ANKETA: České firmy zpomalení ekonomiky očekávají, jsou na něj ale prý připravené | E15.cz

ANKETA: České firmy zpomalení ekonomiky očekávají, jsou na něj ale prý připravené

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Německé hospodářství podle tamního hospodářského institutu IfW pravděpodobně spadne do recese. Největší evropská ekonomika je přitom zásadním způsobem propojená s tou českou. Zeptali jsme se proto tuzemských firem, zda očekávají zpomalení růstu domácího HDP, zda jsou na případné hospodářské ochlazení připravené a co vnímají jako největší hrozbu.

E15:  Předpokládáte, že v následujících dvou až třech letech dojde v Česku k ekonomickému zpomalení, které pocítíte ve svém byznysu?

Ondřej Beránek, ředitel vinařské společnosti Bohemia Sekt

Předpokládáme, že skutečně dojde k mírnému zpomalení české ekonomiky, která v předchozích letech rostla opravdu rychle. Některé znaky mírného zpomalení jsme zaznamenali už nyní, kdy se například z pohledu zaměstnavatele začíná zlepšovat a postupně stabilizovat situace na pracovním trhu.

Co se týká našeho samotného byznysu, zpomalení zatím nepociťujeme a ze zkušenosti víme, že se projevuje oproti ostatním odvětvím, jako jsou například velké investice, stavebnictví, či automobilový průmysl s určitým zpožděním.

Jitka Němečková, tisková mluvčí pivovarnické skupiny Plzeňský Prazdroj

Vnímáme debaty ohledně možného zpomalení ekonomického vývoje na mezinárodních trzích, v tuzemsku ale nyní nevidíme známky, které by tomuto vývoji nasvědčovaly.

Marián Jánoš, ředitel potravinářské společnosti Danone

Je pravděpodobné, že ve střednědobé perspektivě  dojde ke zpomalení celé české ekonomiky. Česko je jako středně velká vývozní ekonomika z naprosté většiny závislá na evropských trzích a současné zpomalování ekonomiky v Evropě tak má na nás bezprostřední dopady.

Nemyslím si ale, že dojde k nějaké katastrofě, do značné míry je to otázka psychologie a stádního chování světových trhů. Navíc spotřebitelský trh, kde působíme, se chová jinak než například automobilový sektor, pro rychloobrátkové zboží je podstatný vývoj příjmů obyvatelstva. Ty v posledních letech silně rostou a předpokládám, že ještě dál růst budou, zejména když vláda nadále počítá se zvyšováním platů státních zaměstnanců a důchodů. Navíc firmám stále chybí mnoho pracovníků a to se jen tak rychle nezmění. 

Tomáš Koranda, generální ředitel stavební společnosti Hochtief CZ 

Rozhodně dojde ke zpomalení ekonomického růstu z posledních let. Ve stavebnictví již nyní začíná být cítit opatrnost a zpomalení investic v průmyslovém sektoru. Současně sledujeme diskuse o sestavení státního rozpočtu na rok 2020, kde je avizované snížení investičních zdrojů.

Jana Viktorová, prodejní manažer námořní společnosti Boxline Ucl

Očekávám, že naše firma začne v blízké době pociťovat určité změny, které vzniknou následkem ekonomického zpomalení. Paradoxně však neočekáváme pouze negativní dopady. Na jednu stranu počítáme s celkovým poklesem dovozu i vývozu v horizontu jednoho až dvou let, který určitě zasáhne i nás. Na straně druhé ale předpokládáme, že dovozní či vývozní firmy, které v současné době volí leteckou nebo železniční dopravu, se tak jako dříve začnou orientovat na levnější variantu přepravy a tím je právě přeprava námořní, které se naše společnost prioritně věnuje.

Petr Kohoutek, finanční ředitel přepravní společnosti Student Agency

Cyklické zpomalení ekonomiky očekáváme v horizontu jednoho až dvou let, a to podle externích indikátorů, jakým je například zpomalení německé ekonomiky. Pro náš business neočekáváme přímé promítnutí, jelikož je postaven na koncovém spotřebiteli, který je na tom v současnosti ekonomicky velice dobře, dle růstu mezd, který je v české ekonomice zjevný v posledních letech. Zároveň je nutné podotknout, že náš business je cyklicky neutrální, jelikož v případě recese, cestující zvolí levnější variantu dopravy, a to vlaky nebo autobusy, a nikoliv vlastní auta.

