Češi patří k největším uživatelům marihuany a extáze v Evropě | E15.cz

Češi patří k největším uživatelům marihuany a extáze v Evropě

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: ctk/ap

ČTK, pav

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Češi patří k největším uživatelům marihuany v Evropě, za poslední rok si ji dopřál každý pátý Čech ve věku 15 až 34 let. Čeští studenti pak evropské statistiky zcela vedou, tuto drogu jich užilo přes 40 procent. Vyplývá to z výroční zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Podobně populární jsou v Česku také extáze a pervitin.

Čeští uživatelé marihuany evropské žebříčky tradičně vedou, potvrdil report EMCDDA. Zatímco v rámci kategorie dospělých, kdy tuto drogu během života okusilo 22,8 procenta lidí, je Česká republika lehce pod unijním průměrem (23,3 procenta), ve skupině mladí dospělí ve věku 15 až 34 let je takřka na dvojnásobku průměru EU.

Před Českem se v poslední jmenované kategorii umístila již jen Francie, její náskok činí půl procentního bodu. Z francouzských studentů (15 až 16 let) má s marihuanou zkušenosti 39 procent, což je tři procentní body za jejich českými protějšky.

Žádná jiná unijní země nevykazuje takové rozšíření konopí mezi studenty. Nejvíce se k těmto hodnotám přiblížilo Španělsko, kde marihuanu užil takřka každý třetí student. Ze zemí EU mají nejmenší zkušenosti s marihuanou studenti ve Švédsku, zkusila ji čtyři procenta.

Užívání konopí Autor: Report EMCDDA
Užívání konopí v EU

Marihuana patří v Evropě k nejrozšířenější droze, alespoň jednou ji vyzkoušelo 75,1 milionu dospělých Evropanů. Před dvěma lety statistiky udávaly číslo o dva miliony vyšší. Její popularita mezi mladými lidmi nově vzrůstá v severských zemích a také v Bulharsku, naopak v tradičních baštách, jako jsou Británie, Španělsko a Německo, v posledních letech výrazně poklesla.

Každý čtvrtý Evropan vyzkoušel drogu

Celkem nějakou nelegální drogu ve svém životě vyzkoušela téměř čtvrtina dospělých Evropanů, což odpovídá 80 milionům dospělých lidí. Ze zakázaných stimulantů je v Evropě nejrozšířenější kokain, který alespoň jednou vyzkoušelo 14,9 milionu dospělých.

„Mnoho uživatelů kokainu tuto drogu užívá rekreačně, nejčastěji o víkendech a svátcích či dovolených. Údaje z analýzy odpadních vod provedené v rámci studie v řadě evropských měst z roku 2014 potvrzují rozdíly v užívání s ohledem na den v týdnu,“ uvádí zpráva EMCDDA.

Největší stopy po kokainu našli odborníci ze vzorků odebraných o víkendu, což potvrzuje teorii rekreační aplikace.

Užívání kokainu Autor: Report EMCDDA
Užívání kokainu v EU

Prodej drog v Evropě se přesouvá na internet
Prodej drog v Evropě se stále ve větší míře přesouvá na internet, koupit je zde možné nejen nové a ještě nezakázané psychoaktivní látky, ale i tradiční drogy, uvádí EMCDDA
Internetový trh s narkotiky je rozdělen na takzvaný viditelný web a hluboký web. Zatímco na takzvaně viditelné servery se mohou uživatelé dostat přes klasické vyhledávače, pro neviditelný či hluboký web nebo též internetové podsvětí jsou třeba šifrovací programy. Anonymitu prostředí pomáhají udržet i virtuální měny, jako je například bitcoin, které se k platbám za drogy používají.
„Bude zapotřebí upravit stávající regulační modely tak, aby fungovaly i v globálním a virtuálním kontextu,“ uvádí zpráva EMCDDA s tím, že růst virtuálních trhů s omamnými látkami představuje velké výzvy pro prosazování práva a protidrogové politiky.
„EMCDDA zjistila asi 650 webových portálů, které Evropanům prodávají takzvané legální drogy. Aktivní roli na drogovém trhu hrají také sociální média a aplikace. Buď je přes ně možné drogy prodávat a nakupovat, nebo se používají k reklamě, k utváření názorů či sdílení zážitků,“ řekl unijní komisař pro vnitřní záležitosti a migraci Dimitris Avramopulos. „Evropa na tento problém musí bezprostředně zareagovat,“ dodal.
Obrovský nárůst online nabídky drog znamená velké výzvy v oblasti protidrogové politiky, protože internet je běžným médiem pro sociální interakci zejména mladých lidí a také médiem pro uzavírání obchodů. V tomto ohledu je to výzva také pro nabídku legálních drog, jako alkoholu, kde je problém s kontrolou plnoletosti nakupujících,“ řekl český národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Málo kokainu, zato hodně extáze a pervitinu

V rámci užívání kokainu v EU je Česko výrazně pod průměrem, za poslední rok tuto drogu v kategorii mladí dospělí užily 0,3 procenta Čechů, unijní průměr je přitom 1,9 procenta. Opačná je ale situace s extází. Mladí Češi jsou s jejím užíváním na vrcholu statistik, v posledním roce si ji aplikovala tři procenta z nich. Unijní průměr je 1,4 procenta. Stejné hodnoty v kategorii mladých dospělých vykazuje Británie a také Nizozemsko.

Užívání extáze Autor: Report EMCDDA
Užívání extáze v EU

Vedle extáze má Česko problémy také s pervitinem (metamfetamin). Zatímco v Evropě byl vždy rozšířenější amfetamin, v Česku to byl z historických důvodů pervitin, který se v zemi nelegálně vyrábí od 70. let. Statistiky z roku 2013 uváděly problémové užívání této drogy u 0,48 procenta dospělých Čechů.

