie a nehrozí velké riziko daňové kontroly.

A teď pozor, nedávno schválený daňový balíček rozšiřuje okruh poplatníků, kterým může být paušální daň stanovena o ty, kteří mají příjmy ze závislé činnosti a poplatníky provozující podnikatelskou činnost se zaměstnanci. Z přechodného ustanovení (Čl. II bod 14 daňového balíčku) vyplývá, že novelizované ustanovení lze použít již pro letošní rok, přičemž pro toto zdaňovací období stanoví lhůtu pro podání žádosti o stanovení daně paušální částkou nejpozději do 31. května 2017. Správce daně musí rozhodnout do 15. září 2017. Žádost není zpoplatněna.

K tomu abyste vůbec mohli o paušální dani uvažovat, musíte splnit několik podmínek, respektive nesmíte mít jiné příjmy než:

  • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
  • ze živnostenského podnikání,
  • příjmy dle § 6 ZDP (tj. příjmy ze závislé činnosti)
  • z jiného podnikání ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
  • příjmy z úroků z vkladů na účtu, který je určen k podnikání poplatníka.

Paušální daň není pro toho, kdo má jiné příjmy, než výše uvedené, případně majícímu v předcházejících třech zdaňovacích obdobích příjmy přesahující 5 000 000 Kč. A teď pozor, nedávno schválený daňový balíček rozšiřuje okruh poplatníků, kterým může být paušální daň stanovena o ty, kteří mají příjmy ze závislé činnosti a poplatníky provozující podnikatelskou činnost se zaměstnanci.

Žádost o stanovení daně paušální částkou musí obsahovat zejména:

  • předpokládané příjmy,
  • předpokládané výdaje k těmto příjmům,
  • další skutečnosti rozhodné pro stanovení daně paušální částkou.

Předpokládané příjmy zahrnují veškeré předpokládané příjmy z činnosti, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou. Zahrnují rovněž předpokládané příjmy z prodeje majetku, který byl vložen do obchodního majetku a příjmy ze zrušení rezervy vytvořené podle zákona o rezervách.

Předpokládané výdaje zahrnují veškeré předpokládané výdaje k předpokládaným příjmům. Jedná se o výdaje, které by mohly být v případě uplatňování výdajů v prokázané výši dle § 24 zákona o daních z příjmů uplatněny jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a to například: výdaje na nákup zboží, nájem provozovny, výdaje za energie spotřebované při provozování činnosti, odpisy hmotného majetku, výdaje na pracovní cesty.

Do předpokládaných výdajů se zahrnuje i zůstatková cena prodaného majetku, který lze podle zákona o daních z příjmů odpisovat, výše rezervy vytvořené pro příslušné zdaňovací období podle zákona o rezervách.

Další informace týkající se paušální najdete v tomto pokynu Generálního finančního ředitelství.

Mzdová kalkulačka