Peter Köhler, výkonný šéf dopravní společnosti Leo Express

Ochlazení lze předpokládat na některých západních trzích a například i v automobilovém sektoru, což se po nejdelším historickém ekonomickém cyklu dalo očekávat. Na druhou stranu, sektor železniční osobní dopravy má podporu napříč Evropou. Lze předpokládat, že dál bude růst počet osobokilometrů díky klimatickým cílům (snížení emisí) a spolu s liberalizací nám to umožní dosáhnout nadstandardní růst. Omezení disponibilních příjmů v domácnostech nejdříve zasáhne výdaje, jako je nákup aut. Lidé budou pak více využívat výhodnější carsharing nebo veřejnou dopravu.

Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, která provozuje síť autocenter AAA AUTO

Již od minulé ekonomické krize z let 2008–2009 se snažíme řídit síť AAA AUTO tak, aby nás ekonomické zpomalení nemohlo zásadněji ohrozit. Základem podnikání by podle mě měl být optimismus, proto raději věřím, že ke zpomalení nedojde, ale chci, abychom na něj byli vždy připraveni. 

Tomáš Míček, regionální ředitel developerské společnosti P3

Náš byznys je velmi těsně provázaný s různými sektory ekonomiky, proto je obtížné předvídat celkový dopad na naší společnost. Ekonomika sice cyklicky roste a klesá jako celek, ale tento trend není plošný, některé sektory mohou zažívat boom v době ekonomické krize a naopak.

Ekonomové předpokládají celoevropský pokles v automotive průmyslu, který bychom napříč Evropou pocítili. I v tomto sektoru se však objevují nové trendy, které mohou zpomalení zastavit. Na druhou stranu se čeká kontinuální rozmach například e-commerce, což by našemu byznysu v dlouhodobém horizontu naopak prospělo.

E15: Pokud ke zpomalení dojde, jak je na něj vaše firma připravena? Jaká opatření v této souvislosti přijímá?

Ondřej Beránek, ředitel vinařské společnosti Bohemia Sekt

V posledních letech, tedy v době konjunktury, jsme například zrealizovali hned několik mimořádných investičních projektů (některé z nich ještě dokončujeme) právě proto, abychom byli na horší časy dopředu připraveni.

Jitka Němečková, tisková mluvčí pivovarnické skupiny Plzeňský Prazdroj

Naše podnikání opíráme o vlastní operativní model a věříme, že bychom byli dobře připraveni na případné zpomalení ekonomiky. Tento scénář ale nyní nepředpokládáme a aktuálně se na něj nepřipravujeme. Nyní se zabýváme naopak tím, jak investičně podpořit růst našeho podnikání v příznivém ekonomickém klimatu.

Marián Jánoš, ředitel potravinářské společnosti Danone

Dlouhodobě se snažíme chovat a fungovat maximálně efektivně a šetrně. Chystáme zajímavé produktové novinky, které jak věříme svou kvalitou a chutí zaujmou české spotřebitele. Obecně platí, že mnoho českých firem kvůli akutnímu nedostatku pracovních sil investovalo do automatizace a modernizace své výroby či do logistiky. Měly by tedy nyní být konkurenceschopnější i na trhu Evropské unie.

Tomáš Koranda, generální ředitel stavební společnosti Hochtief CZ

Je to kombinace různých opatření, které se promítají do obchodní strategie. Chceme mít připravenou přiměřenou zásobu projektů s dostatečnou bonitou zákazníka a takovou obchodní marží, která umožní dokončení projektu podle očekávání zákazníků. Rozhodně neočekáváme tak významný pokles ekonomiky, který by nám neumožnil zajistit potřebné výkony společnosti i v následujících letech.

Jana Viktorová, prodejní manažer námořní společnosti Boxline Ucl

Naše firma zatím nezaznamenala pokles poptávky. V současné době dokonce hledáme do týmu nové kolegy, kteří pomohou s rozvojem naší nové pobočky na českém a slovenském trhu. Pokud by v budoucnu došlo k výraznému poklesu obratu, jsme připraveni na něj reagovat operativně.

Petr Kohoutek, finanční ředitel přepravní společnosti Student Agency

Dle externích faktorů se na zpomalení ekonomiky připravujeme z pohledu interních nastavení procesu řízení nákladů, výnosů a celkově optimalizace efektivnosti provozního a finančního řízení.

Peter Köhler, výkonný šéf dopravní společnosti Leo Express

Dál sázíme na růst, na druhou stranu jsme nyní refinancovali naše bankovní úvěry a výrazně snížili dluhovou službu, abychom si nechali rezervu pro horší časy pro případ ochlazení ekonomiky. Zatím ji ale plánujeme využít na investice do nových vlaků a růst.

Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, která provozuje síť autocenter AAA AUTO

Po zkušenostech před deseti lety jsme schopni daleko lépe hlídat naše náklady, růst počtu zaměstnanců a jejich produktivitu. Také jsme zavedli nové systémy, které nám umožňují lépe sledovat trh a odhadovat likviditu nakupovaných a následně prodávaných vozů. To samé se týká i řízení procesů ve firmě, či plánování tuzemské i zahraniční expanze.

Tomáš Míček, regionální ředitel developerské společnosti P3

Průmyslový developer si svou konkurenceschopnost musí držet bez ohledu na stav ekonomiky. Stále proto aktivně vyhledáváme vhodné obchodní příležitosti, ať už jde o akvizici pozemků či hotových parků, výstavbu nových, nebo udržování důvěryhodných obchodních vztahů s našimi zákazníky.

E15: Jaká jsou podle vás pro nejbližší dobu největší rizika pro českou a evropskou ekonomiku?

Ondřej Beránek, ředitel vinařské společnosti Bohemia Sekt

Pro českou ekonomiku to je velká závislost na automobilovém průmyslu a na německé ekonomice vůbec. Pro evropskou ekonomiku pak nekontrolovaný brexit a hrozba obchodní války s USA.

Jitka Němečková, tisková mluvčí pivovarnické skupiny Plzeňský Prazdroj

Faktorem, který nás omezuje nejvíce, je v současnosti nedostatek kvalifikovaných lidí na pracovním trhu, to je to, co nyní nejvíce brzdí ekonomický růst České republiky. Jinak obecně – Česko jako otevřená ekonomika je silně vázaná na světové trhy a zhoršení sentimentu nebo přímo zpomalení by na ní mělo negativní dopad. Jak silný, je ale nyní složité předvídat.

Marián Jánoš, ředitel potravinářské společnosti Danone

Rizikem je jednoznačně Brexit, bude záležet na jeho konkrétní podobě. Pokud nastane tzv. tvrdá varianta, může to mít velký vliv na přenastavení toků zboží a služeb v celé Evropě a tedy i výrazně ztížit pozici českého exportu nejen do Velké Británie, ale i na další trhy, kam bude proudit zboží dosud mířící do Velké Británie.

Tomáš Koranda, generální ředitel stavební společnosti Hochtief CZ

Provázanost české ekonomiky s evropskou a zejména s německou ekonomikou bude určovat míru rizika negativních vlivů těchto ekonomik. Německá ekonomika se kromě politických vlivů bude muset vypořádat s dopady některých restriktivních opatření, například v automobilovém průmyslu nebo v energetice. Česká ekonomika bude pochopitelně ovlivněna i vládním programem v oblasti průmyslu a investic. Rizikem pro stavebnictví jako pro průmyslový sektor je velmi komplikovaná legislativa v oblasti investiční přípravy a dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Jana Viktorová, prodejní manažer námořní společnosti Boxline Ucl

Z pohledu člověka pracujícího v námořní dopravě vnímám jako největší současná rizika probíhající nepokoje v Hong Kongu, brexit a obchodní konflikt mezi Čínou a USA.

Petr Kohoutek, finanční ředitel přepravní společnosti Student Agency

Pro českou ekonomiku je to hlavně nedostatek pracovní síly, vysoké úrokové sazby, které nekorespondují se situací na trhu, nebo legislativní nejistota. Pro ekonomiku Evropské unie je to aktuální obchodní válka Spojených států, Číny, potažmo Evropy, negativní úrokové sazby, strukturální problémy celé Evropské unie a plánovaný brexit.

Peter Köhler, výkonný šéf dopravní společnosti Leo Express

Riziky jsou přeregulace a populistické ekonomické opatření. Mezi ně patří i deformace principu zdravé soutěže, který je například nekalé obchodní praktiky dominantních hráčů nebo nerovnoměrná veřejná podpora vybraných firem.

Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, která provozuje síť autocenter AAA AUTO

Z hlediska oboru automotive považuji tlak na zavádění elektromobility na úkor tradičních vozů na fosilní paliva za až příliš silný. Nemyslím si, že celá tato změna, týkající se milionů lidí, stovek tisíc zaměstnanců a tisíců firem je dobře připravena a že jsou dobře propočítány její ekonomické dopady. Životní prostředí je třeba chránit, ale nelze to dělat na úkor ztráty konkurenceschopnosti kontinentu a možného výrazného snížení životní úrovně jejích obyvatel.

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video