Česko chce v EU bojovat proti omezování pesticidů. Obává se snížení výnosů v obilné krizi

I přes používání chemické ochrany plodin dochází celosvětově každý rok ke ztrátě 20 až 40 procent plodin kvůli konkurenci plevelů, škůdcům a chorobám rostlin. Bez ochrany plodin by to bylo dvakrát více.

I přes používání chemické ochrany plodin dochází celosvětově každý rok ke ztrátě 20 až 40 procent plodin kvůli konkurenci plevelů, škůdcům a chorobám rostlin. Bez ochrany plodin by to bylo dvakrát více. Zdroj: ČTK / Šálek Václav

Česko zahajuje snahu, aby osekalo plány Evropské komise na nižší používání pesticidů na polích. Jako platformu k tomu chce využít předsednictví v Radě EU. V době války na Ukrajině a obilné nejistotě, která trvá i přes deklarované otevření černomořských přístavů, je totiž iniciativa vycházející z Green Dealu podle Česka přehnaná.

Evropa razí deset let strategii From Farm to Fork, která počítá s tím, že členské země v průměru sníží spotřebu pesticidů o polovinu do roku 2030. Před několika dny obdrželo ministerstvo zemědělství od Evropské komise výpočet cílů podle jednotlivých zemí. Na Česko připadá snížení o 35 procent pro konvenční a 51 procent pro pesticidy označené jako „více nebezpečné“. 

Horní hranice je ale pro některé státy až 70 procent. „Členské státy požadují jasnou finanční podporu pro zemědělce v přechodu na nové postupy. Jsme na počátku vyjednávání,“ řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Jasná představa o případném snížení evropských cílů ale zatím neexistuje. Česko by je chtělo upravit tak, aby každý stát přispěl k cíli „spravedlivým a adekvátním dílem“.

„Pokud tato procenta zůstanou zachována, pak budeme podporovat případnou jinou metodologii výpočtu, aby byla spravedlivější a zatížila členské státy rovnoměrně se zachováním unijního cíle,“ doplnil Vojtěch Bílý.

Hlavní důvod, proč Česko iniciativu zahájilo, je zřejmý. Jde o obavy z nedostatku obilovin nebo kukuřice kvůli válce na Ukrajině. Vysazení pesticidů by se totiž negativně projevilo ve výnosech. „Každý, kdo se jen trochu vyzná v zemědělství a ochraně rostlin, dobře ví, že snížení spotřeby pesticidů o 50 procent v horizontu sedmi let je nereálné nebo by to mělo vážné ekonomické a technologické dopady,“ komentuje Josef Soukup z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity. 

Podle něj je správné snažit se dlouhodobě snižovat spotřebu a používat pouze ty relativně bezpečné pesticidy. „Ale je potřeba vyhodnocovat i negativní dopady, které by mohlo případné omezení či zákaz určitého přípravku způsobit, což se dnes v evropském prostoru neděje, hodnotí se pouze různá rizika spojená s používáním pesticidů,“ doplňuje.

Podle výpočtů ministerstva zemědělství je sice snížení spotřeby pesticidů pro zemi dosažitelné, ale pouze za cenu negativního dopadu na objem zemědělské produkce. Přiznává to koneckonců i zpráva komise. Podle ministerstva by se měl při příštích vyjednáváních brát ohled nejen na průměr prodejů pesticidů za období let 2015–2017, jak Evropská komise udělala, ale i na různorodost pěstovaných plodin napříč unií a s tím spojenou rozdílnou míru využívání pesticidů. V úvahu se mají brát i finanční možnosti jednotlivých členských států a konkurenceschopnost zemědělského sektoru vůči třetím zemím.

České předsednictví v Radě EU. Jaká jsou hlavní témata:

Video placeholde
České předsednictví v Radě EU: Jaký je program a hlavní témata? • Videohub

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!