V poslední době se zejména kvůli nízké ceně pervitin rozšiřuje z Česka do Německa a Rakouska. Nově se podle EMCDDA pervitin objevuje i v Řecku či na Kypru a také v Lotyšsku a v Norsku.

V EU se loni objevilo přes 100 nových drog
V Evropské unii úřady v uplynulém roce zachytily každý týden dvě nové psychoaktivní látky; celkově v roce 2014 bylo nahlášeno do systému včasného varování 101 nových preparátů. O rok dříve jich bylo 81, uvádí dnes výroční zpráva EMCDDA.
Takřka dvě třetiny nově oznámených syntetických drog tvoří katinony a kanabinoidy. Zatímco katinony jsou stimulanty podobné amfetaminu, druhou skupinu tvoří náhražky konopí.

Šíření nemocí se dokáže Česko bránit

S nitrožilním užíváním drog souvisí i šíření infekcí jako je hepatitida typu C. Některé země, především Řecko a pobaltské republiky, se potýkají s vyššími počty narkomanů nakažených virem HIV. Dostupné údaje z roku 2013 ale ukazují, že šíření nákazy se oproti předchozím letům zastavilo a klesá.

Česko výrazné potíže s HIV mezi narkomany nemá, svou roli na tom podle všeho má i program výměny injekčních stříkaček. Rozdáno jich v Česku bylo takřka 6,2 milionu, víc jich v Evropě rozdělila jen Británie, její statistiky vycházejí ale ze starších dat z let 2013 a 2012.

Heroin: v Evropě na ústupu, změnit to ale může Afghánistán
Heroin je v Evropě na ústupu. Dokazují to menší počty závislých, kteří nastupují léčbu poprvé, a také klesající množství tohoto narkotika, které se v Evropské unii podařilo zachytit. Vyplývá to z dnes zveřejněné výroční zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), které analyzovalo údaje z roku 2013. Problém ale může znamenat výrazný nárůst afghánské produkce opia, tedy základní suroviny pro výrobu heroinu.
„Problémy spojené s heroinem v Evropě stále tvoří velké procento zdravotních a sociálních nákladů souvisejících s drogami, avšak nejnovější vývoj v této oblasti je relativně pozitivní,“ uvedlo EMCDDA.
Podle statistik nastoupilo v roce 2013 poprvé léčbu závislosti na heroinu 23 tisíc lidí. V roce 2007 to přitom bylo 59 tisíc lidí. Dále se odhaduje, že asi 700 tisíc z 1,3 milionu dlouhodobě závislých uživatelů opiátů v Evropě nyní podstupuje substituční léčbu závislosti. V rámci této odvykací kúry dostávají náhražky, například metadon, které pomáhají snižovat abstinenční příznaky a které jsou ke zdraví narkomanů citlivější.
Český národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil dnes na tiskové konferenci v Praze potvrdil, že v České republice se za posledních deset let podařilo snížit počet uživatelů heroinu na třetinu, a to zejména díky nabídce substituční léčby a dalších služeb. „Ve srovnání s Evropskou unií máme extrémně nízký počet předávkování,“ řekl.
Vedoucí českého Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík doplnil, že v posledních třech letech pokrytí opiátovou substituční léčbou v Česku stagnuje. „V některých regionech bylo substituční centrum zrušeno, například v Karlových Varech, a v jiných se je podařilo udržet jen s obrovskými problémy, například v Plzni,“ řekl.
Klesající zájem o heroin se odráží i v menším množství této drogy, kterou se policii podařilo na území EU zabavit. V roce 2013 úřady zadržely 5,6 tuny heroinu, což je jedno z nejnižších množství za posledních deset let. Ještě v roce 2002 to přitom bylo deset tun. Naopak v Turecku množství zachyceného heroinu roste, v roce 2013 se zde podařilo zkonfiskovat 13,5 tuny heroinu.
Problém pro pozitivní trend může znamenat nárůst produkce opia v Afghánistánu, tedy v zemi, která tradičně zajišťuje dodávky heroinu pro evropský trh.
Zaznamenali jsme také případy toho, jak se trh s heroinem přizpůsobuje a vyvíjí. Ukazují to dvě odhalené laboratoře pro přípravu heroinu v Evropě, respektive ve Španělsku, a také změny v pašeráckých trasách,“ prohlásil ředitel EMCDDA Wolfgang Götz. Dodal, že v posledních letech roste význam takzvané jižní trasy, která do Evropy vede z Afghánistánu a Pákistánu přes Afriku. Pašeráci totiž využívají nestability v afrických zemích, což zvyšuje jejich šance úspěšného převozu kontrabandu do Evropy.
„Pašování drog je často napojeno na jiné organizované zločiny, jako je převádění běženců. Souvisí také s financováním terorismu,“ řekl unijní komisař pro vnitřní záležitosti a migraci Dimitris Avramopulos. Dodal, že boj proti drogám nestačí vést jen na evropské úrovni. „Je to celosvětový problém, který si žádá globální a komplexní přístup,“ řekl.
V souvislosti se stagnujícím trhem s heroinem se ukazuje, že se zvyšuje průměrný věk osob nastupujících léčbu závislosti na drogách. Průměrný věk se od roku 2006 do roku 2013 zvýšil o pět let. Značný počet evropských dlouhodobých uživatelů drog je nyní ve věku 40 až 60 let. Špatný zdravotní stav této skupiny si žádá zvláštní klinické postupy, které by tyto demografické změny zohlednily. Cílené programy pro starší uživatele drog má podle EMCDDA jen málo zemí. Příkladem může být Nizozemsko, které zřídilo speciální domovy pro seniory určené právě pro tuto skupinu narkomanů.

——————

Autor: ČTK, pav

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video